05. Spis publikacji - Prof. dr hab. Monika Kozłowska

WYKAZ PUBLIKACJI

Oryginalne artykuły naukowe:

1. Czech M., Krzywański Z. 1976. Związki fenolowe w pędach dwóch odmian maliny zdrowych i porażonych przez Didymella applanata Niessl/Sacc. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu, 85: 31-41.

2. Krzywański Z., Górecki R., Czech M. 1976. Some physiological properties of easy-to-root raspberry Ribes grossularia tumors. Marcellia, 39: 107-112.

3. Czech M., Krzywański Z. 1977. The effect of different Mg levels on the resistance of red raspberry canes to Didymella applanata Niessl/Sacc. Fruit Sci. Rep., 4: 31-34.

4. Krzywański Z., Stroiński A., Czech M. 1978. Skład izoenzymowy peroksydazy i kwaśnej fosfatazy w pędach maliny, zdrowych i porażonych przez Didymella applanata Niessl/Sacc. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 198: 135-143.

5. Czech-Kozłowska M., Krzywański Z. 1981. Próba wykorzystania tkanki kalusowej maliny do badań fizjologicznych przyczyn odporności gospodarza na Didymella applanata Niessl/Sacc. Biul. Inst. Hod. Aklim. Roślin., 145: 93-97.

6. Czech-Kozłowska M., Krzywański Z. 1983. Some alternations in membrane properties of red raspberry callus tissue after infection with Didymella applanata Niessl/Sacc. Acta Physiol. Plant., 5: 21-27.

7. Czech-Kozłowska M., Krzywański Z. 1984. Phenolic compounds and the polyphenoloxidase and peroxidase activity in callus tissue culture - pathogen combination of red raspberry and Didymella applanata Niessl/Sacc. Phytopathol. Z., 109: 176-182.

8. Krzywański Z., Kozłowska M. 1986. Formy peroksydazy w zdrowych i zainfekowanych przez Didymella applanata (Niessl/Sacc.) pędach maliny. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 61: 121-130.

9. Borys M., Krzywański Z., Czech-Kozłowska M. 1987. N, P, K, Ca and Mg concentration in leaves and canes of two red raspberry cultivars. Rev. Agri. Subtrop. Trop. 1-2: 165-173.

10. Kozłowska M., Krzywański Z., Sokołowska I. 1988. Związki fenolowe a odporność maliny czarnej Rubus occidentalis L. na Didymella applanata Niessl/Sacc. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu, 189: 121-128.

11. Kozłowska M., Krzywański Z., Taszek U. 1988. Effect of 2,4-D and benzyladenine on colonization of red raspberry callus tissue with Didymella applanata Niessl/Sacc. and on accumulation of phenolics. Acta Physiol. Plant., 10: 25-30

12. Krzywański Z., Kozłowska M., Kubiś J. 1989. Changes in polyamine content in raspberry tissue after infection by Didymella applanata Niessl/Sacc. Acta Physiol. Plant., 11: 333-339.

13. Kozłowska M., Krzywański Z. 1989. Chitinase activity in raspberry canes infected with Didymella applanata Niessl/Sacc. J. Phytopath., 125: 165-170.

14. Kozłowska M., Krzywański Z. 1991. Lignification in red raspberry canes upon wounding and fungal infection. Acta Physiol. Plant., 13:165-172.

15. Kozłowska M., Krzywański Z. 1992. Does prior inoculation of leaves immunize raspberry canes and poplar shoots against pathogenic fungi. Phytopath. Polonica, 315: 35-39.

16. Kozłowska M. 1993. Activity of ß-D-glucosidase and syringaldazine oxidase and susceptibility of red raspberry canes to Didymella applanata Niessl/Sacc. Phytopath. Polonica, 618: 7-12.

17. Kozłowska M., Krzywański Z. 1994. The possible role of phenolic compounds in red raspberry resistance to Didymella applanata Niessl/Sacc. Acta Hortic., 381: 671-674.

18. Kozłowska M. 1994. Phenolic composition of red raspberry canes in relation to Didymella applanata (Niessl/ Sacc.) response. Acta Physiol. Plant., 16: 211-215.

19. Kozłowska M. 1995. Histochemical response of red raspberry canes to Didymella applanata (Niessl/Sacc.) infection. Phytopath. Polonica, 9 21: 65-71.

20. Kozłowska M., Floryszak-Wieczorek J. 1995. Generation of oxygen radicals of red raspberry canes in response to Didymella applanata (Niessl/Sacc.) infection. W: Environmental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control, M. Mańka ed. 335-339.

21. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1996. Activity of ß-D-glucosidase of lupin leaves infected with Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes., Acta Physiol. Plant., 18:211-216.

22. Stroiński A., Kozłowska M. 1997. Cadium-induced oxidative stress in potato tubers. Acta Soc. Bot. Pol., 66:189-195.

23. Fryder K., Kozłowska M. 1999. Resistance of red raspberry canes to Didymella applanata after physiological lignification and induced by pathogen. Phytopathol. Pol. 18: 95-102

24. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 2000. Hydrolytic enzymes in lupin response to infection by Pleiochaeta setosa. Phytopathol. Pol. 19: 19-26.

25. Kozłowska M., Fryder K., Wolko B. 2001. Peroxidase involvement in the defense response of red raspberry to Didymella applanata (Niessl/Sacc.) Acta Physiol. Plant., 23: 3003-310.

26. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Gniazdowska-Skoczek H. 2002. Reakcja metaboliczna Taxus baccata L. na porażenie grzybem Pestalotiopsis funerea Desm. w zależności od warunków siedliskowych. Acta Agrobot., 55: 149-155.

27. Kozłowska M., Bandurska H., Fryder K. 2002. Effect of Didymella applanata (Niessl/Sacc.) on proline and hydroxyproline containing cell wall proteins of red raspberry. Acta Physiol. Plant., 24: 229-236.

28. Kozłowska M., Floryszak-Wieczorek J., Stroiński A., Fryder K. 2002. Effect of red raspberry development stage on response to Didymella applanata (Niessl/Sacc.). Phytopathol. Pol., 23: 65-75.

29. Bandurska H. Kozłowska M., 2002. Proline and hydroxyproline containing cell wall proteins of red raspberry (Rubus idaeus L) cane cortex. Acta Agrobot. 55: 27-34.

30. Morkunas I., Kozłowska M., Ratajczak W. 2002. Rola węglowodanów we wczesnych reakcjach metabolicznych kiełkujących nasion łubinu porażonych przez Fusarium oxysporum f.sp. lupini. Acta Agrobot., 55: 247-254.

31. Morkunas I., Kozłowska M., Bednarski W. 2002. Generation of free radicals at seed germination stage of yellow lupin infected with Fusarium oxysporum under carbohydrate stress. J. Appl. Genet., 43A: 27-34.

32. Rybus-Zając M., Kozłowska M., Kubiś J. 2002. Polyamines and phenolic compounds in lupin response to Pleiochaeta setosa. Phytopathol. Pol., 23:53-64.

33. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 2003. Peroxidase involvement in response of lupin to Pleiochaeta setosa. Phytopathol. Pol. 27: 69-77.

34. Politycka B., Kozłowska M., Mielcarz B. 2004. Cell wall peroxidase In cucumber roots induced by phenolic allelochemicals. Allelopathy J. 13: 29-36.

35. Morkunas I., Bednarski W., Kozłowska M. 2004. Response of embryo axes of germinating seeds of yellow lupine to Fusarium oxysporum. Plant Physiol. Bioch., 42: 493-499.

36. Kozłowska M., Bednarz L., Grześkowiak M. 2005. Variability of Juniperus communis subsp. communis based on phenolics accumulation and glucosidase activity. Dendrobiology 54: 29-33.

37. Brzezińska E., Kozłowska M., Stachowiak J. 2006. Response of three conifer species to enhanced UV-B radiation; consequences for photosynthesis. Polish J. Environ.Stud. 15: 531-536.

38. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Stachowiak J., Janowska B. 2007. Changes in carbohydrate contents of Zantedeschia leaves under gibberellin-stimulated flowering. Acta. Physiol. Plant. 29: 27-32.

39. Kozłowska M., Brzezińska E., Stobiecki M. 2007. Sensitivity differences and accumulation of screening compounds in three conifer plants under enhanced UV-B radiation. Polish J. Environ. Stud. 16: 817-824.

40. Paczkowska M., Kozłowska M., Goliński P. 2007. Oxidative stress enzyme activity in Lemna minor L. exposed to cadmium and lead. Acta Biol. Cracoviensia Seria Botanica 49/2: 33-37.

41. Morkunas I., Kozłowska M., Ratajczak L., Marczak Ł. 2007. Role of sucrose in the development of Fusarium wilt in lupine embryo axes. Physiol. Mol. Plant Pathol. 70: 23-37.

42. Brzezińska E., Kozłowska M. 2008. Effect of sunlight on phenolic compounds accumulation in coniferous plants. Dendrobiology 59: 3-7.

43. Kozłowska M., Jóźwiak A., Szpakowska B., Goliński P. 2009. Biological aspects of cadmium and lead uptake by Phragmites australis (Cav. Trin ex Steudel) in natural water ecosystems. J. Elementol. 14(2): 299-312.

44. Chadzinikolau T., Kozłowska M. Mleczek M. 2010. Response of Berberis thunberii to heavy metals under urban pollution. Dendrobiology 64: 65-72.

45. Pietrowska-Borek M., Chadzinikolau T., Kozłowska M. 2010. Effect of Urban pollution on 4-coumarate:CoA ligase and flavonoid accumulation in Berberis thunbergii. Dendrobiology 64: 79-85.

46. Waliszewska B., Prądzyński W., Kozłowska M., Wojech R. 2010. Changes in the degree of cellulose polymerisation of Salix viminalis willow seedlings after supplementation with Cu and Pb. Forestry and Wood Technology, Ann. Warsaw ULS. 72: 401-404.

47. Magdziak Z., Kozłowska M., Kaczmarek Z., Mleczek M., Chadzinikolau T., Goliński P., Drzewiecka K. 2011. Influence of Ca/Mg ratio on phytoextraction properties of Salix viminalis. II. Secretion of low molecular weight organic acids to the rhizosphere. Ecotox. Environ. Safety, 74, 33-40.

48. Mleczek M., Kozłowska M., Kaczmarek Z., Magdziak Z., Goliński P. 2011. Cadmium and lead uptake by Salix viminalis under modified Ca/Mg ratio. Ecotoxicology. 20: 158-165.

49. Jóźwiak-Żurek A., Kozłowska M., Nuc K. 2011. Phenylalanine ammonia lyase under combined effects of enhanced UV-B radiation and allelopathy stress. Acta Biol. Crac. Series Botanica. 53/2: 73-78.

50. Chadzinikolau T., Kozłowska M. Mleczek M. 2011. Wpływ jonów wapnia i magnezu na proces remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem Salix viminalis L. Nauka Przyroda Technologie. Dział Ogrodnictwo 5, 6, # 121.

51. Mleczek M., Kozłowska M., Kaczmarek Z., Chadzinikolau T., Goliński P. 2012. Influence of Ca/Mg ratio on phytoextraction properties of Salix viminalis. I. The effectiviness of Cd, Cu, Pb, and Zn bioaccumulation and plant growth. Intern. J. Phytorem., 14: 75-88.

52. Jóźwiak-Żurek A., Pietrowska-Borek M., Kozłowska M. 2014. Effects of allelochemical stress on response of cucumber to UV-B radiation and Botrytis cinerea infection. Allelopathy J., 33: 163-174.

53. Kozłowska M., Czekała Ł. 2017. Stilbeny i ich znaczenie w odporności roślin. Progress in Plant Protection, 57 (1): 27-35.

54.  Chadzinikolau T., Kozłowska M., Mleczek M. 2017. Induction of phytochelatins and flavonoids in cadmium polluted Berberis thunbergii. Dendrobiology 77: 139–146.

Artykuły przeglądowe:

1. Czech-Kozłowska M. 1980. Poinfekcyjne zmiany w przepuszczalności błon cytoplazmatycznych. Wiad. Bot., 24: 93-102.

2. Kozłowska M. 1992. Aktualne kierunki badań nad mechanizmami reakcji obronnych roślin względem patogenów. Materiały Konf. PTFit, Oddział Poznański, 30-34.

3. Floryszak-Wieczorek J., Kozłowska M. 1994. Wpływ światła na produktywność fotosyntetyczną i morfogenezę roślin. W: Wyposażenie szklarni i tuneli foliowych do uprawy warzyw i roślin ozdobnych, Poznań, 5-7.

4. Kozłowska M., Mańka M. 1994. Sprawozdanie z drugiej Konferencji Europejskiej Fundacji Fitopatologicznej “Mechanizmy reakcji obronnych roślin” - Strasbourg. Wiad. Bot., 38: 1/2: 126-127.

5. Mańka M., Kozłowska M. 1995. 3-rd Conference of the EFPP "Enviromental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control", Phytopathol. Pol., 9(21): 89-91.

6. Mańka M., Kozłowska M. 1995. 3-rd Conference of the EFPP "Enviromental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control", European J. Plant Path., 101: 481.

7. Mańka M., Kozłowska M. 1995. Sprawozdanie z 3-ciej Konferecji Europejskiej Fundacji Fitopatologicznej “Ożywione czynniki środowiska w integrowanej ochronie roślin przed chorobami”, Wiad. Bot., 39: 89-91.

8. Mańka M., Kozłowska M., 2001. Biodiversity of biocontrol at the 5th EFPP conference in Sicily, Italy. Phytopathol. Pol., 21: 177-181.

9. Mańka M., Kozłowska M., 2001. Bioróżnorodność i biologiczna ochrona roślin przed chorobami na 5. Konferencji Europejskiej Fundacji Fitopatologicznej (EFPP) na Sycylii w 2000 roku. Ochrona roślin 11/12: 18-19.

Komunikaty i streszczenia w materiałach konferencyjnych:

1. Krzywański Z., Czech M. 1975. Extractibility of peroxidase and its isoenzyme pattern in red raspberry canes after infection with Didymella applanata. Abs. XII Int. Bot. Cong., Leningrad, 493.

2. Krzywański Z., Czech M., Stroiński A. 1976. Dotychczasowe wyniki badań nad fizjologicznymi przyczynami zróżnicowanego poziomu odporności pędów maliny na Didymella applanata. Mat. Jubil. Sesji Nauk. Wydz. Ogrodn., AR Poznań, 65-66.

3. Czech M., Krzywański Z., Borys M. 1976. Wpływ zróżnicowanego poziomu magnezu na odporność dwóch odmian maliny na Didymella applanata. Mat. Jubil. Sesji Nauk. Wydz. Ogrodn., AR Poznań, 64-65.

4. Czech-Kozłowska M., Krzywański Z. 1980. Możliwości wykorzystania tkanki kalusowej maliny do badania fizjologicznych przyczyn odporności na grzyb Didymella applanata. Mat. Zjazdu PTBot., Lublin, 79

5. Czech-Kozłowska M., Krzywański Z. 1984. A callus tissue system for studying resistance of red raspberry cultivars to it Didymella applanata fungus. Proc. Int. Symp. Plant Tissue and Cell Culture, Olomouc, 363-364.

6. Kozłowska M., 1985. Kwaśna fosfataza cytoplazmatyczna i związana ze ścianami komórkowymi w tkance kalusowej maliny infekowanej Didymella applanata. Streszczenia Zjazdu PTBioch., Kraków, 50-51.

7. Kozłowska M., Krzywański Z. 1986. Acid phosphatases associated with subcellular and wall fractions of red raspberry tissue after Didymella applanata infection. Abs. 5-th Cong. FESPP, Hamburg, 1151.

8. Kozłowska M., Krzywański Z., Taszek U. 1987. Effect of 2,4-D and benzyladenine on colonization of red raspberry callus tissue with Didymella applanata and on accumulation of phenolics. V Konf. Kultur Tkank. Roślin, Skierniewice, 37.

9. Kozłowska M., Krzywański Z., Kubiś J. 1987. Polyamine levels in red raspberry callus tissue after Didymella applanata infection. V Konf. Kultur Tkank. Roślin, Skierniewice, 37.

10. Borejsza-Wysocki W., Kozłowska M., Krzywański Z., Kubiś J. 1989. Wpływ poliamin na porażenie tkanki kalusowej maliny grzybem Didymella applanata. Mat. Zjazdu PTBot., Katowice, 103.

11. Kozłowska M., Krzywański Z. 1992. Lignin deposition and its role in restriction of the penetration of Didymella applanata in red raspberry canes. Abst. 2-nd EFPP Conf., Strasbourg, P-90.

12. Kozłowska M., Krzywański Z. 1993. Lignin deposition and its role in restriction of the penetration of Didymella applanata in red raspberry canes. W: Mechanisms of Plant Defense Responses, B. Friting and M. Legrand eds., Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 357 (short article).

13. Kozłowska M., Krzywański Z. 1993. Lignifikacja – mechanizm obronny maliny względem Didymella applanata. I Warsztaty Fizjol. Biochem. Roślin, Toruń, 189.

14. Kozłowska M. 1993. Aktywność ß-D-glukozydazy i oksydazy syringaldazowej a podatność pędów maliny na grzyb Didymella applanata. Symp. PTFit, Olsztyn, 55-56.

15. Kozłowska M., Krzywański Z. 1993. The possible role of phenolic compounds in red raspberry resistance to Didymella applanata. Abst. Int. Symp. Natural Phenols in Plant Resistance, Monachium-Freising, I-26.

16. Kozłowska M., Floryszak-Wieczorek J. 1994. Generation of oxygen radicals of red raspberry canes in response to Didymella applanata infection. Abst. 3-rd EFPP Conf., Poznań, 72.

17. Kozłowska M., Nowakowska M. 1995. Syringaldazine oxidase of raspberry canes in physiological and pathogen-induced lignification. W: Biol. Bull Poz. – Abstracts, 37.

18. Kozłowska M., Floryszak-Wieczorek J., Krzywański Z. 1995. Metabolity o właściwościach antymikrobowych w interakcji malina – Didymella applanata. W: Odporność roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska. Materiały Konferencyjne, Radzików. 247-248.

19. Rybus–Zając M., Kozłowska M. 1995. Indukowana odporność liści łubinu białego względem Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. Materiały Sympozjum i 50 Zjazdu PTBot, Kraków, 348.

20. Stroiński A., Bandurska H., Kozłowska M. 1995. Cadmium-induced oxidative stress in plant cell.. W: Biol. Bull Poz. – Abstracts, 52.

21. Kozłowska M. 1996. Systemic peroxidase induction as defense response of red raspberry canes to Didymella applanata. Abst. IV Int. Symp. Plant Peroxidases, Wiedeń, PB-15.

22. Floryszak-Wieczorek J., Kozłowska M. 1966. Cell wall-bound peroxidases involvement in induced resistance of potato leaves to Phytophthora infestans. Abst. IV Int. Symp. Plant Peroxidases, Wiedeń , PB-13.

23. Floryszak-Wieczorek J., Kozłowska M., Bandurska H., Matysiak R. 1996. Hydrogen peroxide metabolism in cell wall of immunized potato leaves to Phytophthora infestans. Abst. 10-th FESPP Congress, Florencja, 285.

24. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1996. Związki fenolowe w interakcji łubin biały – Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. W: Łubin – kierunki badań i perspektywy użytkowe. Materiały Konferencyjne Zjazdu PTŁub., Poznań, 125-129.

25. Rybus-Zając M., Kubiś., Kozłowska M. 1997. Poliaminy w lisciach łubinu infekowanych grzybem Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. W: Łubin – białko – ekologia. Materiały Konferencyjne Zjazdu PTŁub. “Łubin we współczesnym rolnictwie”, Olsztyn, 103-106.

26. Fryder K., Kozłowska M. 1998. Udział peroksydazy askorbinianowej w odpowiedzi pędów maliny na grzyb Didymella applanata (Niessl) Sacc. Materiały Sympozjum i 51 Zjazdu PTBot., Gdańsk, 150.

27. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1998. Związki fenolowe a podatność łubinu na grzyb Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. Materiały Sympozjum i 51 Zjazdu PTBot., Gdańsk, 429.

28. Fryder K., Kozłowska M. 1999. Odporność pędów maliny na grzyb Didymella applanata w aspekcie fizjologicznej lignifikacji oraz indukcji patogenem. Materiały Sympozjum i X Zjazdu PTFit., Poznań, 27.

29. Kozłowska M. 1999. Akademickie kształcenie rolnicze wobec integracji Polski z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - Materiały Sympozjum, 351: 371-375.

30. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1999. Enzymy hydrolityczne w odporności łubinu na Pleiochaeta setosa (Kirchn.)Hughes. Materiały Sympozjum i X Zjazdu PTFit., Poznań, 127.

31. Kozłowska M., Floryszak-Wieczorek J. 2000. Local and systemic generation of hydrogen peroxide in red raspberry response to Didymella applanata (Niessl/Sacc.). 5th EFPP Conf., Sycylia (Taormina-Giardini Naxos), 62.

32. Bandurska H., Kozłowska M. 2000. Proline- and hydroxyproline-containing cell wall proteins in red raspberry response to Didymella applanata (Niessl/Sacc.) 5th EFPP Conf., Sycylia (Taormina-Giardini Naxos), 62.

33. Kozłowska M., Floryszak-Wieczorek J., Bandurska H., Fryder K. 2001. Rola fazy rozwojowej rośliny-gospodarza w odpowiedzi metabolicznej na stres biotyczny. Materiały Sympozjum i 52 Zjazdu PTBot., „Botanika w dobie biologii molekularnej”, Poznań, 46.

34. Brzezińska E., Kozłowska M., Rybus-Zając M. 2002. Udział peroksydazy w patogenezie zamierania pędów żywotnika (Thuja occidentalis L.). Streszczenia Sympozjum XI Zjazdu PTFit., Warszawa, 24.

35. Morkunas I., Kozłowska M., Bednarski W., Remlein D. 2002. Generation of free radicals at seed germination stage of yellow lupin infected with Fusarium oxysporum under carbohydrate stress. Abst. VIIth European Seminar “Fusarium – mycotoxins, taxonomy and pathogenicity”, Poznań, 102.

36. Bandurska H., Kozłowska M., Stroiński A. 2003. The role of salicylic acid in response to biotic and abiotic stress. Abst. 5th International Conf. “Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors”, Kraków, 20.

37. Kozłowska M., Pukacki P., Brzezińska E., Rybus-Zając M. 2003. Oddziaływanie zwiększonego promieniowania UV-B na metabolizm roślin iglastych. W: Polish J. Nat. Scie., Abstracts 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology “Effect of increased UV-B radiation on conifer metabolism”, Olsztyn, 191.

38. Politycka B., Kozłowska M., Mielcarz B. 2003. Involvement of peroxidase and lipoxygenase in cucumber response to allelochemical stress induced by hydroxycinnamic acids. Abst. 5th International Conf. “Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors”, Kraków, 38.

39. Morkunas I., Rybus-Zając M., Kozłowska M., Remlein-Starosta D. 2003. Response of yellow lupin at seed germination stage to Fusarium oxysporum. 2nd International Seed Health Conference “Healthy seed for healthy crop”. Poznań, 34.

40. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Stachowiak J. 2004. Carbohydrates accumulation and translocation In GA-influenced Zantedeschia flowering. Acta Physiol. Plant., 26: 44. Book of Abstracts 14th FESPB Congress, Cracow.

41. Morkunas I., Bednarski W., Kozłowska M., Remlain-Starosta D. 2004. Generation of quinone radicals in pea embryo axes infected with Fusarium oxysporum under sugar starvation. Acta Physiol. Plant., 26: 260. Book of Abstracts 14th FESPB Congress, Cracow.

42. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Janowska B. 2004. Aktywność fotosyntetyczną liści Zantedeschia w aspekcie stymulujacego działania na kwitnienie. Materiały 53 Zjazdu PTBot. „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”, Toruń - Bydgoszcz, 38.

43. Brzezińska E., Kozłowska M., Stachowiak J. 2004. Gromadzenie asymilatów i metabolitów ochronnych u cisa i żywotnika w warunkach zwiększonego promieniowania UV-B. Materiały 53 Zjazdu PTBot. „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”, Toruń - Bydgoszcz, 34.

44. Morkunas I., Kozłowska M., Marcinkowska J. 2004. Rola węglowodanów węglowodanów rozwoju askochytozy w kiełkujących nasionach grochu. Materiały 53 Zjazdu PTBot. „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”, Toruń - Bydgoszcz, 40.

45. Kozłowska M., Brzezińska E., Rybus-Zając M. 2005. Zamieranie pędów roślin iglastych – zmiany metaboliczne indukowane Pestalotiopsis funerea oraz stresem radiacyjnym. Streszczenia Sympozjum naukowego „Aktualne problemy w fitopatologii” Lublin, 105.

46. Brzezińska E., Kozłowska M., Stachowiak Stachowiak. 2005. Effect of elevated UV-B radiation on photosynthetic activity in selected coniferous species. 2nd Conf. Pol Soc. Exper. Biol., Biological Lett. 42: 206.

47. Morkunas I., Kozłowska M., Borek S., Ratajczak L. 2005. Protective role of sucrose in lupine against to Fusarium oxysporum. 2nd Conf. Pol Soc. Exper. Biol., Biological Lett. 42: 203.

48. Małecka A., Morkunas I., Piechalak A., Kozłowska M., Tomaszewski B. 2007. The resistance to Fusarium oxysporum infection by pre-exposure of lead ions in pea plant roots. 3rd Conf. Pol Soc. Exper. Biol., Book of Abstracts 89-90.

49. Pietrowska-Borek M., Kozłowska M., Mielcarek A., Zandecka K. 2007. Effect of UV-B radiation and allelochemical substancje on 4-coumarate-CoA ligasz activity and flavonoid contents in Arabidopsis. 3rd Conf. Pol Soc. Exper. Biol., Book of Abstracts 155.

50. Kozłowska M., Pietrowska-Borek., Jóźwiak A. 2007. Induced phenylpropanoid metabolizm under irradiation/allelochemical stress. 7th International Conference “Eco-physiological aspects of plant responses to stress factors”, Book of Abstracts 22.

51. Kozłowska M., Jóźwiak A. Nuc K. 2008.The effect of enhanced UVB radiation and allelochemical stress in cucumber Physiologia Plantarum. FESPB abstracts, PO9-093

52. Jóźwiak A. Kozłowska M. Nuc K. Effect of double stress – UV-B radiation and allelochemical substance – on transcript level and activity of phenylalanine ammonia lyase (PAL) in two genotypes of cucumber. Acta Biol. Crac. Abstract of 4th Conf. PSEPB, 51, supl.2. 2009, p. 56.

53. Jóźwiak A., Kozłowska M. Effect of enhanced UV-B radiation and allelochemical substance on phenylpropanoid pathway enzymes and growth parameters of cucumber. Abstract 5th Students Conf., Lwów 2009, pp. 203.

54. Chadzinikolau T., Kozłowska M. Calcium and magnesium influence on phytoremediation of lead and cadmium using Salix viminalis. Materiały Zjazdowe 8th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responces to Stress Factors, Kraków, 2009. p. 77.

55. Jóżwiak A., Kozłowska M. 4-Coumarate-CoA ligase activity under environmental stresses in two cucumber genotypes. Abstracts 6th International. Scientific Conference “Youth and Progress of Biology” Lwów 2010 pp. 212-213.

56. Chadzinikolau T., Pietrowska-Borek M., Kozłowska M., 2013. Mechanizmy tolerancji roślin aglomeracji miejskich na zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Konferencja Instytutu Dendrologii PAN "Biologia i ekologia roślin drzewiastych", Kórnik-Poznań. Mat. str. 118.

57. Chadzinikolau T., Magdziak Z., Mleczek Z., Kozłowska M., 2014. Cadmium and zinc phytoextraction with willow (Salix viminalis L.). The International Conference Plants, Heavy metals, Environment – Katowice, Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica vol. 56 p. 56.

58. Chadzinikolau T., Kozłowska M., Rutkowski P. 2015. Growth intensity and antioxidant properties of willow taxa in relations to Energy target. XI International Scientific and Technical Conference. Element cycle in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention, Warszawa, Mat. Konf., p. 140.

59. Jędryczka M., Kozłowska M. 2017. Odporność roślin na choroby – mechanizmy i możliwości ich wykorzystania w praktyce. Konferencja naukowa: Dziś i jutro w fitopatologii. Olsztyn, Mat. Konf., str.33-34.

60. Chadzinikolau T., Mleczek M., Formela M., Kozłowska M., 2017. Ocena tolerancji derenia i tawuły na zanieczyszczenia metalami ciężkimi w warunkach miejskich. II Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2017 Poznań, Mat. Konf., str. 72.

61. Chadzinikolau T., Rutkowski P., Bednarski P., Morkunas I., Kozłowska M., 2017. Oxidative stress biomarkers in willow Salix eriocephala exposed to heavy metals. 8th Conference of the Polish Society of Experimenatal Plant Biology „Communication in plants: from cell to environment” Białystok, Mat. Konf., P3.10, str. 112.

62. Chadzinikolau T., Formela M., Rutkowski P., Kozłowska M., 2017. Salix eriocephala willow antioxidant properties involved in tolerance to heavy metals. 8th International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, 5-8 October 2017, Jahorina (Bosnia and Herzegovina), Book of Abstr., p. 976.

 

Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne:

1. Borys M., Krzywański Z., Czech M. 1977. ćwiczenia z wybranych działów fizjologii roślin. Skrypt AR w Poznaniu.

2. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J. Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Stroiński A.. 1994 – wyd. I. Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin. Skrypt AR w Poznaniu.

3. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J. Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Stroiński A.. 1996 – wyd. II. Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin. Skrypt AR w Poznaniu.

4. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J. Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B. M. Rybus-Zając, Stroiński A.. 2000. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Ogrodnictwo i Biologia. Skrypt AR w Poznaniu.

5. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J. Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B. M. Rybus-Zając, Stroiński A.. 2000. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Rolnictwo, Leśnictwo, Biotechnologia i Ochrona środowiska. Skrypt AR w Poznaniu.

6. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J. Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B. M. Rybus-Zając, Stroiński A.. 2003 – wyd. II poprawione i uzupełnione. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Rolnictwo, Leśnictwo, Biotechnologia i Ochrona środowiska. Skrypt AR w Poznaniu.

7. Kozłowska M., Konieczny G. 2003. Biologia odporności roślin na patogenny i szkodniki. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu.

8. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J. Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B. M. Rybus-Zając, Stroiński A.. 2006.Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Ogrodnictwo, Biologia i Biotechnologia. Skrypt AR w Poznaniu

9. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J. Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B. M. Rybus-Zając, Stroiński A. 2007. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska. Skrypt AR w Poznaniu (forma skrócona).

10. Kozłowska M. (red.). Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych. 2007.  PWRiL, Poznań.

11. Kozłowska M., Struktura i funkcjonowanie rośliny. W: Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych (red. M. Kozłowska), 2007. PWRiL, Poznań.

