18. Informacje ogólne - Dr Magda Formela-Luboińska

Dr Magda Formela-Luboińska

Edukacja

Ukończone studia:

 • Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 • 2009-2014 - Studium Doktoranckie prowadzone przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 2014 - Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, specjalność fizjologia roślin

 

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2015 - 2016 - Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 • 2016 - adiunkt w Katedrze Fizjologii Roślin

Funkcje, staże i szkolenia:

 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu (2010-2014)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (2011-2013)
 • Członek Komisji Stypendialnej na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (2010-2014)
 • Humboldt University Berlin, Institute of Biology, Department of Plant Physiology,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Fizjologii Roślin  i Biotechnologii
 • Szkolenie z zakresu obsługi i funkcjonowania baz: Web of Science, Journal Citation Reports i narzędzi: EndNote, Researcher ID, udostępnianych przez Thomson Reuters (2015, Poznań)
 • Szkolenie laboratoryjne dotyczące technik stosowanych w mikologii- Zakład Ekologii  i Ochrony Środowiska Rolniczego, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (2011)
 • Szkolenie „Własność intelektualna w procesie komercjalizacji wiedzy” (2013, Poznań) Szkolenie z innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej zrealizowanych w ramach projektu SCITT przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (2013)
 • Szkolenie „Sztuka wystąpień publicznych z elementami metodyki nauczania”
 • Kurs „Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. wielkopolskiego-szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off. Druga edycja” (2009/2010)
 • Międzynarodowy Kurs Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali „The Baltic Sea Environment” (2007/2008)

Zainteresowania:

 • zmiany metaboliczne łubinów w odpowiedzi na patogeniczne grzyby
 • rola węglowodanów w regulacji endogennych cząsteczek sygnałowych biorących udział w reakcjach obronnych roślin na patogeniczne grzyby
 • odpowiedzi obronne roślin na owady

Aktywność dydaktyczna:

 • prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów: fizjologia roślin, fizjologia roślin drzewiastych, ekofizjologia roślin, anatomia i fizjologia roślin,
 • realizacja projektu „W drodze na Uniwersytet” w ramach PO KL/9.1.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” (numer projektu: POKL.09.01.02-30-019/10). Beneficjent- Zespół Szkół w Ostrorogu (2011)
 • prowadzenie Eko - warsztatów „Warto żyć nad Wartą” we współpracy z Fundacją Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS podczas II Poznańskiego Pikniku Rodzinnego (sierpień 2012)
 • udział w Nocy Naukowców
 • udział w Festiwalu Nauki i Sztuki
 • prowadzenie warsztatów z fizjologii roślin dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych
 • promotor 2 prac magisterskich i 1 pracy inzynierskiej

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendystka projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (edycja 2012/2013)
 • Nagroda za prezentację wyników w sekcji Fizjologia Roślin na VII International Scientific Conference for Students and PhD Students „Youth and Progress of Biology” April 5-8; 2011, Lviv, Ukraine 

 Realizowane projekty grantowe:

 • Udział w realizacji zadań w ramach dotacji ministerialnej do badań nad rolnictwem ekologicznym. Efektywne mikroorganizmy w rolnictwie ekologicznym. Realizacja na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Nr PKre-029-6-3/11(150)]-współpraca z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Projekt badawczy pt. „Wpływ endogennych sygnałów na mechanizm regulacji syntezy i akumulacji genisteiny w łubinie żółtym i jej oddziaływanie na cytoszkielet komórek roślinnych” w latach 2009-2013 finansowanym przez MNiSW (nr N N303 414437), wykonawca
 • Projekt badawczy NCN pt. „Udział molekuł sygnałowych w odpowiedzi obronnej Pisum sativum na żerowanie Acyrthosiphon pisum" w latach 2011-2014 (2011/01/B/NZ9/00074), wykonawca
 • Projekt badawczy finansowanym przez NCBiR pt. „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski”. Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych PBS2/A8/25/2013, wykonawca (2015/2016)
 • Projekt badawczy NCN pt. "Udział cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej łubinu na patogena grzybowego Colletotrichum gloeosporioides - sprawcę antraknozy" (2018/02/X/NZ9/02349), kierownik

baner ogrod wrazen

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1