Terminarz czynności w celu odbycia indywidualnej praktyki zawodowej

Terminarz czynności w celu odbycia indywidualnej praktyki zawodowej
 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
w roku akademickim 2016/2017

Czynność

Termin

Ogrodnictwo

Architektura krajobrazu

Medycyna roślin

Spotkanie organizacyjne

XII/I

XII/I

XII/I

Składanie wniosku o odbycie praktyki studenckiej (formularz P.164_F1*)

do 15.05.2017

do 15.05.2017

do 31.03.2017

Przygotowanie przez koordynatora praktyk umowy o organizację praktyki studenckiej (formularz P.164_F2)

30.05.2017

30.05.2017

14.04.2017

Ostateczny termin dostarczenia podpisanej przez Jednostkę Przyjmującą umowy o organizację praktyk

30.06.2017

30.06.2017

24.04.2017

Studencka praktyka zawodowa

10.07-31.08. 2017

10.07-31.08. 2017

4.05-31.08. 2017

Ostateczny termin oddania Dziennika praktyk (formularz P.164_F3)

08.09.2017

08.09.2017

08.09.2017

Ubieganie się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej

Składanie wniosku o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki (formularz P.164_F4)

do 27.03.2017

do 27.03.2017

do 27.03.2017

*Formularze stanowią załączniki do Zarządzenia Rektora UP nr 43/2014

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1