Spis publikacji - prof. dr hab. Wojciech Tyksiński

 

Oryginalne prace twórcze:

Tyksiński W. (1990): Reakcja sałaty szklarniowej na zróżnicowane nawożenie mikroskładnikami. Cz. A. Nawożenie mikroskładnikami sałaty uprawianej w różnych podłożach. Biuletyn Warzywniczy t. 34, 185-200.

Tyksiński W. (1990): Reakcja sałaty szklarniowej na zróżnicowane nawożenie mikroskładnikami. Cz. B. Różnice odmianowe w pobieraniu mikroskładników. Biuletyn Warzywniczy t. 34, 201-213.

Nowosielski O., Tyksiński W., Roszyk J., Kozik E. (1990): The foliar application of trace elements in different salts for greenhouse tomato plants. II Proc. 4 International Trace Element Symposium, Budapest 1990 July, 85-97.

Breś W., Komosa A., Golcz A., Kozik E., Roszyk J., Tyksiński W. (1991): Zawartość azotanów i azotynów w niektórych gatunkach warzyw sprzedawanych na terenie miasta Poznania. Pozn. Tow. Przyj. Nauk Wydz. Nauk Rol. i Leśn., t. LXXI, 3-9.

Nowosielski O., Tyksiński W., Kozik E., Roszyk J. (1992): The efficiency of boron and copper foliar nutrition of Virtona tomato as influenced by working solution composition and pH and by growth phase. Proc. 5 International Trace Element Symposium, Budapest 1992 August, 89-104.

Tyksiński W. (1992): Reakcja sałaty szklarniowej na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. Roczniki AR w Poznaniu, Rozprawy naukowe, 233: 1-67.

Komosa A., Breś W., Golcz A., Kozik E., Tyksiński W. (1993): Zawartość azotanów i azotynów w warzywach produkowanych na terenie Poznania. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Nauk Rol. i Leś., t. LXXV, 91-97.

Tyksiński W. (1993): Reakcja sałaty szklarniowej uprawianej w torfie na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. Cz. VI. Interakcje między mikroelemntami. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Nauk Rol. i Leś., t. LXXV, 155-160.

Tyksiński W., Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Roszyk J. (1993): Zawartość ołowiu, kadmu i innych metali ciężkich w warzywach uprawianych na obszarze Poznania. Biuletyn Warzywniczy, t. 40, 25-31.

Komosa A., Tyksiński W. (1994): Zróżnicowanie zasobności podłoża w uprawie papryki przy połączeniu nawożenia z nawadnianiem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Nauk Rol. i Leś., t. LXXVII, 65-76.

Nowosielski O., Tyksiński W., Roszyk J. (1994): Foliar applied extracts of brown coal ash as trace element source for tomato and cauliflower. Proc. 6. International Trace Element Symposium, Budapest, 1994, July, 63-74.

Mocek A., Owczarzak W., Tyksiński W., Kaczmarek Z. (1995): Metale ciężkie w glebach ogródków działkowych w Polkowicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 418, cz. I, 299-304.

Tyksiński W., Mocek A., Owczarzak W., Roszyk J. (1995): Metale ciężkie w warzywach i owocach ogródków działkowych w Polkowicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 418, cz. II, 305-312.

Tyksiński W., Roszyk J. (1996): Wpływ zróżnicowanego odczynu podłoża na zawartość kadmu w rzodkiewce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 434, 825-829.

Kozik E., Tyksiński W. (1996): Porównanie metod oznaczania azotanów w roślinach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 440, 193-200.

Tyksiński W. (1997): Wpływ tlenku i węglanu wapnia na pobieranie kadmu przez rzodkiewkę. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 448a, 341-346.

Mocek A., Owczarzak W., Tyksiński W. (1997): Wpływ zbiornika osadów poflotacyjnych „Żelazny Most” na zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach ogródków przydomowych wsi Tarnówek. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, t. CCXCIV, 297-307.

Tyksiński W., Salwin M. (1998): Influence of organic matter on cadmium intake by radish (Raphamus sativus) and spinach (Spinacea oleracea). Acta horticulturae et regiotecturae. The Scientifical Journal for Horticulture, Landscape, Engineering, Architecture and Ecology, 213-214.

