Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Medycyna roślin - informacje o studiach II stopnia

czas trwania: 3 semestry (studia stacjonarne), 4 semestry (studia niestacjonarne)

Specjalizacje:

  • Ochrona roślin ogrodniczych
  • Ochrona roślin rolniczych

 

Sylwetka kandydata

Na kierunek Medycyna roślin mogą być przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Ogrodnictwo lub Rolnictwo. Kandydat może wybrać jedynie specjalizację magisterską zgodną z ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia. Absolwenci innych kierunków studiów muszą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej chorób i szkodników roślin oraz chwastów.
zasady postępowania kwalifikacyjnego

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku medycyna roślin posiada rzetelną wiedzę ogólnoprzyrodniczą, podstawy produkcji roślin ogrodniczych i rolniczych. Ma szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jest w szczególności przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin uprawnych, dystrybucją środków ochrony roślin. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji różnego strzebla oraz jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

 

Dodatkowe korzyści:

  • możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+
  • rozwijanie zainteresowań w studenckich kołach naukowych
  • możliwość kontynuacji nauki na Studium Doktoranckim

 

Dokumenty do pobrania:

Efekty kształcenia - medycyna roślin stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek medycyna roślin

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek medycyna roślin


 Zobacz także:

architektura krajobrazu
ogrodnictwo

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1