Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Przypisanie dyscyplin do czasopism – zaczynamy konsultacje

Prace nad ministerialnym wykazem czasopism punktowanych nabierają tempa. Znajdą się w nim m.in. czasopisma biorące udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a także pozycje ujęte w międzynarodowych bazach takich jak Scopus i Web of Science. Właśnie w związku z tymi międzynarodowymi bazami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia specjalne konsultacje środowiskowe.

Do 16 listopada będzie można przysyłać uwagi dotyczące przypisania poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. Wnioski należy składać do 16 listopada 2018 r. na formularzu dostępnym pod adresem:

https://pbn.nauka.gov.pl/dyscypliny-czasopism/

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science - dyscypliny

Źródło informacji: strona internetowa MNSW

 
Ponadto, polecamy: Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik