15. Spis publikacji - Dr hab. Magdalena Rybus - Zając

WYKAZ PUBLIKACJI

Publikacje w czasopismach naukowych

1.Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1996. Activity of b-D-glucosidase of lupin leaves infected with Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. Acta Physiologiae Plantarum. 18/3: 211-216.

2. Rybus-Zając M., Korbas M. 1996. Podatność łubinu białego na porażenie przez Pleiochaeta  setosa (Kirchn.) Hughes. Postępy w Ochronie Roślin. 36: 202-204.

3. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 2000. Hydrolytic enzymes in lupin response  to infection by Pleiochaeta setosa. Phytopathologia Polonica. 19: 19-26.

4. Rybus-Zając M., Kozłowska M.,  Kubiś J. 2002. Polyamines and phenolic compounds in lupin response to Pleiochaeta setosa. Phytopathologia Polonica. 23: 53-64.

5. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Gniazdowska-Skoczek H. 2002. Reakcja metaboliczna Taxus baccata L. na porażenie grzybem Pestalotiopsis funerea Desm. w zależności od warunków siedliskowych. Acta Agrobotanica. 55/1: 149-155.

6. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 2003. Peroxidase involvement in response of lupin  to Pleiochaeta setosa. Phytopathologia Polonica. 27: 69-77.

7.Bednarek P., Kerhoas L., Einhorn J., Frański R., Wojtaszek P., Rybus-Zając M., Stobiecki M. 2003. Profiling of flavonoid conjugates in Lupinus albus and Lupinus angustifolius responding to biotic and abiotic stimuli. Journal of Chemical Ecology. 29/5: 1127-1141.

8.Rybus-Zając M., Morkunas I. 2005. Aktywność ß-glikozydazy i peroksydazy w siewkach łubinu żółtego infekowanych Fusarium oxysporum f. sp. lupini. Acta Agrobotanika. 59/2: 103-110.

9. Rybus-Zając M. 2005. Oxidative stress generation in Taxus baccata leaves affected by Pestalotiopsis funerea under sunny and shaded conditions. Dendrobiology. 54: 51-56.

10. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Stachowiak J., Janowska B. 2007. Changes in carbohydrate contents of Zantedeschia leaves under gibberellin-stimulated flowering. Acta Physiologiae Plantarum. 29: 27-32.

11. Szulc P., Rybus-Zając M., Waligóra H., Skrzypczak W. 2007. Wpływ Fusarium culmorum na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w zależności od dawki azotu i sposobu nawożenia. Nauka Przyroda Technologie: Rolnictwo. 1, 1, #1.

12. Szulc P., Rybus-Zając M., Waligóra H., Skrzypczak W. 2008. Wpływ Fusarium culmorum na zawartość chlorofilu w zależności od dawki azotu i sposobu nawożenia. Acta Agrophysica. 11(2): 519-526. 

13. Kubiś J., Rybus-Zając M. 2008. Drought and excess UV-B irradiation differentially alter the antioxidant system in cucumber leaves. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 50/2: 35-41. 

14. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Rybus-Zając M. 2009. Effect of benzyladenine and gibberellic acid on the growth and flowering of Anemone coronaria L. 'sylphide'. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture. 12(2), #8.

15. Szulc P., Rybus-Zając M. 2009. Content of chloroplast pigments in the phase of maize ear blooming depending on nitrogen and magnesium fertilization. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura. 8(3): 43-54.

16. Rybus-Zając M. 2009. Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka. Nauka Przyroda Technologie: Ogrodnictwo. 3, 3, #72.

17. Rybus-Zając M., Kubiś J. 2010. Effect of UV-B radiation on antioxidative enzyme activity in cucumber cotyledons. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 52/2:
 97-102.  

18. Rybus-Zając M. 2010. Wpływ zwiększonego promieniowania UV-B na poziom barwników chloroplastowych w roślinach cisa pospolitego (Taxus baccata L.) Nauka Przyroda Technologie: Ogrodnictwo. 4, 3, # 38.

19. Szulc P., Bocianowski J., Rybus-Zając M. 2011. The reaction of “stay-green” maize hybrid (Zea mays L.) to various methods of magnesium application. Fresenius Environmental Bulletin. 20/8a: 2126-2134.

20. Szulc P., Bocianowski J., Rybus-Zając M., 2011. Correlation between traits and their influence on grain yield of “stay-green” maize hybrid (Zea mays L.). Fresenius Environmental Bulletin. 20/8a: 2150-2155.

