11. Spis publikacji - Prof. dr hab. Iwona Morkunas

WYKAZ PUBLIKACJI 

 Oryginalne prace twórcze:

1. Mudryk Z., Donderski W., Morkunas I. 1993. Amino acids as nitrogen and carbon sources for moderate halophilic bacteria isolated from three estuarine lakes. AUNC Toruń Limnol. Papers, 18: 25-33.

2. Ratajczak W., Morkunas I., Ratajczak L.. 1995. Izotopowe i enzymatyczne badania katabolizmu aminokwasów w embrionalnych osiach siewek łubinu wąskolistnego hodowanych in vitro na pożywkach z sacharozą lub bez źródła węgla. W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Ed. Dubert F., Skoczowski A., Wyd. ZFR PAN, Kraków, 325-330. 

3. Ratajczak W., Ratajczak L., Morkunas I. 1995. Fizjologiczne i biochemiczne przystosowanie łubinu żółtego do wzrostu na glebach ubogich w składniki odżywcze. I. Wpływ głodzenia azotowego na metabolizm osi kiełkujących nasion. W: Postępy w badaniach łubinu, Wyd. PTŁ Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań, 113-122.

4. Ratajczak W., Ratajczak L., Morkunas I., Bartczak R., Borkowska M. 1996. Fizjologiczne i biochemiczne przystosowanie łubinu żółtego do wzrostu na glebach ubogich w składniki odżywcze. II. Wpływ głodzenia węglowodanowego na metabolizm osi kiełkujących nasion. W: Łubin: kierunki badań i perspektywy użytkowe. Wyd. PTŁ ICHB PAN, Poznań, 84-91.

5. Morkunas I., Idzikowska K., Ratajczak W. 1997. Metaboliczne przystosowanie tkanek łubinu wąskolistnego do katabolizowania białek w warunkach niedoboru cukru. W: Łubin we współczesnym rolnictwie. Wyd. PTŁ ART, Olsztyn, 2: 67-74.

6. Morkunas I., Lehmann T., Ratajczak W., Ratajczak L., Tomaszewska B. 1998. Zależność aktywności oddechowej osi zarodkowych grochu siewnego od żywienia węglowodanowego. W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin, Ed. Dubert F., Rapacz M., Wyd. ZFR PAN, Kraków, 125-130.

7. Morkunas I., Borek S., Ratajczak W., Ratajczak L., Antonowicz J. 1999. Accumulation of phytoferritin caused by carbohydrate stress in plastids of embryos in lupin and pea cultivated in vitro. W: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., Wyd. ZFR PAN, Warszawa, 469 (I): 247-256.

8. Morkunas I., Lehmann T., Ratajczak W., Ratajczak L., Tomaszewska B. 2000. The involvement of glutamate dehydrogenase in the adaptation of mitochondria to oxidize glutamate in sucrose starved pea embryos. Acta Physiol. Plant., 22 (4): 389-394.

9. Morkunas I., Bednarski W., Waplak S., Ratajczak W. 2000. Współzależność między aktywnością oddechową a poziomem wolnych rodników w izolowanych osiach zarodkowych łubinu - wpływ odżywiania węglowodanowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 473: 195-201.

10. Borek S., Morkunas I., Ratajczak W., Ratajczak L. 2001. Metabolism of amino acids in germinating yellow lupin seeds III. Breakdown of arginine in sugar- starved organs cultivated in vitro, Acta Physiol. Plant., 23 (2): 141-148.

11. Morkunas I., Bednarski W., Ratajczak W. 2002. Relationship between the level of carbohydrates and susceptibility of yellow lupine embryo axes to Fusarium oxysporum Schlecht. f.sp. lupini infection. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 481 (II): 535-544.

12. Morkunas I., Kozłowska M., Ratajczak W. 2002. Rola węglowodanów we wczesnych reakcjach metabolicznych kiełkujących nasion łubinu porażonych przez Fusarium oxysporum f. sp. lupini. Acta Agrobot., 55 (1): 247-254.

13. Morkunas I., Kozłowska M., Bednarski W. 2002. Generation of free radicals at seed germination stage of yellow lupin infected with Fusarium oxysporum under carbohydrate stress. J. Appl. Genet., 43A: 27-34.

14. Morkunas I., Garnczarska M., Bednarski W., Ratajczak W., Waplak S. 2003. Metabolic and ultrastructural responses of lupine embryo axes to sugar starvation, J. Plant Physiol., 160: 311-319.

15. Garnczarska M., Bednarski W., Morkunas I. 2004. Re-aeration-induced oxidative defenses in hypoxically pretreated lupine roots, J. Plant Physiol., 161(4): 415-422.

16. Morkunas I., Bednarski W., Kozłowska M. 2004. Response of embryo axes of germinating seeds of yellow lupine to Fusarium oxysporum, Plant Physiol. Biochem., 42: 493-499.

