Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

„Akademia Kompetencji” - Zajęcia w ramach modułu ‘Wiedza prawno-ekonomiczna” dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia

W związku z realizacją modułu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu, przekazuję program wykładów i warsztatów organizowanych przez Biuro Karier. Studenci wybierają 2 wykłady z listy zaproponowanych zajęć. Udział w zajęciach „Akademii Kompetencji” umożliwia zaliczenie 4 godzin wykładów organizowanych w ramach modułu „Wiedza Prawno-Ekonomiczna – UDZIAŁ OBOWIĄZKOWY. Zapisy tylko drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Biura Karier, zakładka szkolenia:
                                                                                        dr hab. Beata Janowska
                                                                                         Prodziekan ds. Studiów