Spis publikacji - Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

 Publikacje oryginalne

 1. Komosa A., Kleiber T. 2002. Analiza roślin w diagnostyce stanu odżywienia anturium uprawianego w podłożach inertnych, Rocz. AR Pozn. CCCXLI, Ogrodn. 35: 95-103
 2. Komosa A., Kleiber T. 2003a. Zawartość składników pokarmowych w anturium uprawianym w podłożach inertnych. Cz. I. Makroelementy. Rocz.AR. Poznań. Ogrodn. 36, 45-54
 3. Komosa A., Kleiber T. 2003b. Zawartość składników pokarmowych w anturium uprawianym w podłożach inertnych. Cz. II. Mikroelementy. Rocz.AR. Poznań, Ogrodn.36, 55-63
 4. Kleiber T. , Komosa A. 2004. Porównanie dynamiki zawartości makro- i mikroelementów w różnych latach uprawy anturium. Rocz.AR. Poznań. Ogrodn. 37, 95-101
 5. Kleiber T. , Komosa A. 2006. Differentiation of macroelement contents in nutrient solution and drainage water in growing of anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5 (2), 69-78
 6. Kleiber T. , Komosa A. 2006. Dynamika zawartości makroelementów w Anturium uprawianym w keramzycie. Acta Agrophysica, 7(4), 927-935
 7. Kleiber T. , Komosa A. 2007. Plonowanie anturium (Anthurium cultorum Schott) uprawianego w keramzycie. Roczniki AR Poznań. Ogrodn., 41, 57-61
 8. Komosa A., Kleiber T. 2007. Sód i chlorki w wodach drenarskich w uprawie anturium (Anthurium cultorum Schott) w keramzycie. Rocz. AR Poznań. Ogrodn. 41, 63-68
 9. Kleiber T. , Komosa A. 2008. Differentiation of microelements contents in nutrient solution and drainage water in growing of anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7 (1), 53-62
 10. Kleiber T. , Komosa A. 2008. Comparison dynamics of N, P, K contents in different anthurium cultivars (Anthurium cultorum Birdsey) grown in expanded clay, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(4), 77-88
 11. Kleiber T. 2009. Nutritional resources of soil in the localities of monumental large-leaved linded (Tilia  platyphyllos f. aurea) alleys. Ecol. Chem. Eng. A 16, 3, 277-286
 12. Kleiber T. 2009. Content of nutritive components, sodium and heavy metals in soils from production growing of onion (Allium cepa L.) in Środa Wielkopolska district. Polish J. of Environ. Stud. 18 (5), 837-843
 13. Kleiber T. , Komosa A., Niewiadomska A. 2009. Optimization of lawn fertilization with nitrogen. Part I. Soil resources, yield and ornamental values of turf. Ecol. Chem. Eng. 16, 9: 1159-1170
 14. Kleiber T. , Komosa A., Niewiadomska A. 2009. Optimization of lawn fertilization with nitrogen. Part II. Nutrient status of plants. Ecol. Chem. Eng. 16, 9: 1311-1318
 15. Kleiber T. , Komosa A., Krzyszkowska J., Moliński K. 2009. Seasonal changes in the nutritional status and yielding of Anthurium cultorum Birdsey. Part I. Macroelements, Folia Hort. 21/1, 81-93
 16. Kleiber T. , Komosa A., Krzyszkowska J., Moliński K. 2009. Seasonal changes in the nutritional status of Anthurium cultorum Birdsey. Part II. Microelements, Folia Hort. 21/2, 3-12
 17. Komosa A., Piróg J., Kleiber T. 2009. Changes of macro and micronutrients in the root environment of greenhouse tomato grown in fiber wood. Veg. Crps Res. Bull. 70, 71-80
 18. Kleiber T. , Markiewicz B. 2010. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego. Nauka Przyr. Technol. 4, 4, #46
 19. Kleiber T. , Markiewicz B. 2010. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu w roślinach. Nauka Przyr. Technol. 4, 4, #48
 20. Kleiber T. , Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’. Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami. Nauka Przyr. Technol. 4, 4, #44
 21. Kleiber T. , Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’. Część III. Stan odżywienia roślin mikroelementami metalicznymi i sodem. Nauka Przyr. Technol. 4, 4, #45
 22. Kleiber T. , Bosiacki M., Markiewicz B. 2010. Effect of the controlled fertilization on the mineral components of chosen varieties of onion (Allium cepa L.). Part I. Macroelements, Ecol. Chem. Eng. A 17 (2–3), 269-278
 23. Kleiber T. , Bosiacki M., Markiewicz B. 2010. Effect of the controlled fertilization on the mineral components of chosen varieties of onion (Allium cepa L.). Part II.  Microelements and sodium, Ecol. Chem. Eng. A 17(08), 935-941
 24. Kleiber T. , Komosa A. 2010. Guide values for anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) grown in expanded clay, J. of Plant Nutr. 33:1506-1518,
 25. Kleiber T. , Komosa A. 2010. Differentiated microelement content in anturium  (Anthurium cultorum Birdsey) leaves, J. Elem. 15(2): 301–311
 26. Kleiber T. , Markiewicz B., Kleiber A. 2010. Wybrane właściwości chemiczne gleb zgrupowania „Szwajcaria Lwówecka”; ABiD 4, 67-72
 27. Breś W., Kleiber T. , Trelka T. 2010. Quality of water used for drip irrigation and fertigation of horticultural plants. Folia Hort. 22(2), 67-74
 28. Górski R., Kleiber T. 2010. Effect of Effective Microorganisms (EM) on nutrient contents in substrate and development and yielding of Rose (Rosa x hybrida) and Gerbera (Gerbera jamesonii). Ecol. Chem. Eng. S, 17(4), 505-513
 29. Klama J., Kleiber T. 2010. Wpływ fertygacji manganem na liczebność mikroflory podłoża oraz plonowanie pomidora uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol. 4, 6, #82
 30. Markiewicz B., Kleiber T. 2010. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin. Nauka Przyr. Technol. 4, 4, #47
 31. Niewiadomska A., Kleiber T. , Komosa A. 2010. Optimization of lawn fertilization with nitrogen. Part III. Dynamics of soil microbiological composition and enzymatic activity of dehydrogenases, Ecol. Chem. Eng. A, 17(12), 1597-1606
 32. Niewiadomska A., Kleiber T. , Klama J., Swędrzyńska D. 2010. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem. Nauka Przyr. Technol. 4, 6, #90
 33. Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’. Część I. Wzrost i kwitnienie roślin. Nauka Przyr. Technol. 4, 4, #43
 34. Komosa A., Kleiber T. , Piróg J. 2010. Contents of macro- and microelements in root environment of greenhouse tomato grown in rockwool and wood fiber depending on nitrogen levels in nutrient solutions, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(3), 59-68
