Stypendia dla studentów I roku

Studenci I roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu moga otrzymac stypendia socjalne oraz dodatkowe stypendia ufundowane przez stowarzyszenie "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu".


 Wywiad z dr Tomaszen Spiżewskim na temat stypendiów

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” podjął decyzję o utworzeniu Funduszu Stypendialnego dla studentów I roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego celem jest finansowanie i promowanie osób wyróżniających się w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym warunki materialne utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia:

http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny

 

Prezes Zarządu

dr hab. Tomasz Kleiber

 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1