Sejm przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

We wtorek, 3 lipca 2018 roku, krótko przed północą, w trzecim czytaniu, Sejm przyjął dwie ustawy.

Tu można śledzić dalszy proces legislacyjny nad tymi ustawami:

 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Za przyjęciem pierwszej ustawy głosowało 233 posłów, 195 było przeciw, wstrzymał się 1, a za przjęciem drugiej głosowało 236 posłów, 195 było przeciw, wstrzymało się 2.

Do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszono 60 poprawek rządowych i wszystkie przyjęto, do ustawy projektu Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszono 30 poprawek z czego przyjęto 26 poprawek zgłoszonych przez rząd.

Kompletne teksty uchwalonych ustaw będą dostępne na serwerze sejmowym za kilka dni na stronie Uchwalone ustawy.

Źródło: niezalezna.pl 

 

Ustawy są już dostępne na stronie MNiSzW:

W Senacie mogą zostać jeszcze przegłosowane propozycje poprawek, dlatego jeśli ktoś znajdzie w ustawach jakiś błąd lub brak logiczności, to teraz jest jeszcze czas do zgłaszanie uwag do Ministerstwa lub do biur senatorskich.
Każdy obywatel ma do tego prawo. Jeśli jednak nie skorzystamy z tego prawa, to późniejsze narzekania będą bezprzedmiotowe.