13. Spis publikacji - Dr hab. Jan Kubiś

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 Oryginalne prace twórcze:

1.      Kubiś J., Krzywański Z. 1986. Akumulacja poliamin w liściach jarej pszenicy w następstwie stresu wodnego. Folia Physiologica et Genetica (1);123-130.

2.      Kubiś J., Krzywański Z. 1989. The dynamics of polyamine accumulation in spring wheat during the increasing water stress. Acta Physiol. Plant. 11: 157-163.

3.      Krzywański Z., Kozłowska M., Kubiś J. 1989. Changes in polyamine content in raspberry tisssue after infection by  Didymella applanata. Acta Physiol. Plant. 11: 333-341.

4.      Kubiś J., Krzywański Z.1991. Dynamika zmian zawartości poliamin w liściach pomidora podczas narastającego deficytu wody w glebie. Roczniki AR w Poznaniu CCXXV;43-50.

5.      Kubiś J., Krzywański Z. 1991. Changes in polyamine content and protease activity in spring barley leaves during increasing water stress. Acta Physiol. Plant. 13: 13-20.

6.      Kubiś J., Skoczek H., Krzywański Z. 1991. Exogenous polyamines alter the activity of proteases, RNases and membrane permeability in wheat leaves under water stress conditions. Acta Physiol. Plant. 13: 139-146.

7.      Krzywański Z., Kubiś J., Heubi K. 1992. Zmiany zawartości poliamin i wolnej proliny w liściach ziemniaka w następstwie stresu wodnego. PTPN Prac. Kom. Nauk  Roln. i Leśn. 73: 55-62.

8.      Floryszak-Wieczorek J., Grabikowski E., Kubiś J., Krzywański Z. 1992. Effect of spermidine on lipid peroxidation in wheat leaves under water stress. Acta Physiol. Plant. 14: 3-10.

9.      Floryszak-Wieczorek J., Murkowski E., Kubiś J., Krzywański Z. 1992. The effect of spermidine on chlorophyll luminescence in wheat leaves under water stress. Acta Physiol. Plant. 14: 1-8.

10.  Gniazdowska-Skoczek H., Krzywański Z. Kubiś J. 1994. The influence of exogenous spermidine on polysomes and RNase activity in wheat leaves under water stress conditions. Acta Soc. Bot. Pol. 63: 25-28.

11.  Kubiś J., Bandurska H. Zmiany zawartości poliamin w liściach dwóch genotypów jęczmienia w warunkach stresu wodnego. "Ecophysiological aspects of plant response to stress factors.” Ed. Grzesiak St., Skoczowski A., Misztalski Z.  PAN. Kraków, 1998, 209-213.

12.  Stroiński A., Kubiś J., Zielezińska M. 1999. Effect of cadmium on glutathione reductase in potato tubers. Acta Physiol. Plant. 21: 201-207.

13.  Politycka B., Kubiś J. 2000. Changes in free poliamine level and di- and polyamine oxidase activity in cucumber roots under allelochemical stress conditions. Acta Physiol. Plant. 22: 11-16.

14.  Kubiś J. 2001. Polyamines and „scavenging system”: influence of exogenous spermidine on Halliwell-Asada pathway enzyme activity in barley leaves under water deficit. Acta Physiol. Plant. 23: 335-341.

15.  Rybus-Zając M., Kozłowska M., Kubiś J. 2002. polyamines and phenolic compounds in lupin response to Pleiochaeta setosa. Phytopathol. Pol. 23: 53-64.

16.  Bandurska H., Stroinski A., Kubiś J. 2003. The effect of jasmonic acid on the accumulation of ABA, proline and spermidine and its influence on membrane injury under water deficit in two barley genotypes. Acta Physiol. Plant. 25: 279-285.

17.  Kubiś J. 2003. Polyamines and ”scavenging system”: influence of exogenous spermidine on catalase and guaiacol peroxidase activities, and free polyamines level in barley leaves under water deficit. Acta Physiol. Plant. 25: 337-343.

18.  Kubiś J. 2005. The effect of exogenous spermidine on superoxide dismutase activity, H2O2 and superoxide radical level in barley leaves under water deficit conditions. Acta Physiol. Plant. 27: 289-295.

19.  Kubiś J. 2006. Exogenous spermidine alters in different way membrane permeability and lipid peroxidation in water stressed barley leaves. Acta Physiol. Plant. 28: 27-33.

