Podziękowanie od Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Na ręce Pana dr. inż. arch. kraj. Miłosza Walerzaka, z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, wpłynęło pismo z podziękowaniem od Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu za całoroczną wspołpracę, której efektem końcowym było wypracowanie, podczas zajęć w ramach przedmiotu Projektowanie Zintegrowane I w toku studiów II stopnia I semestru, wizualizacji ogrodu sensorycznego.

Tekst podziękowania

Reminders

No events