12. Informacje ogólne - Dr hab. Jan Kubiś

Dr hab. Jan Kubiś

Ukończone studia:

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy  - 1982

 • 1992 – doktor nauk rolniczych
 • 2010 - dr hab. nauki rolnicze, ogrodnictwo - fizjologia roślin

Przebieg pracy zawodowej:

nauczyciel akademicki Katedry Fizjologii Roślin

 • 1983 – 1992 asystent,
 • od 1993 adiunkt
 • od 2000 adiunkt z hab.

Funkcje i staże:

 • staż naukowy w Instytucie Dendrologii Roślin PAN w Kórniku 1983,
 • staż naukowy w Georgia University, Athens, USA, 1998
 • członkostwo w towarzystwach naukowych – członek PTBER, FESPB
 • W latach 1999-2005 2 kadencje, Rektorska Komisja Likwidacyjna ds. Aparatury.
 • 2005-2008 Wydziałowy Zespól ds. Oceny Jakości Kształcenia, WOiAK.
 • 2014 Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, WRiB, kierunek Ekoenergetyka

Badania zainteresowania i osiągnięcia naukowe:

 • fizjologia reagowania roślin uprawnych na abiotyczne czynniki stresowe - deficyt wody, UV-B, zasolenie.
 • udział poliamin w reakcji roślin na czynniki stresowe środowiska
 • kierownik zadania w projekcie badawczym w ramach Zadania z Postępu Biologicznego 102/2015-17

Aktywność dydaktyczna:

 • wykłady i ćwiczenia – prowadzenie przedmiotów Fizjologia roślin i Biologia roślin na kierunkach Rolnictwo i Ekoenergetyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • ćwiczenia - „Fizjologia roślin drzewiastych”, „Fizjologia odporności na czynniki stresowe”
 • opracowanie programu przedmiotu Biologia roślin
 • opiekun  13 ukończonych prac magisterski i 4  inżynierskich

Nagrody i wyróżnienia:

 Za osiągnięcia w pracy naukowej-badawczej bądź dydaktycznej pięciokrotnie nagrody JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu.

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1