17. Morkunas I., Ł. Marczak, J. Stachowiak, M. Stobiecki. 2005. Sucrose-induced lupine defense against Fusarium oxysporum: Sucrose-stimulated accumulation of isoflavonoids as a defense response of lupine to Fusarium oxysporum, Plant Physiol. Biochem. 43: 363-373.

18. Rybus-Zając M., Morkunas I. 2005. Aktywność b-glikozydazy i peroksydazy w siewkach łubinu żółtego infekowanych Fusarium oxysporum f.sp. lupini, Acta Agrobot., 59 (2): 103-110.

19. Morkunas I., Gmerek J. 2007. The possible involvement of peroxidase in defense of yellow lupine embryo axes against Fusarium oxysporum, J. Plant Physiol., 164(2): 185-194.

20. Morkunas I., Kozłowska M., Ratajczak L., Marczak Ł. 2007. Role of sucrose in the development of Fusarium wilt in lupine embryo axes, Physiol. Mol. Plant Pathol., 70(1-3): 25-37.

21. Morkunas I., Bednarski W. 2008. Fusarium oxysporum induced oxidative stress and antioxidative defenses of yellow lupine embryo axes with different level of sugars, J. Plant Physiol., 165(3): 262-277.

22. Małecka A., Piechalak A., Morkunas I., Tomaszewska B. 2008. Accumulation of lead in root cells of Pisum sativum, Acta Physiol. Plant. 30:629–637.

23. Morkunas I., Bednarski W., Kopyra M. 2008. Defense strategies of pea embryo axes with different levels of sucrose to Fusarium oxysporum and Ascochyta pisi. Physiol. Mol. Plant Pathol. 72:167–178.

24. Morkunas I., Stobiecki M., Marczak Ł. , Stachowiak J., Narożna D., Remlein-Starosta D. 2010. Changes in carbohydrate and isoflavonoid metabolism in yellow lupine in response to infection by Fusarium oxysporum during the stages of seed germination and early seedling growth. Physiol. Mol. Plant Pathol. 75, 46-55.

25. Morkunas I., Narożna D., Nowak W., Samardakiewicz W., Remlein-Starosta D. 2011. Cross-talk interactions of sucrose and Fusarium oxysporum in the phenylpropanoid pathway and the accumulation and localization of flavonoids in embryo axes of yellow lupine. J Plant Physiol. 168: 424–433.

26. Morkunas I., Formela M., Marczak Ł., Stobiecki M., Bednarski W. 2013. The mobilization of defence mechanisms in the early stages of pea seed germination against Ascochyta pisi. Protoplasma. Volume 250, Issue 1: 63-75.

27. Mai VCh., Bednarski W., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Samardakiewicz S., Morkunas I. 2013. Oxidative stress in pea seedling leaves in response to Acyrthosiphon pisum infestation. Phytochemistry 93: 49–62

28. Kowalska J., Remlein-Starosta D., Morkunas I. 2013. The use of effective microorganisms as plant growth promoters and biotic resistance inducers. W: Induced resistance in plants against insects and diseases. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 89:437-442

29. Morkunas I., Formela M., Floryszak-Wieczorek J., Marczak Ł., Narożna D., Nowak W., Bednarski W. 2013. Cross-talk interactions of exogenous nitric oxide and sucrose modulates phenylpropanoid metabolism in yellow lupine embryo axes infected with Fusarium oxysporum. Plant Science 211: 102-121

30. Waśkiewicz A., Morkunas I., Bednarski W., Mai V.C., Formela M., Beszterda M., Wiśniewska H., Goliński P. 2014. Deoxynivalenol and oxidative stress indicators in winter wheat inoculated with Fusarium graminearum. Toxins 6: 575-591,doi:10.3390/toxins6020575

31. Mai V.C., Drzewiecka K., Jeleń H., Narożna D., Rucińska-Sobkowiak R., Kęsy J., Floryszak-Wieczorek J., Gabryś B., Morkunas I. 2014. Differential induction of Pisum sativum defense signaling molecules in response to pea aphid infestation. Plant Science 221–222:1–12

32. Formela M., Samardakiewicz S., Marczak Ł, Nowak W., Narożna D., Bednarski W., Kasprowicz-Maluśki A., Morkunas I. 2014. Effects of endogenous signals and Fusarium oxysporum on the mechanism regulating genistein synthesis and accumulation in yellow lupine and their impact on plant cell cytoskeleton. Molecules 19, doi:10.3390/molecules190x0000x

33. Morkunas I., Woźniak A., Formela M., Mai V.C., Marczak Ł., Narożna D., Borowiak-Sobkowiak B., Kühn Ch., Grimm B. 2015. Pea aphid infestation induces changes in flavonoids, antioxidative defence, soluble sugars and sugar transporter expression in leaves of pea seedlings. Protoplasma 1-17.  DOI 10.1007/s00709-015-0865-7

