Prace licencjackie i inżynierskie realizowane w Katedrze Fizjologii Roślin od 2006 r.

 Prace licencjackie i inżynierskie realizowane Katedrze Fizjologii Roślin od 2006 r.

 2006 r.

 1. Dariusz Abramowski (Biologia) - Programowana śmierć komórki roślinnej; promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

 2008 r.

 1. Alina Roszak (Biologia) Wpływ stresu radiacyjnego na rośliny; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

 2009 r.

 1. Magdalena Anioła (Biologia) Reakcja roślin na abiotyczne czynniki stresowe; promotor: dr Jan Kubiś

 2010 r.

 1. Katarzyna Tyl (Biologia) - Tlenek azotu jako molekuła sygnałowa w roślinie; promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

 2. Monika Malchrzycka (Biologia) - Udział szlaku fenylopropanoidowego w odpowiedzi na wybrane czynniki stresowe; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

 3. Alina Roszak (Biologia) - Wpływ stresu radiacyjnego na rośliny; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

 2011 r.

 1. Piotr Jędrzejczak (Ogrodnictwo) - Możliwość wykorzystania giberelin w stymulacji kiełkowania nasion; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

 2. Joanna Kania (Biotechnologia) - Porównanie metod oznaczania nukleotydów diadenozynotrifosforanu oraz diadenozynotetrafosforanu w siewkach Arabidopsis thaliana; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

 3. Katarzyna Lechowska (Biotechnologia) - Porównanie metod oznaczania cyklicznych nukleotydów (cGMP i cAMP) w siewkach Arabidopsis thaliana; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

 2012 r.

 1. Katarzyna Cwalina (Ogrodnictwo) - Spoczynek nasion i sposoby jego przerywania u roślin drzewiastych; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka 

 2. Arkadiusz Fohs (Ogrodnictwo) - Spoczynek pąków roślin drzewiastych i czynniki wpływające na jego ustępowanie; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

 3. Aleksandra Jasiak (Ogrodnictwo) - Wymagania siedliskowe roślin wrzosowatych; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

 4. Natalia Grażyna Jedlińska (Ogrodnictwo) - Ekofizjologiczne i praktyczne aspekty przebarwiania liści roślin drzewiastych jesienią; promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

 5. Anna Idziak (Ogrodnictwo) - Kwas salicylowy i możliwości jego zastosowania w zwiększaniu odporności roślin uprawnych na suszę; promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

 2013 r.

 1. Adrianna Kowalik (Ogrodnictwo) - Wpływ kwasu salicylowego na ukorzenianie sadzonek pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale L.); promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

 2. Andrzej Ziółkowski (Rolnictwo) - Wpływ wzajemnej interakcji ołowiu i mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w liściach siewek Pisum sativum L. cv. Cysterski; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

 3. Agnieszka Kossowska (Ogrodnictwo) - Ocena tolerancji derenia białego (Cornus alba L. emend.) na zanieczyszczenia metalami ciężkimi w warunkach miejskich; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

 4. Daniel Gołębiewski (Ogrodnictwo) - Ocena tolerancji tawuły van Houtte'a (Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel) na zanieczyszczenia metalami ciężkimi w warunkach miejskich; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

 5. Paulina Wróblewska (Ogrodnictwo) - Wpływ giberelin na zawartość białek w ciętych liściach bodziszka wielkopłatkowego (Geranium platypetalum Fisch. et Mey); promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

 6. Monika Kujawa (Ogrodnictwo) - Wpływ giberelin na zawartość sacharydów w ciętych liściach bodziszka wielkopłatkowego (Geranium platypetalum Fisch. et Mey); promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając

 7. Wiktor Tymoniuk (Leśnictwo) - Aktywność katalazy w liściach cisa pospolitego (Taxus baccata L.) ze stanowisk o zróżnicowanym nasłonecznieniu; promotor: dr hab. Jan Kubiś

 8. Daniela Karasiak (Ogrodnictwo) Zawartość barwników antocyjanowych w liściach wybranych odmian żurawek; promotor: dr hab. Jan Kubiś

 2014 r.

 1. Malwina Christian (Ogrodnictwo) - Wpływ kwasu salicylowego na ukorzenianie i wzrost sępolii fiołkowej (Saintpaulia ionantha H. Wendl); promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

 2. Robert Rochowiak (Ogrodnictwo) - Udział peroksydaz w odpowiedzi obronnej grochu siewnego (Pisum sativum L. cv. Cysterski) na mszycę grochową Acyrthosiphon pisum Harris; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

 3. Iwona Dreczka (Ogrodnictwo) - Zawartość barwników chloroplastowych w liściach wybranych odmian żurawek; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając

 2015 r.

 1. Oliwia Foltyn (Ogrodnictwo) - Wpływ benzyloadeniny na zawartość białek w ciętych liściach wybranych odmian żurawek (Heuchera L.); promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając

 2. Marta Sierpowska (Ogrodnictwo) - Wykorzystanie metody elektronicznego zapisu żerowania (EPG) w ocenie oddziaływania mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris) na siewki grochu (Pisum sativum L.cv. Cysterski); promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

 2016 r.

 1. Igor Ziółkowski (Ogrodnictwo) - Ocena możliwości wykorzystania kompostów z odpadów drzewnych w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale L.); promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

 2. Alicja Ryniec (Ogrodnictwo) - Wpływ traktowania selenem na kiełkowanie i wigor nasion grochu (Pisum sativum L.); promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

 3. Mateusz Wolny (Gospodarka Leśna) - Aktywność peroksydazy w liściach cisa pospolitego (Paxus baccata L.) ze stanowisk o zróżnicowanym nasłonecznieniu; promotor: dr hab. Jan Kubiś

 2017 r.

 1. Jagoda Jarocka (Medycyna Roślin) - Ocena tolerancji Pisum sativum L. na zanieczyszczenia metalami ciężkimi; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

 2. Weronika Kmiotczyk (Ogrodnictwo) - Ocena przydatności metody pobierania mikropyłów w tolerancji berberysu na zanieczyszczenia miejskie; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

 3. Kamila Grossmann (Medycyna Roślin) - Udział brassinosteroidów i sacharozy w odporności Pisum sativum L. na Fusarium oxysporum; promotor: dr hab. Iwola Morkunas, prof. nadzw.

 4. Kornel Michalak (Ogrodnictwo) - Optymalizacja mikrorozmnażania in vitro Trillium sp.; promotor prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

 5. Aleksandra Agnieszka Ćwiejkowska (Gospodarka Leśna) - Sezonowe zmiany zawartości barwników w liściach wybranych gatunków drzew liściastych,; promotor: dr hab. Magdalena Rybus-Zając

 6. Marta Miśkiewicz (Ogrodnictwo) - Wpływ odczyny na wrażliwość kapusty głowiastej białej (Brassica oleracea convar. aapitata var. alba) jako rośliny testowej do oceny zmęczenia gleby w sadzie jabłoniowym; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

 7. Wu Tongtong (Ogrodnictwo) - Efekt traktowania seleninem sodu na kiełkowanie i wigor nasion grochu (Pisum sativum L.)"; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

2018 r. 

1. Piotr Wroński (Ogrodnictwo) - Ocena wykorzystania systemów okresowego zanurzania w mikrorozmnażaniu roslin; promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

2. Damian Szultka (Ogrodnictwo) - Wpływ kompostu z liści i gałęzi drzew dodanego do podłoża na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale L.); promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

3. Paulina Zalińska (Ogrodnictwo) - Ocena wpływu proliny na odporność grochu (Pisum sativum L. "Akord") na zasolenie; promotor: prof. dr hab. Hanna Bandurska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1