logo czarne 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo - informacje ogólne

czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo matematyka

 

Specjalności kształcenia:

  • Ogrodnictwo ogólne
  • Hodowla roślin i nasiennictwo
  • Ochrona roślin ogrodniczych
  • Kształtowanie terenów zieleni


Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo - warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym.

zasady postępowania kwalifikacyjnego

 

Dodatkowe korzyści:

  • realizacja praktyk zawodowych w stacjach doświadczalnych wydziału oraz w specjalistycznych instytucjach i przedsiębiorstwach w kraju
  • możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+
  • nowoczesne sale dydaktyczne, znakomicie wyposażone laboratoria, zajęcia na bardzo wysokim poziomie
  • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych na studenckich kołach naukowych
  • nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej z halą do gier zespołowych, siłownią, salą do tenisa oraz spinningu, ponadto korty tenisowe oraz boisko do siatkówki plażowej

 

Dokumenty do pobrania:

Efekty kształcenia - Ogrodnictwo studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Ogrodnictwo

 

Zobacz także:

Architektura krajobrazu
Medycyna roślin

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online