Spis publikacji - dr inż. Roman Andrzejak

Prace naukowe opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych

 

Czasopisma uwzględnione w bazie Journal Citation Reports

Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Trelka T., Frąszczak B. 2013. Effect of mycorrhization on the flowering of the Zantedeschia albomaculata /Hook./ Baill. cv. Albomaculata. Horticultural Science. 40, 3: 126-130. https://doi.org/10.17221/6/2013-HORTSCI

Janowska B., Mansfeld N., Andrzejak R. 2014. Effect of BA and GA3 on the morphological features of stomata in the leaf epidermis of the Zantedeschia albomaculata cv. ‘Albomaculata’. Not. Bot. Horti. Agrobo. 42, 1: 104-108.

Rogoziński T., Szwajkowska-Michałek L., Dolny S., Andrzejak R., Perkowski J. 2014. The evaluation of microfungal contamination of dust created during woodworking in furniture factories. Medycyna Pracy 65(6): 705-713.

Janowska B., Andrzejak R., Jakubowska P., Antkowiak A., Nawrot D., Krzaczkowska A. 2016. The effect of growth regulators on the post-harvest longevity of leaves of the Alchemilla mollis (Bauser) Rothm. leaf longevity. Folia Hortic. 28(2):137-142. https://doi.org /10.1515/fhort-2016-0016

Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Kwiatkowska M., Smolińska D. 2018. The flowering and nutritional status of Gladiolus hybridus cv. Black Velvet following a cytokinin treatment. J Element. 23(3): 1119-1128. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.1.1522

Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Kwiatkowska M., Smolińska D. 2018. The flowering and nutritional status of Gladiolus hybridus ‘Black Velvet’ following gibberellin treatment. Hortic. Sci. (Prague) 45(4): 205-210. https://doi: 10.17221/72/2017-HORTSCI

Wilkaniec A., Wilkaniec B., Breś W., Andrzejak R., Borowiak-Sobkowiak B. 2018. The evaluation of factors determining the health conditio of Acer pseudoplatanus L. in selected site of urban greenery in Poznan, Poland. Fresenius Environ. Bull. 27(4): 2082-2090. DOI: http://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/

Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T. 2020. The influence of fungi of the Trichoderma genus on the flowering of Freesia refracta Klatt ‘Argentea’ in winter. Horticultural Science (Prague) – in press

Szymaniak D., Pernak J., Rzemieniecki T., Kaczmarek D.K., Andrzejak R.; Kosiada T., Janowska B. 2020. Synthesis and characterization of bio-based quaternary ammonium salts with gibberellate or α-tryptophanate anion. Monatshefte für Chemie 151: 1365–1373 https://doi.org/10.1007/s00706-020-02672-9

 

Czasopisma nieuwzględnione w bazie Journal Citation Reports

Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1998. Oddziaływanie Trichoderma spp. i Penicillium funiculosum na rozwój fuzariozy naczyniowej na goździku szklarniowym i gipsówce wiechowatej. Rocz. AR Pozn. CCCI, Ogrodnictwo 26: 105-112.

Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2001. The study of the causal agents of massive needle fall in blue spruce. Rocz. AR Pozn., Ogrodnictwo 34: 149-154.

Rataj-Guranowska M., Pieczul K., Nowak E., Mańka M., Stępniewska S., Werner M., Andrzejak R., Pawłowski A., Kurzawińska H., Gajda I., Filipowicz A., Wagner A., Sońta A., Kołodziejska M., Kępczyńska E., Stawiński S., Spychała K., 2003. Heterokaryons between Fusarium oxysporum formae speciales medicaginis and batatas. Phytopathol. Pol. 30, 77-82.

Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2003. Szkodliwość grzybów
z rodzaju Fusarium dla krzewów ozdobnych i drzew parkowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochr. Roślin 43, 2: 1022-1025.

