Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Terminarz rekrutacji na Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w dniach 11 – 13 lipca 2018r.  w godz. 8:00 – 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca  ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej i zagadnienia dotyczące przyszłej pracy doktorskiej (w tym prezentacja multimedialna) odbędzie się w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w sali 15A Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na stacjonarne
i niestacjonarne studia doktoranckie w terminie do 27 lipca 2018 r.

Dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne powinno być zakończone do 30 września 2018 r.