12. Politycka B., Kozłowska M. Fotosynteza i aktywność fotosyntetyczna. W: Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych (red. M. Kozłowska), 2007. PWRiL, Poznań.

13. Kozłowska M. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych. W: Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych (red. M. Kozłowska), 2007. PWRiL, Poznań.

14. Kozłowska M., Floryszak-Wieczorek J., Bandurska H., Politycka B. Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. W: Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych (red. M. Kozłowska), 2007.PWRiL, Poznań.

15. Kozłowska M., Reakcja rośliny na patogena. W: Fitopatologia ogólna, Z. Weber i S. Kryczyński (red.), 2010, PWRiL., Poznań.

16. Kozłowska M., Bandurska H. 2015. Fizjologia roślin drzewiastych – materiały dydaktyczne dla kierunku Leśnictwo, opublikowane w WD UPP.

17. Kozłowska M., Bandurska H. 2015. Ekofizjologia roślin – materiały dydaktyczne dla kierunku Architektura Krajobrazu, opublikowane w WD UPP.

18. Kozłowska M., Bandurska H. 2016. Ekofizjologia roślin – materiały dydaktyczne dla kierunku Ochrona Środowiska, opublikowane w WD UPP.

Opracowania dydaktyczne i okolicznościowe:

1. Kozłowska M., Hołubowicz R., Łysiak G. 1997. Informator Wydziału Ogrodniczego, Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

2. Kozłowska M. 1998. Europejski System Transferu Punktów (ECTS) na tle systemu edukacyjnego w Polsce i niektórych państw Unii Europejskiej. W: Osiągnięcia II roku realizacji programu TEMPUS S-JEP 09748-95, str. 8-14.

3. Kozłowska M. 1998. Europejski System Transferu Punktów szansą na integrację szkolnictwa wyższego. Wieści Akademickie 3: 6-7.

4. Knaflewski M., Kozłowska M., Łysiak G., Nowacki J. 2001. Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – informator.

5. Knaflewski M., Kozłowska M., Łysiak G., Nowacki J. 2001. Faculty of Horticulture of August Cieszkowski Agricultural University of Poznań – informator.

6. Kozłowska M. 2002. Kierunek studiów: Ogrodnictwo. W: Katalog studiów 2002/03 Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Red. B.J. Wosiewicz, 241-281.

7. Kozłowska M. 2003. Kierunek studiów: Ogrodnictwo. W: Katalog studiów 2003/04 Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Red. B.J. Wosiewicz, 275-300.

8. Kozłowska M., Krzywański Z., Wójcik-Wojtkowiak D. 2004. Profesor Jan Wojciechowski – wspomnienia w setną rocznicę urodzin. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 9. Kozłowska M. 2004. Wspomnienie o śp. Profesorze Janie Wojciechowskim. Wieści Akademickie 82-83: 18-19.

9. Kozłowska M. 2004. 85 lat Katedry Fizjologii Roślin. Wieści Akademickie 87: 12-13.

10. Kozłowska M., Knaflewski M., Weber Z. 2006. „50 lat Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1956-2006”

11. Kozłowska M. 2006 „Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – laureaci Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. Wieści Akademickie 108-109: 16.

 Opracowania niepublikowane:

1. Krzywański Z., Kozłowska M., Borejsza-Wysocki W., Kubiś J. 1990. Sprawozdania etapowe i końcowe projektu CPBP 05.02.PAN „Zastosowanie tkanki kalusowej do badania fizjologicznych mechanizmów odporności roślin na patogeny grzybowe”.

2. Kozłowska M. 1995. Metaboliczna odpowiedź pędów maliny na grzyb Didymella applanata (Niessl/Sacc.) – podsumowanie rozprawy habilitacyjnej.

3. Kozłowska M. 2000. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego 5PO6A 025 16 „Systemiczne zmiany obronne w metabolizmie rośliny o drewniejących pędach, indukowane patogenem grzybowym”.

4. Kozłowska M. 2002. Materiały do akredytacji kierunku Ogrodnictwo przygotowane dla Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych.

5. Kozłowska M. 2005. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego 2PO6A 01327 „Ocena gromadzenia węglowodanów i metabolitów ochronnych u jałowca i żywotnika w warunkach zwiększonego promieniowania UV-B”.

6. Kozłowska M. 2010. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego NN310 43218 33 „Fizjologiczne podstawy udziału jonów wapnia i magnezu w remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, z wykorzystaniem Salix viminalis.

 

 

 

 

 

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1