Werner M., Andrzejak R. 2004. Porównanie skuteczności chemicznej i biologicznej ochrony goździka szklarniowego przed fuzariozą naczyniową. Prog. Plant Protection / Post. w Ochr. Roślin 44, 2: 1201-1204.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. The effect of selected preparation on in vitro growth of fungi Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride found in the cultivation of garden mushroom (Agaricus bisporus). Phytopatol. Pol. 42: 29-35.

Andrzejak R., Werner M. 2006. Grzyby rodzaju Fusarium uszkadzające wypustki szparagów i ich patogeniczność względem młodych roślin. Prog. Plant Protection /Post. Ochr. Roślin 46, 2: 700-703.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2007. The incidence of diseases and pathogenic fungi on selected medicinal and spice plants in the area of Poznań. Phytopathol. Pol. 46: 47-51.

Andrzejak R., Werner M. 2007. Wpływ wybranych preparatów na wzrost in vitro grzybów rodzaju Fusarium uszkadzających wypustki szparagów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47 (2): 37-40

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. The effect of selected preparations on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in button mushroom (Agaricus bisporus) crop. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 27-33.

Andrzejak R., 2008: Skuteczność Biochikolu 020 PC i Bioseptu 33 SL w ochronie szparaga (Asparagus officinalis) przed grzybami z rodzaju Fusarium. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 531: 13–20.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. Ocena wpływu fluropirimidolu na zdrowotność goździka szklarniowego. Prog. Plant Protection /Post. Ochr. Roślin, 48 (2): 450-453.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. Wpływ naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 19-26.

Werner M., Andrzejak R. 2008. Patogeny obniżające wartości dekoracyjne drzew i krzewów terenów zieleni miasta Poznania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 235-247.

Werner M., Andrzejak R., Frużyńska-Jóźwiak D., Kosiada T. 2008. Wpływ fluropirimidolu na wzrost in vitro różnych izolatów Fusarium oxysporum

oraz porażenie goździka przez F. oxysporum f. sp. dianthi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 531:253-260.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2009. The effect of retardans on growth of Fusarium oxysporum and severity of carnations fusariosis. Phytopathologia 51: 63-70.

Werner M., Karolewski Z. Andrzejak R. 2009. Mączniak prawdziwy (Erysiphe flexuosa U. Braun &S. Takamatsu) nowym zagrożeniem dla kasztanowców. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 759-762.

Janowska B., Andrzejak R. 2010. Effect of gibberellic acid spraying and soaking of rhizomes on the growth and flowering of calla lily (Zantedeschia Spreng.). Acta Agrobotanica 63(2): 155-160.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2010. Wpływ wybranych preparatów na zdrowotność ozdobnych drzew i krzewów iglastych. Prog. Plant Protection /Post. Ochr. Roślin 50 (4): 2067-2071.

Karolewski Z., Werner M., Andrzejak R., Kosiada T. 2010. Rozprzestrzenienie epidemii mączniaka prawdziwego (Erysiphe flexuosa U Braun & S. Takamatsu) na kasztanowcach w Wielkopolsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50, 4: 1797-1800.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2011. Kumulacja kadmu i ołowiu w ozdobnych roślinach iglastych. Zeszyty Problemowe Post. Nauk Roln. 562: 59-64.

Janowska B., Rybus-Zając M., Deręgowska P., Kujawa M., Wróblewska P., Andrzejak R. 2015. Post-harvest longevity of leaves of the Iberian cranesbills (Geranium platypetalum Fisch. Et Mey.) after the application of gibberellic acid. Bulg. J. Agric. Sci. 21(3): 567-572.

