Ramowy program praktyk na kierunku Medycyna roślin – praktyki 10 tygodniowe

1024x768

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Ramowy program praktyk na kierunku Medycyna roślin – praktyki 10 tygodniowe (realizacja praktyk od maja do końca sierpnia, semestr VI)

 

1.     Opis zakładanych efektów kształcenia

Student ma podstawową wiedzę o czynnikach abiotycznych i biotycznych wzrostu i rozwoju roślin oraz ich kontroli

Zna gatunki i odmiany roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych.

Posiada wiedzę z zakresu rozmnażania roślin.

Zna podstawowe technologie uprawy roślin.

Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy, wyposażenia i użytkowania obiektów ogrodniczych, rolniczych i leśnych.

Umie dobrać i zastosować odpowiednie metody ochrony roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych.

Dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska uprawowego, umie je dostosować do potrzeb roślin.

Dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk decydujących o zdrowotności roślin.

Posiada umiejętność podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie problemów zawodowych.

Potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji zadań, współdziałać i pracować w zespole.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z działalnością w zakresie medycyny roślin.

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej.

Ma świadomość ryzyka wynikającego z produkcji roślinnej dla stanu środowiska.

Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę samodoskonalenia w zakresie swojego zawodu.

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Jest przygotowany do pracy zespołowej w organizacjach i instytucjach zajmujących się produkcją roślinną i wykorzystaniem roślin.

 

2.     Program praktyk

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1. Zapoznanie się z działalnością WIORINu i delegatur.

2. Zapoznanie z prawnymi aspektami obrotu środkami ochrony roślin, kontrolą materiału roślinnego na pozostałość środków ochrony roślin, kontrolą punktów sprzedaży środków ochrony roślin, kontrolą gospodarstw pod kątem prawidłowości stosowania środków ochrony roślin.

3. Rozszerzenie tematyki Integrowanej Produkcji Roślin.

4. Przybliżenie zakresu obowiązków działu zajmującego się nadzorem fitosanitarnym, zapoznanie się z badaniami wykonywanymi w laboratorium.

5. Wykonywanie ocen polowych plantacji: fitosanitarna ocena upraw polowych, szkółek drzew i krzewów ozdobnych pod kątem paszportowania roślin, lustracja plantacji pod kątem występowania organizmów szkodliwych, ocena polowa materiału siewnego.

6. Przeprowadzanie badań laboratoryjnych: identyfikacja oraz wykrywanie nicieni z próbek gleby, pobranie prób do oceny laboratoryjnej na wirusy wybranych roślin, przygotowanie prób wybranych roślin do badań na obecność bakterii, ocena zdolności kiełkowania nasion, oznaczanie wilgotności nasion, analiza czystości próbek nasion.

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Gospodarstwami Demonstracyjnymi

1. Poznanie systemu funkcjonowania doradztwa rolniczego, struktury organizacyjnej WODR, organów współpracujących z ośrodkiem doradztwa.

2. Pogłębienie tematyki Integrowanej Ochrony Roślin: metodyka działania związana z ochroną roślin, zrównoważoną produkcją roślinną oraz wykorzystaniem odpowiedniej agrotechniki.

3. Zapoznanie się z różnymi metodami ochrony roślin, sposobami przechowywania środków ochrony roślin i ich użytkowaniem.

4. Poznanie wpływu produkcji roślinnej na środowisko.

5. Zapoznanie się z podstawowymi gatunkami roślin uprawianych w gospodarstwie, przedstawienie poletek demonstracyjnych.

6. Poznanie wybranych patogenów roślin, diagnozowanie chorób i szkodników roślin uprawnych i ogrodniczych.

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

1. Poznanie najważniejszych agrofagów roślin ogrodniczych, rolniczych lub leśnych (patogeny, szkodniki, chwasty).

          2. Zapoznanie studentów z metodami ochrony roślin.

          3. Pogłębienie zainteresowania integrowaną ochroną roślin.

4. Poznanie zagrożeń dla stanu środowiska wynikającego z produkcji roślinnej, w tym stosowania różnych metod ochrony roślin.

          5. Pogłębianie zainteresowania i zamiłowania do przyszłego zawodu „lekarza roślin”.

          6. Uczestnictwo w pracach i projektach realizowanych w Instytucie Ochrony Roślin.

 

Zakład Doświadczalno – Dydaktyczny Arboretum Leśne w Zielonce.

1. Przygotowanie roślin do sprzedaży w różnej technologii w zależności od potrzeb nabywcy.

2. Wykonywanie prac związanych z sadzeniem zrzezów drzew i krzewów do gruntu.

3. Wykonywanie prac związanych z ukorzenianiem drzew i krzewów w multiplatach z zastosowaniem różnych technologii.

4. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi szkółkowania do gruntu ukorzenionych i jednorocznych sadzonek drzew i krzewów, pikowania drzew i krzewów do multiplatów i doniczek.

5. Zapoznanie z technikami cięć formujących drzewa alejowe.

6. Prace dotyczące pielęgnacji drzew i krzewów w Arboretum oraz etykietowania roślin.

 

 

Nadleśnictwa

1. Zapoznanie się z organizacją wewnętrzną, zakresem zadań komórek organizacyjnych oraz zasadami funkcjonowania Nadleśnictwa.

2. Analiza „Planu urządzenia lasu” w Nadleśnictwie - aktualny stan lasu, formy i zakres prowadzenia gospodarki leśnej i planowane pozyskanie drewna w danym
10. -leciu. Uzyskanie informacji dotyczących zadań gospodarczych Nadleśnictwa a także zaleceń z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.

3. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki nasiennej - zagospodarowanie wyłączonych i gospodarczych drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, upraw plantacyjnych, drzew doborowych, zakładanie upraw pochodnych.

4. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi szkółkarstwa - różne metody produkcji sadzonek na szkółce leśnej.

5. Odnowienie naturalne i sztuczne, zalesienia, rębnie, prowadzenia cięć odnowieniowych (różne stadia), projektowanie upraw, przygotowanie gleby, lokalne metody odnowienia stosowane dla poszczególnych gatunków drzew.

6. Pielęgnowanie lasu - pielęgnowanie upraw, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne, pielęgnowanie siedliska - podszyty, kształtowanie brzegów drzewostanów.

7. Dendrologia - gatunki lasotwórcze, rzadkie i zagrożone oraz inwazyjne gatunki drzew i krzewów występujące na terenie Nadleśnictwa,

8. Obszary cenne przyrodniczo na terenie Nadleśnictwa (w tym obszary Natura 2000) - zapoznanie się z tymi obiektami, celami ich ochrony i sposobami realizacji założeń ochronnych. Szkodnictwo leśne.

9. Prognozowanie stopnia zagrożenia drzewostanów ze strony szkodników owadzich, występujących na danym terenie w okresie letnim.

10. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zwalczania chorób grzybowych.

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1