21. Rybus-Zając M., Kubiś J. 2012. Effects of UV-B radiation on carbohydrate metabolism and light absorbing compounds in cucumber cotyledons. Fresenius Environmental Bulletin. 21/3: 723-730.

22. Rybus-Zając M. 2012. Wpływ zwiększonego promieniowania UV-B na poziom barwników chloroplastowych i intensywność fotosyntezy w siewkach ogórka. Nauka Przyroda Technologie: Ogrodnictwo. 6, 3, # 47.

23. Szulc P., Bocianowski J., Rybus-Zając M. 2012. Accumulation of N, P, K and Mg nutrient elements and nutrient remobilization indices in the biomass of two contrasting maize (Zea mays L.) hybrids. Fresenius Environmental Bulletin. 21/8: 2062-2071.

24. Janowska B., Rybus-Zając M., Schroeter-Zakrzewska A. 2012.  SEQ CHAPTER \h \r 1Content of chloroplast   pigments and saccharides in leaves of poppy anemone (Anemone coronaria L.) ‘sylphide’ after application of benzyladenine and gibberellic acid. Nauka Przyroda Technologie: Ogrodnictwo.  6, 3, #44.   

25. Szulc P., Bocianowski J., Rybus-Zając M. 2012. The effect of soil supplementation with nitrogen and elemental sulphur on chlorophyll content and grain yield of maize (Zea mays L.). Žemdirbystė=Agriculture. 99 (3): 247–254.

26. Szulc P., Bocianowski J., Rybus-Zając M. 2012.  Response of nitrogen nutritional indices of  maize leaves to different mineral-organic fertilization.  Maydica. 57: 260-265. 

27. Bocianowski J., Szulc P., Rybus-Zając M. 2013. Wielocechowa analiza efektów różnych metod aplikacji magnezu u mieszańca kukurydzy LG 2244. Nauka Przyroda Technologie: Rolnictwo. 7, 1, #21.

28. Szulc P., Bocianowski J., Rybus-Zając M. 2013. Influence of soil supplementation with  nitrogen and magnesium on the size of assimilation  area of maize cultivars (Zea mays L.) differing in genetic profile.  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Agronomy. 16(2), #01.

29. Szulc P., Rybus-Zając M., Jagła M. 2014. Influence of nitrogen dose, type of nitrogen fertilizer and method of its application on plant health of maize hybrids (Zea mays L.).  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Agronomy. 17(2), #10.

30. Rybus-Zając M., Kubiś J., Bocianowski J. 2014. UV-B radiation does not limit carbohydrate level and carbohydrate metabolism in cucumber leaves.  Communications in Biometry and Crop Science. 9/1: 3-14.                                 

31. Janowska B., Rybus-Zając M., Deręgowska P., Kujawa M., Wróblewska P., Andrzejak R. 2015. Post-harvest longevity of leaves of the Iberian cranesbills (Geranium platypetalum Fisch. et Mey.) after the application of gibberellic acid. Bulgarian  Journal of  Agricultural Science. 21(3): 579-584.

32. Szulc P., Rybus-Zając M., Jagła M. 2015. Influence of maize hybrid type (Zea mays L.) and n dose on nitrogen eutrophication of the environment. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Agronomy. 18(2),  #8.

33. Janowska B., Czuchaj P., Rybus-Zając M. 2016. Post-harvest longevity of ×Heucherella L. leaves after the application of benzyladenine sprayed on maternal plants. Acta Agrobotanica. 69(1):1649.  DOI: 10.5586/aa.1649.

34. Szulc P., Waligóra H., Michalski T., Rybus-Zając M., Olejarski P . 2016. Efficiency of nitrogen fertilization based on the fertilizer application method and type of maize cultivar (Zea mays L.). Plant Soil Environmental. Vol. 62/3: 135–142.doi: 10.17221/654/2015-PSE.   30 pkt; 1,226 IF

35. Janowska B., Rybus-Zając M., Horojdko M., Andrzejak R., Siejak D. 2016. The effect of mycorrhization on the growth, flowering, content of chloroplast pigments, saccharides and protein in the leaves of Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.  Acta Agrophysica. 23(2), 213-223.

36. Bocianowski J., Szulc P., Nowosad K., Rybus-Zając M. 2016. Relationships between selected traits of maize cultivars differing in leaf blade senescence  rates. Polish Journal of  Agronomy. 26. 9-14

37. Janowska B., Czuchaj P., Rybus-Zając M. 2017. Vase life of Heuchera L. leaves following the application of benzyladenine. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 16(1): 113-120. 