 35. Kleiber T. , Komosa A. 2011. The influence of increasing nitrogen fertilization on contents of microelements in grasses cultivated on decorative lawns. J. Elem.16(2) 195-203
 36. Kleiber T. , Komosa A. 2011. Effect of vegetation period on the quantitative relations between nutritive components in the leaves of anthurium (Anthurium  cultorum Birdsey), Ecol. Chem. Eng.  A, 18(1), 43-50
 37. Bosiacki­ M., Kleiber T. , Markiewicz B. 2011. Ocena wzrostu wybranych taksonów krzewów ozdobnych w zależności od nawożenia Osmocote Exact Standard (5-6 M). Nauka Przyr. Technol. 5, 6, #115
 38. Komosa A., Kleiber T. , Wojtysiak P. 2011. Nutrition of lacy tree philodendron (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Part I. Plant growth and yielding. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3), 89-98
 39. Komosa A., Kleiber T. , Wojtysiak P. 2011. Nutrition of lacy tree philodendron (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Part II. Nutrient contents in leaves. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3), 99-111
 40. Markiewicz B, Golcz A., Kleiber T. , Bosiacki M. 2011. Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization on the content of macroelements in fruits of aubergine (Solanum melongena L.) grown on organic substrates.  J. Elem. 16(1): 69-74,
 41. Kleiber T. 2012. Pollution of the natural environment in intensive cultures under greenhouses. Arch. of Environ. Protection  38, 2, 45-53
 42. Kleiber T. , Golcz A., Krzesiński 2012. The effect of magnesium nutrition on onion (Allium cepa L.). Part I. Yielding and nutrient status. Ecol Chem Eng S., 19(1): 97-105
 43. Kleiber T. , Markiewicz, Bosiacki M. 2012. Zależność między odczytem SPAD a zawartością składników pokarmowych w liściach pomidora przy zróżnicowanym poziomie żywienia manganem; ABiD 3, 63-68
 44. Kleiber T. , Markiewicz B., Niewiadomska A. 2012. Organic Substrates for Intensive Horticultural Cultures: Yield and Nutrient Status of Plants, Microbiological Parameters of Substrates. Pol. J. Environ. Stud. 21(5), 1261-1271
 45. Frąszczak B., Kleiber T. , Klama J. 2012. Impact of effective microorganisms on yields and nutrition of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and microbiological properties of the substrate. Afric. J. of Agric. Res. 7(43), 5756-5765
 46. Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2012. Application of slow-release fertilizers in growing marguerite daisy (Argyranthemum frutescens) Molimba® group. Ecol. Chem. Eng. A. 19(12): 1471-1484
 47. Markiewicz B., Golcz A., Bosiacki M., Kleiber T. 2012. Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. Nauka Przyr. Technol. 6, 3, #45
 48. Kleiber T. , Markiewicz B. 2013. Application of “Tytanit” in greenhouse tomato growing. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 12(3), 117-126
 49. Kleiber T. ­­­­, Starzyk J., Bosiacki M.­ 2013. Effect of nutrient solution, Effective Microorganisms (EM-a), and assimilation illumination of plants on the induction of the growth of lettuce (Lactuca sativa L.) in hydroponic cultivation. Acta Agrobotanica 66(1), 27-38
 50. Bosiacki M., Kleiber T. , Markiewicz B. 2013. Wpływ metali ciężkich na indeks zieloności liści Miscanthus x giganteus Greef i Deu. ABiD 1, 77-86
 51. Bosiacki M., Kleiber T. , Kaczmarek J. 2013. Evaluation of suitability of Amaranthus caudatus L. and Ricinus communis L. in phytoextraction of cadmium and lead from contaminated substrates. Arch. of Environ. Protection 39(3), 47-59
 52. Markiewicz B., Bosiacki M., Kleiber T. 2013. Wpływ fertygacji borem na plonowanie i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa L.) uprawianej w zamkniętym systemie nawożenia z recyrkulacją pożywki. ABiD 4, 317-322
 53. Kleiber T. 2014. Effect of manganese nutrition on content of nutrient and yield of lettuce (Lactuca sativa L.) in hydroponic. Ecological Chemistry and Engineering S, 21(3); 529-537
 54. Kleiber T. 2014. The effect of choline-stabilized orthosilicic acid  application under Mn excessive nutrition on yielding of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L.). Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 3, 219-226
 55. Kleiber T. 2014. Studies on increasing manganese nutrition effect of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) on differentiation of rhizosphere chemical composition. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2, 119-126
 56. Kleiber T. 2014. Changes of nutrient contents in tomato fruits under the influence of increasing intensity of manganese nutrition. Ecological Chemistry and Engineering S, 21(2): 297-307
 57. Kleiber T. 2014. Wpływ manganu na plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol., 8, 2, #14
 58. Kleiber T. , Starzyk J., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Rempulska A., Sobiak A. 2014. The studies on applying of Effective Microorganisms (EM) and CRF on nutrient contents in leaves and yielding of tomato. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(1), 79-90
 59. Kleiber T. , Borowiak K., Budka A., Kayzer D. 2014. Relations between Mn concentration and yield, nutrient, water status, and gas exchange parameters of tomato. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 56/2: 98-106
 60. Kleiber T. , Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R. 2014. Określenie wpływu stresu manganowego na zawartości pierwiastków metalicznych w liściach pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Bromat. Chem. Toksykol. XLVII, I, 89-95
 61. Kleiber T. , Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R. 2014. Określenie zależności pomiędzy zawartością manganu w pożywce a stężeniem pierwiastków śladowych w owocach pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(97), 81-91
 62. Markiewicz B., Kleiber T. 2014. The effect of Tytanit application on the content of selected microelements and the biological value of tomato fruits. J. Elem. 4, 1065-1072