Wieczyński M., Kosiada T., Andrzejak R., Nowak D. 2016. Wpływ genotypu i zabiegów fungicydowych na zasiedlenie ziarniaków żyta przez grzyby rodzaju Fusarium. Fragm. Agron. 33(3):117-123.

https://pta.up.poznan.pl/pdf/2016/FA%2033(3)%202016%20Wieczynski.pdf

Janowska B., Rybus-Zając M., Horojdko M., Andrzejak R., Siejak D. 2016. The effect of mycorrhization on the growth, flowering, content of chloroplast pigments, saccharides and protein in leaves of Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern. Acta Agrophysica 23(2): 213-223.

http://produkcja.ipan.lublin.pl/uploads/publishing/files/AA%2023(2)%20213-223.pdf

 Janowska B., Andrzejak R. 2017. Effect of mycorrhizal inoculation on development and flowering of Tagetes patula L. ‘Yellow Boy’ and Salvia splendens Buc’hoz ex Etl. ‘Saluti Red’. Acta Agrob. 70(2): 1703. DOI: 10.5586/aa.1703

Kosiada T., Andrzejak R. Wieczyński M., Marciniak P. 2019. Badania nad zwiększeniem odporności żyta na sporysz i fuzariozę kłosów przez poznanie interakcji pasożyt-żywiciel-środowisko z wykorzystaniem genetycznych źródeł odporności na Claviceps purpurea i grzyby rodzaju Fusarium. Biuletyn IHAR: 286: 127-133.

 

Materiały konferencyjne uwzględnione w bazie Journal Citation Reports

Frużyńska-Jóźwiak D., Mańka M., Andrzejak R. 1995. Effectiveness of chemical and biological control of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.
In: Mańka M. (ed.), Environmental Biotic Factors In Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3-rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, September 5-9: 237-240.

Werner M., Werner A., Andrzejak R. 1995. Antagonistic effects of some soil fungi on Fusarium oxysporum and Heterobasidion annosum in laboratory experiments. In: Mańka M. (ed.) Environmental Biotic Factors In Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3-rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, September 5-9: 611-616.

Sawinska Z., Stuper-Szablewska K., Switek S., Andrzejak R., Kosiada T., Głowicka-Wołoszyn R. 2018. Influence of agronomic factors on fusarium and mycotoxins spectra winter wheat in Poland. Phytopathology. vol. 108, suppl. S1, S1.232. p-ISSN: 0031-949X e-ISSN: 1943-7684. ICPP2018 Abstracts of Poster Presentations. DOI: 10.1094/PHYTO-108-10-S1.1

 

Doniesienia i streszczenia konferencyjne

Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1994. Występowanie grzyba Verticillium albo-atrum Reinke et Berth na winorośli. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 2-3 luty, Streszczenia: 99.

Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1997. Skuteczność antagonistycznych grzybów glebowych w ochronie goździka i gipsówki przed Fusarium oxysporum w zależności od terminu ich introdukcji do podłoża. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 37 (2), Doniesienie: 381-382.

Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1999. Badania nad przyczynami masowego opadania igieł świerka srebrnego. XXXIX Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Poznań, 11-12 luty, Streszczenia: 227.

Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2003. Szkodliwość grzybów
z rodzaju Fusarium dla krzewów ozdobnych i drzew parkowych. XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 13-14 lutego 2003, Streszczenia: 263.

Werner M., Andrzejak R. 2004. Porównanie skuteczności chemicznej i biologicznej ochrony goździka szklarniowego przed fuzariozą naczyniową. XLIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań 12-13 lutego 2004, Streszczenia: 318.

Andrzejak R., Werner M. 2006. Grzyby rodzaju Fusarium uszkadzające wypustki szparagów i ich patogeniczność względem młodych roślin. XLVI Sesja Naukowa IOR, 16-17 lutego 2006, Streszczenia: 180.

Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2006. Skuteczność działania wybranych środków ochrony roślin w zwalczaniu grzybów
z rodzaju Trichoderma występujących w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). XLVI Sesja Naukowa IOR, 16-17 lutego 2006, Streszczenia: 136-137.

Andrzejak R., Werner M. 2007. Wpływ wybranych preparatów na wzrost in vitro grzybów rodzaju Fusarium uszkadzających wypustki szparagów. XLVII Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 15-16 lutego 2007. Streszczenia: 168.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2007. Patogeniczne grzyby występujące na roślinach leczniczych i przyprawowych w rejonie Poznania. XLVII Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 15-16 lutego 2007. Streszczenia: 153.