34. Borowiak-Sobkowiak B., Woźniak A., Bednarski W.,  Formela M., Samardakiewicz S., Morkunas I. 2016. Brachycorynella asparagi (Mordv.) induced - oxidative stress and  antioxidative defences of Asparagus officinalis L. Int. J. Mol. Sci. 17(10), 1740. DOI:10.3390/ijms17101740

35. Woźniak A., Formela M., Bilman P,  Grześkiewicz K., Bednarski W., Marczak Ł., Narożna D.,  Dancewicz K., Mai V.C., Borowiak-Sobkowiak B., Floryszak-Wieczorek J., Gabryś B., Morkunas I. 2017. The dynamics of the defense strategy of pea induced by exogenous  nitric oxide in response to aphid infestation. Int. J. Mol. Sci. 18 (329). DOI:10.3390/ijms18020329

36. Dancewicz K., Paprocka M., Morkunas I., Gabryś B. 2017. Struggle to survive: aphid-plant relationships under low-light stress. A case of Acyrthosiphon pisum (Harris) and Pisum sativum L. Arthropod-Plant Interactions. DOI 10.1007/s11829-017-9557-x

37. Woźniak A., Drzewiecka K., Kęsy J., Marczak Ł,  Narożna D., Grobela M., Motała R., Bocianowski J., Morkunas I. 2017. The influence of lead on generation of signalling molecules and  accumulation of flavonoids in pea seedlings in response to pea aphid infestation. Molecules 22, 1404; doi:10.3390/molecules22091404

38. Antonowicz J.P., Morkunas I. 2018. Surface microlayer of a lobelia lake: daily dynamics of metal contents and phytoneuston/phytplankton taxonomic composition. J. Elem.,  23(4): 1197-1213. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.1520

39. Duraka R., Bednarski W., Formela-Luboińska M., Woźniak A., Borowiak-Sobkowiak B., Durak T., Dembczyński R., Morkunas I. 2019. Defense responses of Thuja orientalis to infestation of anholocyclic species aphid Cinara tujafilina J. Plant Physiol. 232 (2019) 160–170

 Artykuły przeglądowe:

1. Morkunas I., Mai VCh., Gabryś B. 2011. Phytohormonal signaling in plant responses to aphid feeding. Acta Physiol. Plant 33(6): 2057-2073

2. Morkunas I., Ratajczak L. 2014. The role of sugar signaling in plant defense responses against fungal pathogens. Acta Physiologiae Plantarum 36: 1607–1619

3. Morkunas I., Woźniak A., Mai VCh, Rucińska-Sobkowiak R., Jeandet P. 2018. The Role of Heavy Metals in Plant Response to Biotic Stress. Molecules 23, 2320; doi:10.3390/molecules23092320

 Rozdziały w książce:

1. Morkunas I., Borek S., Formela M., Ratajczak L. 2012. Plant Responses to Sugar Starvation, In: Carbohydrates - Comprehensive Studies on Glycobiology and Glycotechnology, Chuan-Fa Chang (Ed.), ISBN: 978-953-51-0864-1, InTech, Chapter 19:409- 438

2. Morkunas I., Mai VCh., Waśkiewicz A., Formela M., Goliński P. 2014. Major phytohormones under abiotic stress. In: Physiological mechanisms and adaptation strategies in plants under changing environment (Eds Ahmad, Parvaiz; Wani, Mohd. Rafiq) Vol. 2 (4), Springer, ISBN 978-1-4614-8599-5

3. Morkunas I., Ratajczak L. 2016. Biosynthesis and physiological activity of genistein in plants. In: Recent Progress in Medicinal Plants. Flavonoids and Antioxidants (Ed. of vol. Manohar Pathak, chief Editor JN Govil) Vol 43—Phytotherapeutics II: 485-498, SERIES ISBN: 0–9656038–5–7, ISBN of Volume 1-62699-080-8, Publisher Studium Press LLC, USA.

 Skrypty i podręczniki:

1. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zając M., Stroiński A., Morkunas I. (zadania 4.5, 8.4), Pietrowska-Borek M. (zadania 4.2.1, 8.3). 2006. Ćwiczenia z fizjologii roślin dla kierunków: Ogrodnictwo, Biologia, Biotechnologia. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu

 Streszczenia i komunikaty w materiałach konferencyjnych:

1. Ratajczak W., Przybylska M., Morkunas I. 1993. Katabolizm aminokwasów w zarodkach łubinu wąskolistnego w warunkach niedoboru cukrów. W: I Warsztaty Fizjologii i Biochemii Roślin, Wyd. UMK Toruń, 99-100.

2. Ratajczak W., Morkunas I., Przybylska M., Ratajczak L. 1994. Izotopowe i enzymatyczne badania katabolizmu aminokwasów w embrionalnych osiach siewek łubinu wąskolistnego hodowanych in vitro na pożywkach z sacharozą lub bez źródła węgla. W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin, Wyd. ZFR PAN, Kraków, 59.