 63. Komosa A., Kleiber T. , Markiewicz B. 2014. The effect of nutrient solutions on yield and macronutrient status of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown  in aeroponic and rockwool culture with or without recirculation of nutrient solution Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(2), 163-177
 64. Wróblewska H., Schroeter-Zakrzewska A., Głuchowska K., Wolna-Maruwka A., Kleiber T. 2014. Application of post-consumer wood composts in canna lily (Canna X Generalis L.H. Bailey) cultivation. Drewno 57, 191; 6-25
 65. Mroczek E., Konieczny P., Kleiber T. , Waśkiewicz A. 2014.  Response of hydroponically grown head lettuce on residual monomer from polyacrylamide, Food Additives & Contaminants Part A, 31,8, 1399-1405
 66. Markiewicz B., Kleiber T. 2014. Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol. 8, 3, #34
 67. Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2014. The effect of light colour and type of lamps on rooting and nutrient status in cuttings of Michaelmas Daisy. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (6), 1438-1445
 68. Kleiber T. 2015. Effect of manganese on nutrient content in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) leaves. Journal of Elementology, 20(1): 115-126.
 69. Kleiber T. , Bosiacki M., Breś W. 2015. The effect of ch-OSA application on tomato grown under increasing manganese stress. Journal of Elementology, 20(4): 897-910
 70. Kleiber T. , Krzesiński W., Przygocka-Cyna K., Spiżewski T. 2015. The response of hydroponically grown lettuce under Mn stress to differentiated application of silica sol.  Journal of Elementology, 20(3): 609-619. 
 71. Kleiber T. , Calomme M., Borowiak K. (2015): The effect of choline-stabilized orthosilicic acid on microelements and silicon concentration, photosynthesis activity and yield of tomato grown under Mn stress. Plant Physiology and Biochemistry 96, 180-188.
 72. Mroczek E., Kleiber T. , Konieczny P., Waśkiewicz A., 2015.  Effect of residual monomer from polyacrylamide on head lettuce grown in peat substrate. Food Additives & Contaminants: Part A,  32(12):2113-9.
 73. Kleiber T. , Grajek M. 2015. Tomato reaction on excessive manganese nutrition. Bulgarian Journal  Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(1), 124-131.
 74. Kleiber T. 2017. Effect of titanium application on lettuce growth under Mn stress. Journal of Elementology, 22(1): 329-337.
 75. Breś W., Kupska A., Kleiber T., Bosiacki M., Mieloszyk E. 2017. Influence of sodium chloride on selected growth parameters and macronutrient content in pelargonium leaves.Journal of Elementology, 22(1): 209-218.
 76. Muzolf-Panek M., Kleiber T., Kaczmarek A. 2017. Effect of manganese doses in nutrient solution on the antioxidant activity, vitamin c, lycopene and polyphenol contents of tomato fruit Food Additives & Contaminants: Part A, 1-11
 77. Kleiber T., Borowiak K., Schroeter-Zakrzewska A., Budka A., Osiecki Sz. 2017.  Effect of ozone treatment and light colour on photosynthesis and yield of lettuce. Scientia Horticulturae 217, 130–136.78.
 78. Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T., Zakrzewski P. 2017. The response of chrysanthemum (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam)  cv. Covington to a different range of fluorescent and LED light. J. Elem., 22(3): 1015 - 1026
 79. Górski R., Kleiber T., Sobieralski K., 2017. The influence of Effective Microorganisms application on the chemical composition in lettuce grown under cover Ecol Chem Eng A. 2017; 24(1):113-121
 80. Kleiber T., Krzesiński W., Spiżewski T., Przygocka-Cyna K. 2018. Alleviation Effect of Selenium on Manganese Stress of Plants. Ecol Chem Eng S. 2018; 25(1):143-152
 81. 81Kleiber T., Golcz-Polaszewska M., Golcz A. 2019. Applicability of fertigation in cultivation of selected taxa of ornamental shrubs. J. Elem., 24(1): 233 - 243.
 82. Kleiber T., Krzyżaniak M, Świerk D, Haenel A, Gałecka S (2019) How does the content of nutrients in soil affect the health status of trees in city parks? PLoS ONE 14(9): e0221514
 83. Zydlik Z., Zydlik P., Kleiber T. 2019. The effect of the mycorrhization on the content of macroelements in the soil and leaves of blueberry cultivated after replantation ISSN 1392-3196 / e-ISSN 2335-8947 Zemdirbyste-Agriculture, vol. 106, No. 4 (2019), p. 345–350
 84. Zydlik Z., Rutkowski K., Świerczyński S., Morkunas I., Yoon H-K., Seo J-H., Kang K-J., Kleiber T. 2020. The Effect of climatic conditions in successive plant growing seasons on the response of selected varieties of apple trees (Malus domestica Borkh.). J. Elem., 25(1): 205-224
 85. Kaczmarek D.K., Kleiber T., Wenping L., Niemczak M., Chrzanowski Ł., Pernak J. 2020 Transformation of Indole-3-butyric Acid into Ionic Liquids as a Sustainable Strategy Leading to Highly Efficient Plant Growth Stimulators. ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 3, 1591-1598
 86. Komosa A., Markiewicz B., Kleiber T., Mieloszyk E., Mieloch M. 2020. Yield and nutrient status of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in new and re-used rockwool, polyurethane, NFT and aeroponics. J. Elem., 25(2): 523-536.
 87. Hong-Ki Yoon, T. Kleiber, Z. Zydlik, K. Rutkowski, A. Woźniak, S. Świerczyński, W. Bednarski, J. Kęsy, Ł. Marczak, J-H. Seo, Choi Taeg-Yong1, Kyeong –Jin Kang, I. Morkunas   A Comparison of Selected  Biochemical and Physical Characteristics and Yielding of Fruits in Apple  Cultivars (Malus domestica Borkh.)  Agronomy MDPI 10(4), 458
 88. Kleiber T., Borowiak K., Kosiada T., Breś W., Ławniczak B. Application of Selenium and Silicon to Alleviate Short-Term Drought Stress in French Marigold
  (Tagetes patula L.) as a model plant species. Open Chemistry 2020; 18: 1468–1480.
 89. Kaczmarek D.K., Rzemieniecki T., Gwiazdowska D., Kleiber T., Praczyk T., Pernak J. 2020. Choline-based ionic liquids as adjuvants in pesticide formulation. Journal of Molecular Liquids
 90. Liu W., Liu Y., Kleiber T. 2021. A review of progress in current research on Chinese flowering cabbage (Brassica campestris L. ssp. chinensis var. utilis Tsen et Lee). J. Elem., 26(1): 149-162.