38. Szulc P., Bocianowski J., Nowosad K., Rybus-Zając M., Waligóra H., Michalski T. 2017.  The dynamics of a dry matter accumulation in the initial period of growth of four varieties of the “stay-green” type of maize Zea mays L.) Pakistan Journal of Botany. 49/3  1017-1022.

39. Rybus-Zając M., Korbas A., Kubiś J. 2017.  The effect of drought stress and excessive UV-B radiation on the membrane status in cucumber cotyledons and leaves. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Agronomy. 20/4. #7.

40. Szulc P., Waligóra H., Michalski T., Bocianowski J., Rybus-Zając M., Wilczewska W., 2018. The size of the Nmin soil pool as a factor impacting  nitrogen utilization efficiency in maize (Zea mays L.) Pakistan Journal of Botany. 50(1): 189-198.

41.Rybus-Zając M., Kubiś J. 2018. Nitrogen metabolism in cucumber cotyledons and leaves exposed to the drought stress and excessive UV-B radiation. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. 17(5): 23-36. DOI: 10.24326/asphc.2018.5.3

Monografie naukowe:

1. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie.. Ocena stanu odżywienia dwóch typów odmian kukurydzy na podstawie zawartości chlorofilu w warunkach braku aplikacji nawożenia azotem. Szulc P., Rybus-Zając M., Waligóra H., Skrzypczak W. 2008. Tom 5: 260-267

Prace w materiałach konferencyjnych:

1. Rybus-Zając M. 1994. Zmiany aktywności peroksydazy w liściach łubinu wywołane grzybem Pleiochaeta setosa. Łubin-Białko-Ekologia. Wyd. ICHB PAN Poznań: 285-289.

2. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1996. Związki fenolowe w interakcji łubin biały Pleiochaeta  setosa (Kirchn.) Hughes. Łubin: Kierunki Badań i Perspektywy Użytkowe. Wyd. ICHB PAN Poznań: 125-129.

3. Rybus-Zając M., Kubiś J., Kozłowska M. 1997. Poliaminy w liściach łubinu infekowanych grzybem Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. Łubin we współczesnym rolnictwie. Wyd. ART Olsztyn. 103-106.

Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych:

1. Rybus-Zając M., Krzywański Z. 1993. Zmiany aktywności b-glukozydazy w liściach łubinu wywołane grzybem Pleiochaeta setosa. I Warsztaty Fizjologii i Biochemii Roślin. Toruń, 190-191.

2. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1995. Indukowana odporność liści łubinu białego względem Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. Materiały Konferencji i Sympozjów 50 Zjazdu PTB.  Kraków, 348.

3. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1998. Związki fenolowe a podatność gatunków łubinu na grzyb Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. Materiały 51 Zjazdu PTB. Gdańsk, 429.

4. Rybus-Zając M., Kozłowska M. 1999. Enzymy hydrolityczne w odporności łubinu na Pleiochaeta setosa (Kirchn.) Hughes. Sympozjum Naukowe PTFit. Bioróżnorodność w  fitopatologii europejskiej na przełomie wieków. Poznań, 127.

5. Rybus-Zając M. 1999. Physiological and biochemical characteristics of brown leaf spot lupin  pathogenesis. Abstract of PH.D. Thesis. Phytopathologia Polonica, 18.

6. Brzezińska E., Kozłowska M., Rybus-Zając M. 2002. Udział peroksydazy w patogenezie zamierania pędów żywotnika (Thuja occidentalis L). Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego: Fitopatologia polska w Europie. Warszawa, 24.

7. Kozłowska M., Pukacki P., Brzezińska E., Rybus-Zając M. 2003. Effect of increased UV-B radiation on conifer metabolism. Polish Journal of Natural Sciences. Supplement 1. 1st Conference of Polish Society  for Plant Experimental Biology. Olsztyn, 191.

8. Rybus-Zając M., Miętkiewicz M. 2003. Generation of active oxygen species in yew shoot blight of Taxus baccata L. caused by Pestalotiopsis funerea Desm. Polish Journal of Natural Sciences. Supplement 1. 1st Conference of Polish Society for Plant Experimental Biology. Olsztyn, 145-146.

9. Morkunas I., Rybus-Zając M., Kozłowska M. 2003. Response of yellow lupine at seed germination stage to Fusarium oxysporum. 2nd  International Seed Health Conference: Healthy seed for healthy crop. Poznań, 57.

10. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Stachowiak J. 2004. Carbohydrates accumulation and translocation in GA-influenced Zantedeschia flowering. Acta Physiologiae Plantarum. Book of Abstracts 14th FESPB Congress. Kraków. 26, 44.

11. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Janowska B. 2004. Aktywność fotosyntetyczna liści    Zantedeschia w aspekcie stymulującego działania giberelin na kwitnienie. Przyroda Polski w Europejskim Dziedzictwie Dóbr Natury. Materiały 53 Zjazdu PTB. Toruń-Bydgoszcz, 38.

12. Rybus-Zając M., Krusińska K. 2004. Modyfikujące działanie światła  (PhAR i UV-B) na poziom barwników chloroplastowych w liściach cisa. Przyroda Polski w Europejskim Dziedzictwie Dóbr Natury. Materiały 53 Zjazdu PTB. Toruń-Bydgoszcz, 43.

13. Rybus-Zając M., Zielezińska M. 2005. Effect of radiation stress on antioxidant enzyme activity in coniferous plants. II Conference of Polish Society for Plant Experimental Biology. Poznań. Biological letters. 42, 197.

14. Rybus-Zając M., Morkunas I. 2005. Aktywność ß-glikozydazy i peroksydazy w siewkach łubinu żółtego infekowanych Fusarium oxysporum f. sp. lupini. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego: Aktualne problemy w fitopatologii. Lublin, 105.

15. Kozłowska M., Brzezińska E., Rybus-Zając M. 2005. Zamierania pędów roślin iglastych – zmiany metaboliczne indukowane Pestalotiopsis funerea oraz stresem radiacyjnym. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego: Aktualne problemy w fitopatologii. Lublin, 26.

16. Morkunas I., Rybus-Zając M., Remlein-Starosta D., Marczak Ł., Stachowiak J. 2006. Zmiany w zawartości węglowodanów, izoflawonoidów i aktywności β-glikozydazy w kiełkujących nasionach łubinu żółtego infekowanych Fusarium oxysporum. Strategie wykorzystania roślin strączkowych. Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Łubinowego. Zakopane, 98.

17. Rybus-Zając M. 2007. Gromadzenie związków fenolowych w reakcji ogórka na zwiększone promieniowanie UV-B. Botanika w Polsce. Materiały 54 Zjazdu PTB. Szczecin, 55-56.

18. Szulc P., Rybus-Zając M., Waligóra H., Skrzypczak W. 2008. Ocena stanu odżywienia dwóch typów odmian kukurydzy na podstawie zawartości chlorofilu w warunkach braku aplikacji nawożenia azotem. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju. Techniki, technologie i produkcja żywności. Poznań-Puszczykowo (poster).

19. Horoszkiewicz-Janka J., Pieczul K., Rybus-Zając M., Zielezińska M. 2016. Aktywność peroksydazy i glukozydazy w liściach pszenicy porażonych różnymi gatunkami Fusarium spp. 56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań.

20. Perek A., Pieczul K., Rybus-Zając M, Zielezińska M., Dobrzycka A., Wolko  J. 2017. Aktywność peroksydazy w liściach rzepaku porażonych przez grzyby rodzaju Alternaria. 57 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań. 73-74

21. Kubiś J., Klamkowski K., Kłosińska U., Korbas A., Kozik E., Rybus-Zając M., Zielezińska M., Treder W., Wójcik K. 2017. The potential acclimation of cucumber lines to water deficit. International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”. Jahorina 5-8 October.

Współautorstwo skryptów i przewodników do ćwiczeń:

1. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zajac M., Stroiński A. 2000. Ćwiczenia z fizjologii roślin dla kierunków: Ogrodnictwo, Biologia. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wydanie I (wersja poszerzona).

2. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zajac M., Stroiński A. 2000. Ćwiczenia z fizjologii roślin dla kierunków: Rolnictwo, Leśnictwo, Biotechnologia, Ochrona Środowiska. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wydanie I (wersja skrócona).  

3. Wznowienia skryptu 2; wydanie II do V, poprawione i uzupełnione w latach 2003-2006.

4. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zajac M., Stroiński A. 2006. Ćwiczenia z fizjologii roślin dla kierunków: Ogrodnictwo, Biologia, Biotechnologia. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wydanie I (wersja poszerzona).

5. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska-Skoczek H., Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zajac M., Stroiński A. 2007. Ćwiczenia z fizjologii roślin dla kierunków: Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wydanie I (wersja skrócona).

6. Kozłowska M., Rybus-Zajac M. 1998-2003. Fizjologia roślin z elementami biochemii. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów studiów zaocznych. Maszynopis do użytku wewnętrznego.

7. Kozłowska M., Rybus-Zajac M. 2004-2007. Fizjologia roślin. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów studiów zaocznych. Maszynopis do użytku wewnętrznego.

 

 

 

 

 

baner ogrod wrazen

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1