3. Ratajczak W., Morkunas I. 1995. Metabolit regulation of storage material mobilization in germinating lupine seeds, Biol. Biull. Poznań 32: 64.

4. Borek S., Morkunas I., Ratajczak W. 1997. Zmiany w ultrastrukturze korzeni grochu wywołane głodzeniem cukrowcowym, W: Materiały konferencyjne – Ogólnopolska Konferencja Mikroskopii Elektronowej Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN, Białystok, 13.

5. Morkunas I, Lehmann T., Ratajczak W., Ratajczak L. 1998. The influence of the carbohydrate nutrition on the respiratory activity of the embryonic axes of Pisum sativum cultured in vitro, Acta Physiol. Plant. 20 (3): 28.

6. Morkunas I., Ratajczak W., Ratajczak L. 1998. Sekrecja amylaz przez hodowane in vitro izolowane organy kiełkującego grochu i represja metaboliczna tego procesu przez cukier. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB, Gdańsk, 339.

7. Morkunas I., Borek S., Ratajczak W., Ratajczak L. 1999. Accumulation of phytoferritin caused by carbohydrate stress in plastids of embryos of lupin and pea cultivated in vitro, Acta Physiol. Plant. 21(3): 59.

8. Morkunas I., Borek S., Ratajczak W., Ratajczak L. 1999. Selective autolysis of cell structures in carbohydrate starvation embryonic axes of Lupinus angustifolius L. and Pisum sativum L.. Folia Histochemica et Cytobiologia 37 (1), 64.

9. Morkunas I., Waplak S., Bednarski W., Ratajczak L., Garncarska M. 2000. The effect of carbohydrate nutrition on free radical formation in pea embryo axes cultivated in vitro. Plant Physiol. Biochem. 38: 132.

10. Morkunas I., Bednarski W., Waplak S., Ratajczak W. 2000. Współzależność między aktywnością oddechową mitochondriów a poziomem wolnych rodników w izolowanych osiach z zarodków łubinu. I. Wpływ odżywiania węglowodanowego. V Ogólnopolska Konferencja, Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin, 45.

11. Borek S., Morkunas I., Ratajczak W., Ratajczak L. 2000. The metabolism of arginine in sugar-starved organs of yellow lupin cultivated in vitro. Plant Physiol. Biochem., 38:130.

12. Garnczarska M., Przybylska M., Ratajczak L., Morkunas I. 2000. Effect of sugar starvation on antioxidant enzymes in pea embryos. Plant Physiol. Biochem. 38: 188.

13. Kasierska A., Piechalak A., Tomaszewska B., Kachlicki P., Morkunas I. 2000. Cell detoxicative-antioxidative system in roots of pea plants stressed by lead ions. Plant Physiol. Biochem., 38: 186.

14. Morkunas I., Garnczarska M., Waplak S., Ratajczak W., Ratajczak L. 2000. Wolne rodniki w zarodkach grochu hodowanych w warunkach głodu węglowodanowego, XXXVI Zjazd PTBiochem., Poznań, 249.

15. Morkunas I, Bednarski W., Waplak S. 2001. Free radicals and sugar starvation in plants, XIX International Seminar on Modern Magnetic Resonances – RAMIS, Poznań-Będlewo, P-35.

16. Morkunas I., Bednarski W., Garnczarska M., Ratajczak W. 2001. Odpowiedzi metaboliczne hodowanych in vitro zarodków łubinu na stres węglowodanowy, W: Botanika w dobie biologii molekularnej, 52 Zjazd PTB, Poznań, 164.

17. Morkunas I., Bednarski W., Ratajczak W., Waplak S. 2001. The effect of carbohydrate nutrition on infection and expansion of fungal diseases in germinating lupin seeds. W: Rola łubinu w rolnictwie ekologicznym. Wyd. PTŁ KHRiN AR, Wrocław, 37.

18. Morkunas I., Bednarski W., Motała R., Ratajczak L. 2001. Increased production of free radical in lupin embryo axes infected in vitro with Fusarium oxysporum f.sp. lupini. Acta Physiol. Plant. 23(3): 77.

19. Morkunas I., Furmanek T., Ratajczak L. 2001. Activity of glycolytic pathway enzymes in pea embryo axes cultivated under carbohydrate stress. Acta Physiol. Plant. 23(3): 77.

20. Morkunas I., Kozłowska M., Bednarski W., Remlein D. 2002. Generation of free radicals at seed germination stage of yellow lupin infected with Fusarium oxysporum under carbohydrate stress, W: Abstracts Fusarium - Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity, VIIth European Seminar, Wyd. AR Poznań, 102.

21. Garnczarska M., Bednarski W., Morkunas I., Ratajczak L. 2002. Antioxidative defense enzymes in lupine roots in post-hypoxia, VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki, Wrocław, Cell. Mol. Biol. Lett. 7: 271

22. Morkunas I. 2003. Relationship between carbohydrate level and infectivity, development of Fusarium wilts under the yellow lupine germination. W: Polish J. Nat. Scie., Abstracts 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Wyd. UWM Olsztyn, 1: 90.

23. Morkunas I., Rybus-Zając M., Kozłowska M., Remlein-Starosta D. 2003. Response of yellow lupine at seed germination stage to Fusarium oxysporum, W: Healthy seed for healthy crop, 2nd International Seed Health Conference, Wyd. AR Poznań, 57.

24. Morkunas I., Kozłowska M., Marcinkowska J. 2004. Rola węglowodanów w rozwoju askochytozy w kiełkujących nasionach grochu. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury, 53 Zjazd PTB, Wyd. PTB Oddz. Bydgoski, Toruński, 40.

25. Morkunas I., Stobiecki M., Stachowiak J. 2004. Effect of sucrose on phenylpropanoid metabolism in yellow lupine embryo axes infected with Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. lupini. Acta Physiol. Plant. 26 (3): 130.

26. Morkunas I., Bednarski W., Kozłowska M., Remlein-Starosta D. 2004. Generation of quinone radicals in pea embryo axes infected with Fusarium oxysporum under sugar starvation. Acta Physiol. Plant. 26 (3): 260.

27. Morkunas I., Gmerek J. 2005. Aktywność peroksydaz w osiach zarodkowych łubinu żółtego o zróżnicowanym poziomie węglowodanów infekowanych Fusarium oxysporum f.sp. Schlecht lupini, Aktualne Problemy w Fitopatologii, Wyd. Katedra Fitopatologii, Lublin, 93.

28. Morkunas I., Kozłowska M., Borek S., Ratajczak L. 2005. Protective role of sucrose in lupine resistance to Fusarium oxysporum, Biological Letters 42 (2): 203.

29. Morkunas I., Bednarski W. 2005. EPR study of semiquinone radicals in pea embryo axes with varying carbohydrate levels infected with necrotrophic fungus Ascochyta pisi, Abstracts, XXI International Meeting on Radio and Microwave Spectroscopy Ramis 2005, Wyd. Institute of Molecular Physics PAN, Poznań, P53.

30. Morkunas I., Rybus-Zając M., Remlein-Starosta D., Marczak Ł., Stachowiak J. 2006. Zmiany w zawartości węglowodanów, izoflawonoidów i aktywności ß-glikozydazy w kiełkujących nasionach łubinu żółtego infekowanych Fusarium oxysporum, Strategie wykorzystania roślin strączkowych, Wyd. PTŁ, Zakopane, 98.

31. Morkunas I., Narożna D., Mielcarz B., Remlein-Starosta D. 2007. Influence of sucrose on enzymatic activity of phenylpropanoid pathway in embryo axes of yellow lupine infected with Fusarium oxysporum f.sp. lupini, Book of Abstracts 3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Wyd. WUW, Warszawa, 154.

32. Małecka A., Morkunas I., Piechalak A., Kozłowska M., Tomaszewska B. 2007. The resistance to Fusarium oxysporum infection by pre-exposure of lead ions in pea plant roots. Book of Abstracts 3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Wyd. WUW, Warszawa, 89.

33. Morkunas I., Bednarski W., Kopyra M., Remlein-Starosta D. 2008. Defense strategies of pea embryo axes with different levels of sugars to Fusarium oxysporum and Ascochyta pisi. Acta Biochim. Polon. 55(3):152

34. Morkunas I. Gabryś B. Udział flawonoidów w odpowiedzi roślin na żerowanie mszyc. W: Hemiptera 2009:8

35. Morkunas I. 2010. Udział sacharozy w reakcjach obronnych łubinu (Lupinus luteus L.cv. Polo) na grzyb Fusarium oxysporum f.sp. Schlecht lupini.W: Streszczenia, 50 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań:267

36. Morkunas I., Narożna D., Nowak W., Samardakiewicz S., Remlein-Starosta D. 2010. Cross-talk interactions of sucrose and Fusarium oxysporum on phenylpropanoid pathway and the accumulation and localization of flavonoids in embryo axes of yellow lupine. Acta Biochimica Polonica 57(4):108

37. Formela M., Morkunas I., Drzewiecka K.. 2010. Effect of sucrose on the mechanism of synthesis of salicylic acid in embryo axes of yellow lupine infected by Fusarium oxysporum. Acta Biochimica Polonica 57(4):103

38. Iwona Morkunas, Maciej Stobiecki, Jolanta Floryszak-Wieczorek, Magda Formela, Łukasz Marczak, Dorota Narożna. 2011. The effect of exogenous nitric oxide donor and sucrose on the synthesis mechanism and accumulation of genistein in yellow lupine embryo axes infected with Fusarium oxysporum. Experimental Plant Biology in 3P: Past, Present, Perspectives, Wrocław, 66.

39. Magda Formela, Iwona Morkunas, Jerzy Stachowiak, Renata Rucińska-Sobkowiak. 2011. The effect of soluble carbohydrates on synthesis of free salicylic and jasmonic acids in yellow lupine infected with Fusarium oxysporum. Experimental Plant Biology in 3P: Past, Present, Perspectives, Wrocław, 42.

40. Formela M, Morkunas I, Floryszak-Wieczorek J, Mielcarz B. 2011. The effect of exogenous nitric oxide on the activity of phenylalanine ammonia-lyase in yellow lupine embryo axes with different levels of soluble carbohydrates. In: Youth and Progress of Biology 330, Lviv, Ukraine

41. Mai VCh, Morkunas I., Rucińska-Sobkowiak R., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Bednarski W. 2011. Response of pea to pea aphid Acyrthosiphon pisum infestation. Experimental Plant Biology in 3P: Past, Present, Perspectives 21, Wrocław

42. Samardakiewicz S., Gabryś H., Wyka T., Morkunas I., Bednarski W., Jankowski A., Krzesłowska M., Woźny A.. 2011. Functional consequences of lead ions (Pb2+) interference with light induced chloroplast avoidance response. In: Experimental Plant Biology in 3P: Past, Present, Perspectives, Wrocław, 229.

43. Morkunas I., Marczak Ł, Jędryczka M., Narożna D., Stachowiak J., Stobiecki M., 2012. Wzajemne oddziaływanie sacharozy i patogenicznego grzyba Ascochyta pisi na metabolizm fenylopropanoidowy w osiach zarodkowych grochu. W: Streszczenia, Strategie wykorzystania roślin strączkowych, P40, Zakopane.

44. Formela M., Morkunas I., 2012. Wzajemne oddziaływanie węglowodanów z endogennymi molekułami sygnałowymi i ich wpływ na reakcje obronne Lupinus luteus L.cv. Juno na Fusarium oxysporum W: Streszczenia, Strategie wykorzystania roślin strączkowych, W34, Zakopane.

45. Morkunas I., 2012. System obronny roślin a regulacja obrony roślin motylkowatych względem patogenów. W: Streszczenia, Strategie wykorzystania roślin strączkowych, W34, Zakopane

46. Mai VCh, Morkunas I., 2012. Oxidative stress in pea seedlings in response to Acyrthosiphon pisum infestatation, W: Streszczenia, Strategie wykorzystania roślin strączkowych, W34, Zakopane.

47. Formela M., Morkunas I., 2012. Wpływ węglowodanów rozpuszczalnych na poziom generowania anionorodnika ponadtlenkowego i tlenku azotu w osiach zarodkowych łubinu żółtego inokulowanych Fusarium oxysporum. W: Oxygenalia, materiały konferencyjne, P-43, 170. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia - Tlen pierwiastkiem życia, Poznań

48. Samardakiewicz S., Jankowski A., Piechalak A., Małecka A., Bednarski W., Morkunas I., Woźny A., 2012. Reaktywne formy tlenu i antyoksydanty w członach pędowych Lemna triscula L. traktowanych ołowiem. W: Oxygenalia, materiały konferencyjne, P-21, 132. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia - Tlen pierwiastkiem życia, Poznań

49. Morkunas I., Formela M., Floryszak-Wieczorek J., Marczak Ł, Narożna D., Nowak W., Borek S., Stobiecki M., 2013. Effect of endogenous signals on regulation mechanism of synthesis and accumulation of flavonoids in yellow lupine infected by Fusarium oxysporum and its impact on the cytoskeleton of plant cells. W: Book of Abstracts First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, International Legume Society Institute of Field and Vegetable Crops 209, Novi Sad, Serbia

50. Mai VCh., Morkunas I., 2013. The role of signal molecules in defence response of pea (Pisum sativum L.) to pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) infestation. Book of Abstracts First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, International Legume Society Institute of Field and Vegetable Crops 162, Novi Sad, Serbia

51. Borek S., Paluch E., Morkunas I., 2013. Autophagy in embryo axes of yellow lupin (Lupinus luteus L.), white lupin (Lupinus albus L.) and Andean lupin (Lupinus mutabilis Sweet) germinating seeds. W: Book of Abstracts First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, International Legume Society Institute of Field and Vegetable Crops 119, Novi Sad, Serbia

52. Mai VCh., Bednarski W., Kęsy J., Jeleń H., Floryszak-Wieczorek J., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Gabryś B., Morkunas I., 2013. Udział cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej grochu siewnego (Pisum sativum L.) na żerowanie mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris). W: Mszyce i inne pluskwiaki. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna 32, Wrocław

53. Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Formela M., Morkunas I., 2013. Wpływ ołowiu na rozwój mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris na siewkach Pisum sativum L.cv. Cysterski. W: Mszyce i inne pluskwiaki. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna 34, Wrocław

