Wsparcie dla polskich czasopism

Jednym z założeń Konstytucji dla Nauki jest wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych, które dzięki dofinansowaniu będą mogły się rozwinąć i wejść do międzynarodowego obiegu naukowego.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych” powstał głównie z myślą o czasopismach humanistycznych i tych z zakresu nauk społecznych. Obecnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie założeń programu. Prowadzone w duchu dialogu obywatelskiego konsultacje służą m.in. uwzględnieniu zróżnicowanych potrzeb środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego.

DOWIEDZ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