Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu sadownictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa, wykonaną w krajowych placówkach naukowo-badawczych i obronioną w latach 2016-2017

Kapituła Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka przy Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu sadownictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa, wykonaną w krajowych placówkach naukowo-badawczych i obronioną w latach 2016-2017. 


Zasady funkcjonowania Kapituły i Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka znajdują się na stronie Instytutu Ogrodnictwa www.inhort_pl w zakładce „Kapituła Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka". 

Wniosek o nagrodę składają, z inicjatywy promotora, rady naukowe instytutów badawczych, instytutów PAN oraz rady wydziałów uczelni, w których miały miejsce obrony prac doktorskich, zgłoszonych do nagrody. Do wniosku należy dołączyć oryginał pracy doktorskiej, recenzje pracy, odpis dyplomu i życiorys naukowy. 

Wnioski o nagrodę powinny być przesłane lub złożone w Sekretariacie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice) z dopiskiem na kopercie: „Kapituła Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka", do 20 kwietnia 2018 r. 
 
 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1