Monografie

 1. 1. Kleiber T. , Kleiber A., Breś W.: Zastosowanie analiz chemicznych gleb w ochronie i rewitalizacji parków. Regionalne dziedzictwo kulturowe jaka baza dla kształtowania tożsamości lokalnych. Kalisz 2010, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 258-276
 2. 2. Bosiacki M., Kleiber T. , Markiewicz B. 2014: Continuous and induced phytoextraction - plant-based methods to remove heavy metals from contaminated soil " Environmental risk assessment of soil contamination", eds. M.C. Hernandez-Soriano, ISBN 978-953-51-1235-8
 3. 3. Markiewicz B., Kleiber T. , Bosiacki M. 2016. Hydroponic Cultivation of Tomato; „Alternative Crops and Cropping Systems”, book edited by Petr Konvalina, ISBN 978-953-51-2279-1
 4. 4. Kleiber T. (2018) The Role of Silicon in Plant Tolerance to Abiotic Stress. In: Hasanuzzaman M., Fujita M., Oku H., Nahar K., Hawrylak-Nowak B. (eds) Plant Nutrients and Abiotic Stress Tolerance. Springer, Singapore

Publikacje popularno-naukowe

 1. Kleiber T. (2006): Co wpływa na plonowanie anturium cz. I. Owoce Warzywa Kwiaty, 23, 38-39.
 2. Kleiber T. (2006): Kontrolowane nawożenie cebuli, Warzywa, 11, 30-34.
 3. Kleiber T. (2006): Co pod korzeń, Warzywa, 12, 19-22.
 4. Kleiber T. , Kleiber A. (2006): Nawożenie ogórka w podłożach inertnych i organicznych, Hasło Ogrodnicze, 2, 92-95.
 5. Kleiber A., Kleiber T. (2006): Rola składników pokarmowych w uprawie ogórka szklarniowego, Hasło Ogrodnicze, 5, 132-135.
 6. Kleiber A., Kleiber T. (2007): Wpływ podłoża i nawożenia na plonowanie pomidorów szklarniowych,  Owoce Warzywa Kwiaty, 4,4-5.
 7. Kleiber T. (2007): Nawozy do fertygacji upraw pod osłonami, Owoce Warzywa Kwiaty, 9, 4-10.
 8. Kleiber T. (2007): Co wpływa na plonowanie anturium cz. II, Owoce Warzywa Kwiaty, 9, 58.
 9. Kleiber T. (2007): Plonowanie pomidorów uprawianych w tunelach foliowych, Owoce Warzywa Kwiaty, 10, 8-9.
 10. Kleiber A., Kleiber T. (2007): Różne podłoża – podobna wartość, Owoce Warzywa Kwiaty, 14, 4.
 11. Kleiber T. (2007): Warto i trzeba wapnować gleby, Warzywa, 3, 37-38.
 12. Kleiber T. (2007): Postaw na nawozy wieloskładnikowe. Warzywa, 4, 32-34.
 13. Kleiber T. (2007): Wapnujemy glebę w sadzie. Sad nowoczesny, 10, 14-17.
 14. Kleiber T. (2007): Zasady nawożenia gleb w sadach. Sad nowoczesny, 12, 22-25.
 15. Kleiber T. (2007): Podłoża organiczne do upraw bezglebowych. Owoce Warzywa Kwiaty, 18, 6-8.
 16. Kleiber T. (2007): Nawożenie anturium w podłożach organicznych (cz. I). Owoce Warzywa Kwiaty, 18, 44-45.
 17. Kleiber T. (2007): Jakość produktów ogrodniczych, Hasło Ogrodnicze, 10, 14-15.
 18. Kleiber T. (2007): Nawożenie anturium w podłożach organicznych (cz. II), Owoce Warzywa Kwiaty, 20,
 19. Kleiber T. , Komosa A. (2008): Układy zamknięte z recyrkulacją pożywki, Hasło Ogrodnicze, 3, 16-20.
 20. Kleiber T. (2008): Substraty do produkcji rozsady, Warzywa, 2, 32-34.
 21. Kleiber T. (2008): Mieszanie nawozów mineralnych, Sad Nowoczesny, 2, 22-28.
 22. Kleiber T. (2008):  Asortyment nawozów mineralnych, Sad Nowoczesny, 3, 64-69.
 23. Kleiber T. (2008): Asortyment nawozów wapniowych do stosowania dolistnego, Sad Nowoczesny, 5, 46-48.
 24. Kleiber T. (2008): Jak w kontrolowany sposób nawozić sady? Sad Nowoczesny, 6, 51-54.
 25. Kleiber T. (2008): Nawożenie pod kontrolą. Zieleń Miejska, 4(13), 26-28.
 26. Kleiber T. (2008): Vademecum nawożenia, Zieleń Miejska, 6(15), 34-35.
 27. Kleiber T. (2008): Podłoża inertne - za i przeciw, Owoce Warzywa Kwiaty, 18, 14-16.
 28. Kleiber T. (2009): A może uprawiać cebulę? Tygodnik Rolniczy, 3: 26-27.
 29. Kleiber T. (2009): Ile czego pod cebulę? Tygodnik Rolniczy, 5: 27-30.
 30. Kleiber T. (2010): Programy żywienia cebuli, Warzywa, 3, 32-34.
 31. Kleiber T. (2010): Leczenie nawozem, Działkowiec, 5, 64-65.
 32. Kleiber T. (2010): Programy żywienia marchwi, Warzywa, 4, 24-27.
 33. Kleiber T. (2010): Programy żywienia kapusty głowiastej białej, Warzywa, 5, 36-39.
 34. Kleiber T. (2010): Nawozy do dolistnego dokarmiania marchwi. Warzywa, 6, 26-29.
 35. Bosiacki M., Kleiber T. (2010): Dokarmianie pozakorzeniowe wapniem i potasem. Warzywa, 7, 29-32.
 36. Kleiber T. (2010): Wapnowanie gleby (cz. I). Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, 9, 28-30.
 37. Kleiber T. (2010): Wapnowanie gleby (cz. II). Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, 10, 30-32.
 38. Kleiber T. (2011): Przedsiewne nawożenie pod cebulę zimującą. Warzywa, 7, 26-28.
 39. Kleiber T. (2011): Dokarmianie kapust na polu zmniejsza straty w przechowalni.  Warzywa, 8, 30-33.
 40. Kleiber T. (2012): Rynek bogaty w nawozy wieloskładnikowe. Warzywa, 2, 41-44.
 41. Kleiber T. (2012): Nawozy dla pomidorów. Warzywa, 5, 28-33.
 42. Kleiber T. (2012): Nawozy kontra sucha zgnilizna. Warzywa, 6, 37-39.
 43. Kleiber T. (2012): Nawożenie pogłówne w uprawie cebuli; portal e-warzywnictwo.pl
 44. Kleiber T. (2012): Pożywka - dobrze zmieszaj nawozy, bo rośliny są wrażliwe. portal e-warzywnictwo.pl
 45. Kleiber T. (2012) Ostatnie dawki nawozów a jakość główek; Warzywa, 8, 17-18.
 46. Kleiber T. (2013): Produkcja rozsady. Doradztwo warzywnicze.
 47. Kleiber T. (2013): Wełna mineralna do uprawy pomidora. portal e-warzywnictwo.pl
 48. Kleiber T. (2013): Nawozy z alg do dokarmiania rozsady. Warzywa, 1, 30-32.
 49. Kleiber T. (2013): Nawozy do dokarmiania rozsady pomidora i papryki. Warzywa, 2, 31-36.
 50. Kleiber T. (2013): Nawozy na start. Warzywa, 3, 28-33.
 51. Kleiber T. (2013): Stymulowanie pomidora. Warzywa, 5, 48-52
 52. Kleiber T. (2013): Mikroskładniki dolistnie. Warzywa, 6, 46-49.
 53. Kleiber T. (2013): Żywienie kalafiora i brokułu na zbiory jesienne. Warzywa, 7,37-39.
 54. Kleiber T. (2013): Jesienne żywienie kapusty do przechowywania. Warzywa, 8,28-29.
 55. Kleiber T. (2013). Potas – forma chlorkowa czy siarczanowa? Warzywa, 10, 20-22.
 56. Kleiber T. (2014): Mobilizują rozsadę do wzrostu. Warzywa, 1, 25-28.
 57. Kleiber T. (2014): Dolistne nawozy azotowo-fosforowe do wzmacniania rozsady pomidora i papryki. Warzywa 4/2014, 44-46.
 58. Kleiber T. (2014): Wiosenne nawożenie marchwi i cebuli; Top warzywa Premium, 1; dodatek Top warzywa. 16-19.
 59. Kleiber T. (2014): Dolistna interwencja; Top warzywa Premium 3; dodatek Top warzywa. 34-36.
 60. Kleiber T. (2014): Przez liście do ładnych korzeni; Top agrar Polska 4; dodatek Top warzywa; 33-35.
 61. Kleiber T. (2015). Przez liście do ładnych owoców. Top warzywa Premium; 32-35.
 62. Kleiber T. (2015). Żywienie dolistne papryki. Warzywa 3, 44-46.
 63. Kleiber T. (2015). Koryguj program żywienia cebuli badając glebę. portal e-warzywnictwo.pl
 64. Kleiber T. (2015). Składniki krytyczne dla warzyw kapustnych. portal e-warzywnictwo.pl.
 65. Kleiber T. (2015): Bogata oferta nawozów dolistnych do kapusty. portal e-warzywnictwo.
 66. Kleiber T. (2015): Diagnoza i zapobieganie deficytowi składników pokarmowych u pomidora i papryki. Portal e-warzywnictwo.
 67. Kleiber T. (2015): Nawozy dla brokułów. Portal e-warzywnictwo.
 68. Kleiber T. (2015): Korzyści chelatów. Warzywa 8, 30-31.
 69. Kleiber T. (2015). Większy briks większy pieniądz. Warzywa i owoce miękkie, 6. 36-38.
 70. Kleiber T. (2015). Wapnowanie gleb i podłoży. Warzywa i owoce miękkie, 9, 34-37.
 71. Kleiber T. (2016). Nawożenie ogórków pod osłonami. Hasło ogrodnicze 1, 31-35.
 72. Kleiber T. (2016). Wpływ makro- i mikroskładników na plonowanie warzyw. Warzywa 3, 29-32.
 73. Kleiber T. (2016). Przygotowanie pola pod uprawę warzyw kapustnych. Warzywa 4, 44-46.
 74. Kleiber T. (2017). Jakie składniki pod cebulę zimującą. Warzywa 7, 13-14.
 75. Kleiber T. (2017). Żywienie kalafiora jesiennego. Warzywa i owoce miękkie 7. 40-42.
 76. Kleiber T. (2017): Dokarmianie kapust na polu zmniejsza straty w przechowalni.  Warzywa 8/2017, 27-31
 77. Kleiber T. (2019). Potas – forma chlorkowa czy siarczanowa? 5/2019 Truskawka, malina, jagody14-15
 78. Kleiber T. (2020): Serwujemy mikroskładniki. WIOM 7/2020 32-34