20.  Kubiś J. 2006. Poliaminy i ich udział w reakcji roślin na warunki stresowe środowiska. Kosmos 54: 209-216.

21.  Kubiś J. 2008. Exogenous spermidine alters in different ways activities of some scavenging system enzymes, H2O2 and superoxide radical levels in water stressed cucumber leaves. J. Plant. Physiol 165: 397-406. DOI: 10.1016/j.jplph.2007.02.005

22.  Kubiś J, Rybus-Zając M. 2008. Drought and enhanced UV-B radiation differentially alter the antioxidant system in cucumber leaves. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 50: 35-41.

23.  Kubiś J. 2008 Spotkanie na szlakach sygnałowych - czy poliaminy indukują syntezę tlenku azotu i modyfikują poziom nadtlenku wodoru u roślin? Wiadomości Botaniczne52,. 52 : 56-62.

22.  Arsimowicz-Jelonek M, Floryszak-Wieczorek J, Kubiś J. 2009. Signal interaction between polyamines and nitric oxide intermediates cucumber adaptive responses to drought.  Journal of  Plant Growth Regulation. 28: 177-186. DOI: 10.1007/s00344-009-9086-7

23.  Arasimowicz-Jelonek M, Floryszak-Wieczorek J, Kubiś J. 2009. Involvement of nitric oxide in water stress-induced response of cucumber roots. Plant Sci. 177: 682–690.  DOI: 10;1016/j.plantsci.2009.09.007

24.  Rybus-Zając M, Kubiś J. 2010. Effect of UV-B radiation on antioxidative enzyme activity in cucumber cotyledons. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52/2: 97–102, DOI: 10.2478/v10182-010-0030-8

25.  Rybus-Zając M, Kubiś J. 2012. Effect of UV-B radiation on carbohydrate metabolism and light absorbing compounds in cucumber cotyledons. Fresenius Environmental Bulletin 21: 723-730.

26.  Kubiś J., Floryszak-Wieczorek J., Arasimowicz-Jelonek M. 2014. Polyamines induce adaptive responses in water deficit stressed cucumber roots. J. Plant. Res. 127:151–158.

27. Rybus-Zając M., Korbas A., Kubiś J. 2017.  The effect of drought stress and excessive UV-B radiation on the membrane status in cucumber cotyledons and leaves. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Agronomy. 20/4. #7.

28. Rybus-Zając M., Kubiś J. 2018. Nitrogen metabolism in cucumber cotyledons and leaves exposed to the drought stress and excessive UV-B radiation. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. 17(5): 23-36. DOI: 10.24326/asphc.2018.5.3

 

 

Doniesienia z konferencji:

 1. Kubiś J., Krzywański Z. 1986. Water stress induced accumulation of polyamines in spring wheat leaves. 47 Zjazd PTB, Łódź.
 2. Kozłowska M., Krzywański Z., Kubiś J. 1987. Zmiany zawartości poliamin w tkance kalusowej maliny infekowanej Didymella applanata. V Krajowa Konferencja Kultur Tkankowych Roślin, Skierniewice.
 3. Borejsza-Wysocki Wł., Krzywański Z., Kubiś J. 1987. Poinfekcyjne zmiany zawartości poliamin w tkance kalusowej topoli porażonej Ceratocystis fimbriata. V Krajowa Konferencja Kultur Tkankowych Roślin, Skierniewice.
 4. Kubiś J., Skoczek H., Krzywański Z. 1989. Aktywność proteaz i rybonukleaz w liściach pszenicy w warunkach stresu wodnego. 48 Zjazd PTB, Katowice.
 5. Kubiś J., Krzywański Z. 1989. Wpływ stresu wodnego na zawartość poliamin w liściach pomidora. 48 Zjazd PTB, Katowice.
 6. Borejsza-Wysocki Wł., Kozłowska M., Krzywański Z., Kubiś J. 1989. Wpływ poliamin na porażenie tkanki kalusowej maliny grzybem Didymella applanata. 48 Zjazd PTB, Katowice.
 7. Kubiś J., Krzywański Z. 1992. Zawartość endogennych poliamin w liściach pszenicy w warunkach stresu wodnego a aktywność proteaz. 49 Zjazd PTB, Kielce.
 8. Gniazdowska-Skoczek H., Bandurska H., Kubiś J. 1992. Reakcja siewek wybranych form jęczmienia jarego na stres wodny. 49 Zjazd PTB, Kielce.
 9. Gniazdowska-Skoczek H., Kubiś J., Krzywański Z. 1992. Wpływ egzogennej spermidyny na stan polisomów w liściach pszenicy w warunkach stresu wodnego. 49 Zjazd PTB, Kielce.
 10. Kubiś J., Krzywański Z. 1993. Czy poliaminy mogą chronić roślinę przed skutkami deficytu wody? I Warsztaty Fizjologii i Biochemii Roślin, Toruń.
 11. Politycka B., Kubiś J. 1994. Oddziaływanie temperatury na procesy fizjologiczne roślin. Ogólnopolskie Sympozjum nt. „Wyposażenie szklarni i tuneli foliowych do upraw warzyw i roślin ozdobnych”, Poznań.
 12. Kubiś J. 1995. Polyamine influence the activity of enzymes of the hydrogen peroxide scavenging system under drought conditions. International Congress on Integrated Studies on Drought Tolerance of Higher Plants, „INTER Drought’95”, Montpellier, Francja. VI 9.
 13. Stroiński A., Kubiś J., Zielezińska M. 1997. Cadmium influence on enzymatic antioxidants in potato tuber. International Conference „Molecular Biology of Plant under  Enviromental Stress”, Poznań.
 14. Rybus-Zając M., Kubiś J., Kozłowska M. 1997. Poliaminy w liściach łubinu infekowanych grzybem Pleiochaeta setosa (Kirchn) Huges, Zjazd PTŁub. “Łubin we współczesnym rolnictwie”, Olsztyn 103-106.
 15. Kubiś J., Bandurska H. 1998. Changes in polyamine level in two barley genotypes leaves under water stress. Acta Physiol Plant. (supplement) 20(1);47-48.
 16. Politycka B., Kubiś J. 1999. Changes in free poliamine level and di- and polyamine oxidase activity in cucumber roots under allelochemical stress conditions. Ecological aspects of plant responses to stress factors. Cracow, September 14-16.1999.
 17. Kubiś J. 2002. Exogenous spermidine differentially affects membrane permeability and lipoxygenase activity in barley leaves exposed to increasing water deficit. 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Heraklion, Crete, Greece. 2-6 September 2002.
 18. Cieśla L., Kubiś J., Stachowiak J. 2005. Effects of lead on yield and photosynthetic activity of corn Zea mays L. 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology; Poznań, September 26th-29th.
 19. Kubiś J. 2005. Influence of spermidine on membrane stability in cucumber leaves under water deficit conditions. 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology; Poznań, September 26th-29th.
 20. Kubiś J. 2007. Spermidine alter glutathione reductase activity in cucumber leaves under water deficit conditions. 54th Conference of Polish Society of Botany; Szczecin 3-8 September.
 21. Arasimowicz-Jelonek M., Floryszak-Wieczorek J., Kubiś J. 2009. Interaction between polyamine and nitric oxide signaling in adaptive responses to drought in cucumber. Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Kraków, 16-21 September.
 22. Floryszak-Wieczorek J., Arasimowicz-Jelonek M., Kubiś J. 2009. Involvement of nitric oxide in drought-induced responses of cucumber (Cucumis sativus L.) roots. Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Kraków, 16-21 September. 
 23. Kubiś J., Klamkowski K., Kłosińska U., Korbas A., Kozik E., Rybus-Zając M., Zielezińska M., Treder W., Wójcik K. 2017. The potential acclimation of cucumber lines to water deficit. International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”. Jahorina 5-8 October.

Skrypty i podręczniki:

 1. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska –Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Stroiński A. 1994. Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin. Skrypt AR w Poznaniu, wyd. I.
 2. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska –Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zając M., Stroiński A. 2000. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Ogrodnictwo i Biologia. Wersja rozszerzona. Skrypt AR w Poznaniu, wyd. I
 3. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska –Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zając M., Stroiński A. 2000. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Rolnictwo, Leśnictwo, Biotechnologia i Ochrona Środowiska. Wersja skrócona.  Skrypt AR w Poznaniu, wyd. I
 4. Wznowienie skryptu 3, wydania II do V, poprawione i uzupełnione w latach 2003 do 2006.
 5. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska –Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zając M., Stroiński A. 2006. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Ogrodnictwo, Biologia, Biotechnologia. Wersja rozszerzona. Skrypt AR w Poznaniu, wyd. I.
 6. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska –Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zając M., Stroiński A. 2007. Ćwiczenia z fizjologii roślin – dla kierunków: Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska. Wersja skrócona.  Skrypt AR w Poznaniu, wyd. I

 

 

 

 

 

 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1