Architektura Krajobrazu

Architektura krajobrazu - informacje o studiach I stopnia

Jeżeli interesuje cię architektura krajobrazu to ten kierunek jest dla Ciebie.

czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka


Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Jeżeli chcesz projektowac i zakładać ogrody przydomowe zabacz również Kształtowanie terenów zieleni na kierunku Ogrodnictwo

zasady postępowania kwalifikacyjnego

 

Dodatkowe korzyści:

  • realizacja praktyk zawodowych w stacjach doświadczalnych wydziału oraz w specjalistycznych instytucjach i przedsiębiorstwach w kraju
  • możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+
  • nowoczesne sale dydaktyczne, znakomicie wyposażone laboratoria, zajęcia na bardzo wysokim poziomie
  • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych na studenckich kołach naukowych
  • nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej z halą do gier zespołowych, siłownią, salą do tenisa oraz spinningu, ponadto korty tenisowe oraz boisko do siatkówki plażowej

 

Dokumenty do pobrania:

Efekty kształcenia - Architektura krajobrazu studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała Senatu UP w Poznaniu nr 318_2015

Uchwała Senatu UP w Poznaniu nr 341_2016

Uchwała Senatu UP w Poznaniu nr 388_2012

 

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2015

 

Zobacz także:

Medycyna roślin
Ogrodnictwo

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1