Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Absolutorium

W minioną niedzielę w auli UAM odbyło się największe święto naszego Wydziału -  Absolutorium dla studentów kierunków: Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo oraz Medycyna Roślin. W uroczystości wziął udział JM Rektor prof. dr hab. Jan Pikul oraz Dziekan Wydziału dr hab. Tomasz Kosiada, wraz z prorektorami oraz prodziekanami.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli między innymi najbliżsi naszych Absolwentów. JM Rektor w przemówieniu do zebranych podkreślił, że „Dzisiejsza uroczystość to zwieńczenie wspólnych starań tych, którzy nauczają i tych, którzy wiedzę tę przyjmują, aby nasz kraj i region został wzmocniony w wysoko wykwalifikowanych, właściwie przygotowanych do wykonywania zawodu, pełnych inicjatywy młodych ludzi”. Z kolei Dziekan dodał, że „Dla każdego nauczyciela akademickiego absolutorium jest uroczystością wyjątkową – jego uczniowie - studenci kończą bowiem etap edukacji akademickiej (…) Mam nadzieję, że ukończone studia (…) przyczynią się   do realizacji marzeń i życiowych celów.”

W trakcie uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne i nagrody tym absolwentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz szczególnie zaangażowanym w życie akademickie: społeczne, sportowe i kulturalne na rzecz uczelni oraz Wydziału. Znakomitą oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnił Chór Akademicki naszego Uniwersytetu „Coro Da Camera”.

Absolutorium2018 1

Absolutorium2018

Fot. M. Golcz-Polaszewska     

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1