 Materiały konferencyjne

 1.  Komosa A., Kleiber T. , 2001. Zawartości wskaźnikowe makroskładników dla anturium uprawianego w podłożach inertnych. VI Konferencja dla Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 27-28.03.2001, materiały konferencyjne, 19-28.
 2. Komosa A., Kleiber T. , 2002. Tymczasowe zawartości wskaźnikowe mikroskładników dla anturium uprawianego w podłożach inertnych, VII Konferencja dla Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 9-11.04.2002, materiały konferencyjne, 12-22.
 3.  Komosa A., Kleiber T. , 2003. Anturium – podłoża i odżywianie, VIII Konferencja dla Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 25-26.03.2003, materiały konferencyjne 5-15.
 4. Kleiber T. , Komosa A., 2004. Dynamika zawartości składników pokarmowych w liściach oraz zmiany składu chemicznego pożywki w uprawie anturium. IX Konferencja dla Producentów Anturium. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 23-24.03.2004, materiały konferencyjne, 12-20.
 5. Kleiber T. , Komosa A., 2005. Rola wapnia, siarki i manganu w żywieniu anturium uprawianego w keramzycie. X Konferencja dla Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 20-21.04.2005, materiały konferencyjne, 5-11.
 6.  Kleiber T. , Komosa A., 2006. Wpływ wybranych czynników na plonowanie anturium. XI Konferencja dla Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 28-29.03.2006, materiały konferencyjne, 12-18.
 7.  Kleiber T. , Komosa A.. 2006. Dynamika zawartości makroelementów w Anturium uprawianym w keramzycie. XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe ‘Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych’, Lublin, 13-14.06.2006, doniesienie.
 8.  T. Kleiber, Komosa A., 2007. Zmiany zawartości makroskładników w środowisku korzeniowym anturium. XII Konferencja dla Producentów Anturium, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 27-28.03.2007, materiały konferencyjne, 5-12.
 9.  Kleiber T. , Komosa A., 2007. Comparison of N, P, K dynamics in different anthurium cultivars (Anthurium cultorum Schott) grown in expanded clay, International Scientific Conference ‘Quality of Horticultural Production’, Lednice, Czechy, 30-31.05.2007, streszczenie, poster 45.
 10. Kleiber T. , Komosa A., 2007. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, „Nowoczesne ogrodnictwo przyjazne człowiekowi i środowisku”, Poznań 19-21.09.2007:

- Plonowanie anturium (Anthurium cultorum Schott) uprawianego w keramzycie, poster,

 - Sód i chlorki w wodach drenarskich w uprawie anturium (Anthurium cultorum Schott) w keramzycie, poster.

 1. Kleiber T. , Komosa A., 2008. Zróżnicowanie zawartości mikroelementów w pożywkach i wodach drenarskich w uprawie anturium (Anthurium cultorum Birdsey) w keramzycie. XII Ogólnopolska Konferencja Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych „Aktualne trendy w uprawie i nawożeniu roślin ogrodniczych – uzyskanie wysokiej jakości materiału roślinnego w terenach zurbanizowanych, w uprawie gruntowej i pod osłonami”, Warszawa, 16-17.VI.2008, doniesienie, 23.
 2. Kleiber T. , Komosa A., 2009. Wpływ okresów wegetacji na stosunki ilościowe między składnikami pokarmowymi w liściach anturium (Anthurium cultorum Birdsey), Konferencja Naukowa „Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków, 10-11.09.2009, streszczenie, 79.
 3.  Kleiber T. , 2009. Nawożenie i nawadnianie drzew i krzewów w miastach, konferencja „Zieleń w mieście”, Łódź 16.X.2009, patronat Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta Łodzi, materiały konferencyjne, 13-20.
 4.  Kleiber T. , W. Krzesiński, Golcz A., 2010. Wpływ żywienia magnezem na plon i jakość cebuli (Allium cepa L.) uprawianej z siewu; XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, Poznań 2-4.09.2010, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, J. Elem. 15, 3, Supplement, 48-49.
 5. Kleiber T. , Komosa A., 2010. Wpływ wzrastającego odżywienia azotem na zawartość mikroelementów metalicznych w trawach uprawianych na trawnikach dekoracyjnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe tendencje w żywieniu roślin ogrodniczych”, XIII Zjazd Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań 17-18.06.2010, streszczenie, 46.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe tendencje w żywieniu roślin ogrodniczych”, XIII Zjazd Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań 17-18.06.2010:

-              Kleiber T. , Markiewicz B.: Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Cz. I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego, streszczenie, 47,

-              Kleiber T. , Markiewicz B.: Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Cz. III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu, streszczenie, 47-48,

-              Kleiber T. , Bosiacki M., Markiewicz B.: Wpływ kontrolowanego nawożenia na zawartość składników pokarmowych w wybranych odmianach cebuli (Allium cepa L.) cz.I. Makroskładniki, streszczenie, 45,

-              Kleiber T. , Bosiacki, Markiewicz B.: Wpływ kontrolowanego nawożenia na zawartość składników pokarmowych w wybranych odmianach cebuli (Allium cepa L.) cz. II. Mikroelementy i sód, streszczenie, 45-46,

-              Markiewicz B., Kleiber T. : Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Cz. II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin, streszczenie, 50,

-              Markiewicz B., Golcz A., Kleiber T. , Bosiacki M.: Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość makroelementów w owocach oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. streszczenie, 49-50.

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce, 24-25.06.2010:

-              Breś W., Kleiber T. , Trelka T.: Jakość wody stosowanej do nawadniania kroplowego i fertygacji roślin ogrodniczych, streszczenie, 36,

-              Komosa A., Kleiber T. , Piróg J.: Zawartość makro i mikroelementów w środowisku korzeniowym pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej i włóknie drzewnym w zależności od zawartości azotu w pożywkach, streszczenie, 90.

 1.  Kleiber T. , Markiewicz B., Kleiber A., 2010. Wybrane właściwości chemiczne gleb zgrupowania „Szwajcaria Lwówecka”. Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Laski k. Kępna, 20-22.10.2010, poster.
 2.  III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska”, Lublin 14-16.09.2011:

-              Komosa A., Kleiber T. , Wojtysiak P.: Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. I. Wzrost i plonowanie roślin, poster,

-              Komosa A., Kleiber T. , Wojtysiak P.: Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. II Zawartość składników w liściach, poster.