Werner M., Andrzejak R. Występowanie, szkodliwość i patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium względem szparaga (Asparagus officinalis L.). XIV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 13 marca 2007, Materiały konferencyjne: 57-61.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R., Lar K. 2008. Ocena wpływu fluropirimidolu na zdrowotność goździka szklarniowego. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 31.01-1.02.2008. Streszczenia: 276.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. Wpływ naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Pierwsza Konferencja Naukowa "Nowe patogeny roślin", Skierniewice, 15-16 kwietnia 2008, Streszczenia: 9.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. The effect of selected preparations on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in button mushroom (Agaricus bisporus) crop. Pierwsza Konferencja Naukowa "Nowe patogeny roślin", Skierniewice, 15-16 kwietnia 2008. Streszczenia: 10.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2010. Wpływ wybranych preparatów na zdrowotność ozdobnych drzew i krzewów iglastych. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 283.

Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2010. Kumulacja kadmu i ołowiu w ozdobnych roślinach iglastych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych, Wrocław, 15-17 września 2010. Materiały konferencyjne: 45.

Karolewski Z., Werner M., Andrzejak R., Kosiada T. 2010. Rozprzestrzenienie epidemii mączniaka prawdziwego (Erysiphe flexuosa) na kasztanowcach w Wielkopolsce. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 285.

Andrzejak R. 2011. Antagonistyczne oddziaływanie grzybów glebowych wobec różnych izolatów rodzaju Fusarium wyosobnionych z wypustek szparaga lekarskiego. Konferencja Naukowa: Fitopatologia: zdrowe rośliny - zdrowi ludzie. Bydgoszcz, 20-22 września 2011. Streszczenia: 199-200.

Werner M., Andrzejak R., Karolewski Z. 2014. The New pathogens decreasing decorative values of trees and shrubs in urban green areas in Poland. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology. 8-13 September, Kraków. Book of abstracts: 271.

Andrzejak R. Wieczyński M., Nowak D., Kosiada T. 2016. Wpływ opryskiwania Trichoderma spp. na zasiedlenie ziarniaków żyta przez grzyby. Mater. Konf.: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej- Poznań-Dymaczewo Nowe, 11-13 maja 2016. Katedra Agronomii. UP Poznań. S. 60-61.

Wieczyński M., Andrzejak R., Kosiada T. 2016. Wpływ preparatu Adexar Plus na plonowanie żyta i zasiedlenie ziarniaków przez grzyby Fusarium spp. Mater. Konf.: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej- Poznań-Dymaczewo Nowe, 11-13 maja 2016. Katedra Agronomii. UP Poznań s. 62.

Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Smolińska D. 2017. Kwitnienie i stan odżywienia mieczyka ogrodowego ‘Black Velvet’ po zastosowaniu kwasu giberelinowego. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 30: 7-11.

 

Książki popularno-naukowe

Sawińska Z., Świtek S., Kosiada T., Andrzejak R. 2017. Fusarium w uprawie pszenicy. Agro Wydawnictwo. Suchy Las. 62 s. . ISBN: 978-83-946130-3-7.

Sawińska Z., Świtek S., Andrzejak R., Kosiada T., Marciniak P. 2019. Fuzariozy w uprawie pszenicy. Agro Wydawnictwo. Suchy Las. 70 s. ISBN: 978-83-954198-0-5.

 

Prace popularno-naukowe

Werner M., Andrzejak R. 2013. Problem terenów zieleni. Moniliozy – brunatne zgnilizny. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. 33-34.

Werner M., Andrzejak R. 2013. Niebezpieczne w sadzie i w parku. Rdza gruszy i jałowca. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. 35-36.

Sawińska Z., Świtek S., Kosiada T., Andrzejak R., Marciniak P., Wieczyński M. 2019. Fungicydowa ochrona kłosa przy coraz częstszych anomaliach pogodowych. Świat zbóż. 39 (44-45)

Andrzejak R. 2019. Mikotoksyny. Działkowiec 10 (73).

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1