Nowi doktorzy habilitowani

Uprzejmie informujemy, że kolejne dwie osoby, z naszego Wydziału, uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego.

Pani doktor Barbarze Osiadacz, w dniu 29 listopada 2017 roku, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie nadał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.

Pani doktor Magdalenie Janyszek-Sołtysiak, w dniu 14 grudnia 2017 roku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego nadał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.

 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1