 1.  Kleiber T. , Markiewicz B., Bosiacki M., 2012. Zależność między odczytem SPAD a zawartością składników pokarmowych w liściach pomidora przy zróżnicowanym poziomie żywienia manganem, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Łomża, 23-25.05.2012, streszczenie, 67. 
 2.  Kleiber T. , Frąszczak B., Klama J., 2012. Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie pojemnikowej kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) XIV Ogólnopolska Konferencja Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych. Stan badań i kierunki rozwoju w żywieniu roślin ogrodniczych. XIV Zjazd Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Kraków 20-21.09.2012, doniesienie, 35.
 3.  Mroczek E., Konieczny P., Waśkiewicz A., Kleiber T. , 2013. Migration of residual polyacrylamide flocculants from farm to table in respect to potential hazard for food consumer. 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist 2nd International session, “Quo Vadis Alimentum”, Puszczykowo 14-16.05.2013, poster,
 4. Komosa A., Kleiber T. , Piróg J., 2013. Plonowanie pomidora w uprawie aeroponicznej. Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania. Zjazd Katedr Warzywnictwa, 20-21.06.2013, Warszawa, poster.
 5.  Bosiacki M., Kleiber T. , Markiewicz B., Kozik E., 2013. Zawartość metali ciężkich oraz zasolenie i odczyn gleb terenów zieleni przylegających do ciągów komunikacyjnych w Poznaniu. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność – przeciwdziałanie. 27.09.2013. Warszawa, poster, doniesienie, 70.
 6. Markiewicz B., Bosiacki M., Kleiber T. , 2013. Wpływ fertygacji borem na plonowanie i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa L.) uprawianej w zamkniętym systemie nawożenia z recyrkulacją pożywki. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce” Zakopane 15-17.10.2013, poster.
 7. Ogólnopolska konferencja Naukowa Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych oraz XV Jubileuszowy Zjazd Katedr Uprawy i Żywienia Roślin Ogrodniczych, Lublin-Susiec 12-13.06.2014:

Kleiber T. : Reakcja sałaty na żywienie krzemem w warunkach stresu manganowego, streszczenie,  43.

- Kleiber T. : Znaczenie mikroskładników w żywieniu roślin ogrodniczych w uprawach bezglebowych, ze szczególnym uwzględnieniem manganu, streszczenie,  9-12,

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych oraz XVI Zjazd Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Warszawa 15-16.09.2016:


Kleiber T. : Możliwość zastosowania tytanu w łagodzeniu stresu manganawego sałaty, streszczenie, 49,

- Kleiber T. , Haenel A. J.: Atropogeniczne zmiany właściwości chemicznych gleb na stanowiskach zabytkowych alei lipy szerokolistnej w Luboniu, streszczenie, 50.

 

28. 30th Task Force Meeting. Working group on Effects of the Convention on Long =-range Transboundary Air Polution. Borowiak K., Budka A., Lisiak M., Biniak-Pieróg M., Żyromski A., Bedla D., Kleiber T. Ozone gardens in Poland in 2016 season. International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (Międzynarodowy Program Współpracy dotyczący wpływu zanieczyszczeń powietrza na rośliny naturalne i uprawne – ICP Vegetation; 15-17.II.2017 Poznań, materiały konferencyjne

29. Kleiber T., Calomme M. 2017. Reakcja sałaty (Lactuca sativa L.) uprawianej hydroponicznie przy zróżnicowanej zawartości manganu w pożywce na żywienie krzemem. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa Ziemia – Roślina – Człowiek 20-21.09.2017. (materiały konferencyjne + poster)

30. Kleiber T. (2017): Praktyczne aspekty żywienia roślin. Koreańsko-Polskie Sympozjum Ogrodnicze, Chungcheongnam-Do Agricultural Research and Extension Services (CNARES) Yesan, Korea Południowa, wykład

31. Kleiber T. (2018) Zastosowanie krzemu w łagodzeniu wybranych stresów abiotycznych roślin wykład zamawiany + materiały konferencyjne. XVII Zjazd Katedr Uprawy Roli i Żywienia Roślin Ogrodniczych, 12-14.06.2018. Poznań – Puszczykowo.

32. Kleiber T., Morkunas I., Rutkowski K., Świerczyński S., Zydlik Z., Woźniak A., Taeg-Yong Choi, Kyeong-Jin Kang, Jong-Hak Seo, Hong-ki Yoon (2018): Porównanie ponowania i wybranych cech fizyko-biochemicznych owoców odmian jabłoni (Malus domestica Borkh.) materiały konferencyjne. Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych, 12-14.06.2018. Poznań – Puszczykowo.

 1. Kleiber T. (2019). Gleby w środowisku miejskim. Wykład. Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia. 22.02.2019.
 2. Hong-Ki Yoon, Tomasz Kleiber, Agnieszka Woźniak, Jacek Kęsy, Łukasz Marczak, Waldemar Bednarski, Zofia Zydlik, Krzysztof Rutkowski, Sławomir Świerczyński, Jong-Hak Seo, Choi Taeg-Yong, Kyeong –Jin Kang, Nesibe Ebru Kafkas, Iwona Morkunas (2019) A comparison of biochemical composition and yielding of fruits in apple cultivars (Malus domestica Borkh.). Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej (poster) 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, 9–12 September 2019, Toruń
 3. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, konferencja naukowa: Miejsce ogrodnictwa we współczesnym życiu człowieka i ochronie środowiska, Warszawa, 16-18.09.2019. KleiberT., J. Treder, A. Stępowska, A. Kowalski, J. Dyśko, A. Kołton,W. Krzesiński, W. Skowron. Wpływ rodzaju doświetlania na odżywienie i plonowanie sałaty uprawianej w systemie NFT (poster)
 4. Wenping Liu, Kleiber T. 2019. The effect of nitrogen fertilizer on the leaf content of macroelements in the Chinese flowering cabbage (Brassica campestris L. ssp. Chinensis var. Utilis Tsen et Lee). Nowe wyzwania dla polskiej nauki. Konferencja młodych naukowców. Kraków 14.12.2019. streszczenie 36,

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1