Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Medycyna roślin - informacje o studiach I stopnia

Jeśli chcesz być być "lekarzem" roślin ogrodniczych i rolniczych...

 

czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo matematyka


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Medycyna Roślin będzie posiadał rzetelną wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych i rolniczych oraz szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jego wykształcenie zawodowe cechować będzie dobra znajomość czynników sprawczych chorób, szkodników roślin oraz chwastów. Posiadać będzie umiejętność dobierania odpowiednich, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, metod i środków ograniczania ich występowania w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Zasady te zgodne są z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/128/WE, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studenta w czasie studiów na kierunku Medycyna Roślin odpowiadają wykształceniu niezbędnemu do uprawiania zawodu lekarza roślin. Absolwenci tych studiów będą w szczególności przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie i ogrodnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

zasady postępowania kwalifikacyjnego

 

Dlaczego warto

• studia dla miłośników przyrody – parków, pól, ogrodów
• otwarcie nowego rynku pracy dla absolwentów Medycyny Roślin w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2014 Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/128/WE

- Integrowana ochrona roślin obowiązkowa dla wszystkich producentów roślin!
- Jakość żywności pozbawionej chemikaliów priorytetem w Europie i świecie!
- Obowiązek odbycia szkoleń przez każdego producenta owoców, warzyw, roślin rolniczych w Polsce nie rzadziej niż co 5 lat!


Czego uczymy?

- diagnozowania chorób i szkodników roślin uprawnych, ozdobnych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej, informatyki,
- najnowocześniejszych metod leczenia roślin - bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego,
- prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin uprawnych, parkowych, ekosystemów zurbanizowanych.

 

Dodatkowe korzyści:

  • realizacja praktyk zawodowych w stacjach doświadczalnych wydziału oraz w specjalistycznych instytucjach i przedsiębiorstwach w kraju
  • możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+
  • nowoczesne sale dydaktyczne, znakomicie wyposażone laboratoria, zajęcia na bardzo wysokim poziomie
  • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych na studenckich kołach naukowych
  • nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej z halą do gier zespołowych, siłownią, salą do tenisa oraz spinningu, ponadto korty tenisowe oraz boisko do siatkówki plażowej

 

Możliwości pracy po studiach Medycyna Roślin

- doradztwo i prowadzenie szkoleń z zakresu integrowanej ochrony roślin rolnictwie, ogrodnictwie, terenach zieleni,
- praca w firmach rolniczych, ogrodniczych, kształtowania terenów zieleni, zakładania i pielęgnacji parków i ogrodów,
- praca w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin,
- praca w administracji państwowej różnego szczebla nadzorującej system integrowanej ochrony roślin,
- jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

 

Dokumenty do pobrania:

Efekty kształcenia - Medycyna roślin stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin

 

Zobacz także:

Architektura krajobrazu
Ogrodnictwo

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1