54. Morkunas I., Formela M., Marczak Ł., Samardakiewicz S., Kasprowicz A., Wojtaszek P. 2013. Effects of endogenous signals and F. oxysporum on the mechanism regulating genistein synthesis and accumulation in yellow lupine and their impact on plant cell cytoskeleton. In: Journal of Biotechnology, Computational Biology and Biotechnology. Biotechnologia 94(3):355, Poznań

55. Formela M., Drzewiecka K., Chadzinikolau T., Morkunas I., 2013. Enhancement accumulation salicylates and abscisic acid by sugars and F. oxysporum infection in yellow lupine. W: BioTechnologia Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 94(3): 367, Committee of Biotechnology PAN, Poznań

56. Morkunas I., Formela M., Narożna D., Nowak W., 2014. Effects of sugars as endogenous signals and Fusarium oxysporum on expression level of isoflavonoids biosynthesis pathway genes in yellow lupine, Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 95(1), Poznań

57. Morkunas I., Woźniak A. Formela M., Mai VCh, Borowiak-Sobkowiak B., Bednarski W., Marczak Ł, Gabryś B., Kühn Ch., Grimm B., 2014. The interrelationship between the sequence of enhanced generation of signal molecules and defence responses of Pisum sativum to pea aphid infestation", In: Hemipteran-Plant Interactions, Molecular Biology of Hemipteran-Plant Interactions, California – Riverside, USA

58. Morkunas I., Mai VCh, Woźniak A., Formela M., Floryszak-Wieczorek J., Bednarski W., Dancewicz K., Gabryś B., Borowiak-Sobkowiak B. 2015, A differential induction of defence signaling molecules in pea response to Acyrthosiphon pisum and the effect of exogenous nitric oxide donor on its infestation, In: ISCE 2015 International Society of Chemical Ecology, 274, Stockholm Sweden

59. Antonowicz J., Morkunas I. 2015. Surface microlayer of lobelia lake: 48-hour dynamics of heavy metals and chlorophyll a variability, In: ISCE 2015 International Society of Chemical Ecology, 380, Stockholm Sweden

60. Morkunas I., Marczak Ł., Narożna D. 2015. Acyrthosiphon pisum infestation induces changes in flavonoids and expression levels of the flavonoid biosynthetic genes in leaves of pea seedlings. In: Book of Abstracts, 84, The 9th Central and Eastern European Proteomics Conference, Poznań Poland

61. Woźniak A., Mai VCh., Formela M., Floryszak-Wieczorek J., Drzewiecka K., Jeleń H., Rucińska-Sobkowiak R., Kęsy J., Marczak Ł, Bednarski W., Gabryś B., Morkunas I. 2015. A kinetics of induced antioxidative defence in pea leaf cells upon infestation of pea aphid at varying population size. In: Abstract book, 114, 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, Gdańsk

62. Formela M., Morkunas I. 2015. The involvement of sugars in the regulation of the level of endogenous signaling molecules engaged in defence responses of Lupinus luteus L.cv. Juno on Fusarium oxysporum. In: Abstract book, 128, 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, Gdańsk

63. Macioszek V.K., Czarnocka W., Morkunas I., Proost S., Stawińska A., Barańska M., Tomaszewska K., Kononowicz A.K. 2015. Are green islands photoperiod-dependent? Brassica juncea-Alternaria brassicicola compatible interaction. In: Abstract book: 115, 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, Gdańsk

64. Dancewicz K., Paprocka M., Morkunas I., Gabryś B. 2015. Interakcje między rośliną żywicielską poddaną stresowi świetlnemu a zachowaniem mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris. W: Mszyce i inne pluskwiaki, 42, XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "HEMIPTERA24", Białowieża

65. Durak R., Bednarski W., Borowiak-Sobkowiak B., Formela M., Woźniak A., Morkunas I. 2015. Wpływ zasiedlenia Cinara tujafilina na generowanie wolnych rodników w roślinie żywicielskiej. W: Mszyce i inne pluskwiaki, 43, XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "HEMIPTERA24", Białowieża

66. Woźniak A., Formela M., Borowiak-Sobkowiak B., Morkunas I. 2015. Wpływ ołowiu i mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris) na poziom stresu oksydacyjnego w liściach siewek Pisum sativum L.cv. Cysterski. W: Mszyce i inne pluskwiaki, 68, XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "HEMIPTERA24", Białowieża

67. Antonowicz J., Machula S., Kubiak J., Morkunas I., Opalińska M. 2015. The impact of seasonal variations on the annual accumulation of selenium, cesium, rubidium and uranium and chlorophyll in surface microlayer and subsurface water of urban ponds. In: Element cycle in the environment Bioaccumulation-toxicity-prevention: 118, IOŚ-PIB, Warszawa

