Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.

Dodatkowy Nabór
od 1 Sierpnia

(na kierunki z wolnymi miejscami)

perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

ZAJĘCIA TERENOWE 4 dla kierunku: Architektura Krajobrazu

28 czerwca odbył się wyjazd studialny do Parku Mużakowskiego adresowany do studentów WOiAK. Został zorganizowany przez koło Naukowe Architektów Krajobrazu i Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu oddz. wielkopolski.

Park Mużakowski  jest jednym z najwybitniejszych przykładów XIX wiecznych parków krajobrazowych i jednym z największych tego rodzaju obiektów w Europie. Od 2004 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położony na tarasowo ukształtowanych brzegach Nysy Łużyckiej jest dziełem księcia Hermana von Pückler-Muscau, znanego projektanta ogrodów i barwnej osobowości. Ten około 700-hektarowy obiekt składa się z szeregu części: ogrodów towarzyszących rezydencji, pleasures grounds w postaci rozległych łąk z precyzyjnie rozmieszczonymi, kadrującymi widoki grupami drzew, parkiem położonym na tarasach nadrzecznych, arboretum, parkiem górskim i uzdrowiskowym oraz ornamental farm, czyli wciągniętymi do kompozycji parku terenami uprawnymi. Oferuje niezwykle piękne widoki i dalekie perspektywy, związane z pieczołowicie kształtowanymi osiami widokowymi. Od końca lat 90. XX w. kontynuowany jest proces rewaloryzacji parku, dzięki inicjatywie polsko-niemieckiej Fundacji Księcia Pücklera. Oprowadzanie po parku zorganizowały mgr inż. Ewa de Mezer (przewodnicząca SPAK OW) oraz dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec (opiekun KNAK).

AK Terenowe 4