WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zebrane dane mogą być wykorzystywane przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celach dydaktycznych oraz badawczych, jak równeż przez inne osoby tylko do użytku prywatnego. Danych tych nie wolno wykorzystywać w celach komercyjnych bez zgody Dziekana.

Directory listing of http://woak.up.poznan.pl/HOBO/
File
Size