logo czarne 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studiuj na najlepszej uczelni rolniczej w Polsce według rankingu Perspektywy

Informator WOAK

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Najlepsza Uczelnia w Polsce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ponownie najlepszą uczelnią rolniczą wg najnowszego rankingu Perspektyw 2018.

Ranking uczelni uwzględnia siedem kryteriów: prestiż, pozycja rynkowa absolwentów, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami rankingu oraz kryteriami oceny.

Ranking Kierunków Studiów jest tworzony z myślą o kandydatach na studia. Jest bardzo przydatnym narzędziem, dającym szansę porównania programów studiów konkretnych kierunków. Wśród ocenianych kierunków znalazła się Architektura Krajobrazu.