68. Olejnik P., Formela M., Woźniak A., Kęsy J., Morkunas I. 2017. Udział brassinosteroidów i sacharozy w regulacji wzrostu osi zarodkowych kiełkujących nasion Pisum sativum L. II Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2017, 26 maj, Poznań

69. Formela M., Chadzinikolau T., Morkunas I. 2017. Wpływ kwasu salicylowego (SA) na rozwój antraknozy w patosystemie Lupinus L. - Colletotrichum gloeosporioides. II Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2017, 26 maj, Poznań

70. Morkunas I., Woźniak A., Formela M., Bednarski W., Marczak Ł., Narożna D., Dancewicz K., Mai VC., Borowiak-Sobkowiak B., Floryszak-Wieczorek J. Gabryś B. 2017. Nitric oxide as a signaling molecule in bioactive pea response to pea aphid infestation. 3rd Hemipteran-Plant Interactions Symposium, In: S6 Insect-Plant Dialog 152, Madrid, Spain, June 4-8, 2017.

71. Dancewicz K., Paprocka M., Morkunas I., Gabryś B. 2017. Struggle to survive: aphid – plant relationships under low light stress. A case of Acyrthosiphon pisum Harris and Pisum sativum L. In: S6 Insect-Plant Dialog 167, Madrid, Spain, June 4-8, 2017.

72. Woźniak A., Drzewiecka K., Kęsy J., Motała R., Borowiak-Sobkowiak B., Dancewicz K., Gabryś B., Bednarski W., Morkunas I. The effect of lead on the generation of signal molecules in pea seedlings during pea aphid infestation. In: S6 Insect-Plant Dialog 172, Madrid, Spain, June 4-8, 2017.

73. Olejnik P., Formela M., Urbaniak M., Stępień Ł, Waśkiewicz A., Goliński P., Karolewski Z., Morkunas I. 2017. Udział sacharydów w regulacji aktywności hydrolitycznych enzymów produkowanych przez Fusarium oxysporum f.sp. lupini. „Dziś i jutro fitopatologii”, P36, 143-144,  Konferencja Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, 13-15 wrzesień, Olsztyn.

74. Olejnik P., Formela M., Woźniak A., Narożna D., Marczak Ł., Kęsy J., Karolewski Z., Bednarski W., Kühn Ch., Morkunas I. 2017. Cross-talk between brassinosteroid and sucrose signaling during Pisum sativum L. – Fusarium oxysporum f.sp. pisi interactions. 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment. P.4.13, 184, 12-15 September 2017.

75. Formela M., Olejnik P., Waśkiewicz A., Remlein-Starosta D., Urbaniak M., Stępień Ł., Karolewski Z., Morkunas I. 2017. The role of sugars in the mechanism of Fusarium oxysporum f.sp. lupini pathogenicity. 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment. P.4.15, 186, 12-15 September 2017.

76. Formela M, Chadzinikolau T., Morkunas I. 2017. Post-infection changes of salicylic acid (SA) levels and phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity in Lupinus L. in response to Colletorichum gloeosporioides.  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment. P.4.2.,173, 12-15 September 2017.

77. Woźniak A., Mai VCh., Drzewiecka K., Kęsy J., Marczak Ł., Narożna D., Rucińska-Sobkowiak R., Bednarski W., Morkunas I. The sequence of enhanced generation of Pisum sativum  defense signaling molecules in response to pea aphid infestation . 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment. OP4.3,61, 12-15 September 2017.

78. Chadzinikolau T., Rutkowski P., Bednarski W., Morkunas I., Kozłowska M. Biomarkers of oxidative stress in Salix eriocephala exposed to heavy metals. 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment. P3.10,112, 12-15 September 2017

79. Borowiak-Sobkowiak B., Woźniak A., Formela M., Borowiak K., Drapikowska M., Marczak Ł, Bednarski W., Morkunas I. Wpływ mszycy szparagowej Brachycorynella asparagi (Mordv.) na parametry fotosyntetyczne i zawartość sacharydów szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.). Fotosynteza w świetle  badań fizjologicznych i biochemicznych. Konferencja naukowa sekcji fizjologii i biochemii roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. July 2, 2018, Lublin, Poland

80. Woźniak A., Drzewiecka K., Kęsy J., Marczak Ł., Bednarski W., Rucińska-Sobkowiak R., Morkunas I. The influence of lead on generation of signalling molecules and accumulation of flavonoids in pea seedlings in response to pea aphid infestation. 11th International Conference Plant Functioning Under Environmental Stress, 35, September 12-15, 2018, Cracow, Poland

81. Morkunas I., Woźniak A., Formela M., Grossman K., Karolewski Z. 2018. Whether epibrassinolide and sucrose jointly affect defense responses of pea embryo axes during infection caused by pathogenic fungus Fusarium oxysporum? 11th International Conference Plant Functioning Under Environmental Stress, 135, September 12-15, 2018, Cracow, Poland

 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1