Komunikat Prodziekanów

Informujemy, że zajęcia planowane w siedzibie UPP dla studentów VI semestru studiów I stopnia na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynieriiw terminie 8 –26 marca 2021 r. roku BĘDĄ REALIZOWANE STACJONARNIE na uczelni zgodnie z założonym planem. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się w tym czasie realizację zajęć w formie zdalnej. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

Decyzja ta została podjęta przez władze Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i  Bioinżynierii, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra NiSW z dnia 16.10.2020 r oraz zgodnie z zarządzeniem nr 268/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z dnia 28grudnia 2020 roku.  W kolejnych tygodniach sytuacja epidemiologiczna oraz komunikaty Premiera Rządu RP i podległych mu ministrów danych resortów, będą podlegać monitorowaniu, aby reagować na aktualną sytuację. Studenci i nauczyciele będą informowani na bieżąco.

Prodziekan ds. Studiów Rolnictwo i Ochrona środowiska - prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska
Prodziekan ds. Studiów Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu - prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
Prodziekan ds. Studiów Biotechnologia, Biotechnology, Agronomy, Horticulture: Seed Science and Technology - prof. dr hab. Daniel Lipiński

Reminders

No events