Tyksiński W., Bosiacki M., Janusz S. (1998): Wpływ substancji organicznej na pobieranie ołowiu przez wybrane gatunki roślin warzywnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, t. CCCIV, 333-338.

Tyksiński W., Bosiacki M., Kurdubska J. (2000): Dependence between the type and level of organic substance in the substrate and the amounts of cadmium and lead originating from different extraction solvents. Roczniki AR w Poznaniu, t. XXXII, 55-64.

Zawirska-Wojtasiak R., Wąsowicz E., Komosa A., Tyksiński W. (2000): Sensory quality of greenhouse tomato fruits grown in the traditional substrates and inert media. Roczniki AR w Poznaniu, t. XXXII, 85-98.

Tyksiński W., Bratborski M. (2001): Wybór fazy rozwojowej pomidora szklarniowego do nawożenia dolistnego mikroskładnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 471, cz. II, 827-833.

Tyksiński W., Breś W., Bosiacki M. (2002): Effect of organic substance in the substrate on the content of cadmium in the edible parts of vegetable crops. Roczniki AR w Poznaniu, t. CCCXLI, Ogrodnictwo 35, 3-9.

Breś W., Tyksiński W., Ruprik B. (2002): Evaluation of nutritional status of chrysanthemum motherplants. Roczniki AR w Poznaniu, t. CCCXLI, Ogrodnictwo 35, 33-40.

Tyksiński W., Roszyk J., Kowalczyk W. (2002): Wpływ sposobów mineralizacji materiału roślinnego na oznaczanie kadmu metodą ICP. Roczniki AR w Poznaniu, t. CCCXLI, Ogrodnictwo 35, 89-93.

Bosiacki M., Tyksiński W. (2003): Cadmium content in the edible parts of vegetable depending on carbon dynamics in horticultural substrates. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Nauk Rol. i Leś., t. 95, 253-264.


Prace konferencyjne:

Komosa A., Breś W., Golcz A., Roszyk J., Tyksiński W. (1992): Uczelniana Sesja dotycząca ochrony środowiska – grudzień 1991 r. „Zawartość metali ciężkich oraz azotanów i azotynów w warzywach”, 45-46.

Tyksiński W. (1993): Metale ciężkie w warzywach. Materiały na Konferencję Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT – Oddział Poznański „Kwiaty, warzywa, owoce na giełdę”, Poznań 23-24.III.1993, 57-60.

Tyksiński W., Roszyk J. (1993): Wpływ poziomu wapnowania na zawartość ołowiu i kadmu w rzodkiewce. Materiały na Konferencję z okazji 25-lecia Wydziału Ogrodniczego, Kraków 2.XII., 17-19.

Tyksiński W., Roszyk J. (1994): Przydatność wspólnego wyciągu uniwersalnego do ekstrakcji ołowiu z podłoży ogrodniczych. Materiały na Konferencję „Nawożenie roślin ogrodniczych – stan badań i perspektywy” Poznań 9-10.VI.1994, 57-58.

Tyksiński W., Roszyk J. (1994): Wpływ tlenku i węglanu wapnia na zawartość ołowiu w rzodkiewce. I. Uprawa w torfie. Materiały na Konferencję „Nawożenie roślin ogrodniczych – stan badań i perspektywy” Poznań 9-10.VI.1994, 58-59.

Tyksiński W., Roszyk J. (1994): Wpływ tlenku i węglanu wapnia na zawartość ołowiu w rzodkiewce. II. Uprawa w glebie mineralnej. Materiały na Konferencję „Nawożenie roślin ogrodniczych – stan badań i perspektywy” Poznań 9-10.VI.1994, 59-60.

Roszyk J., Tyksiński W. (1994): Wpływ odczynu torfu na ilość kadmu ekstrahowanego wspólnym wyciągiem uniwersalnym. Materiały na Konferencję „Nawożenie roślin ogrodniczych – stan badań i perspektywy” Poznań 9-10.VI.1994, 60-61.

Tyksiński W., Kozik E., Roszyk J., Nowosielski O. (1995): Dolistne nawożenie pomidora szklarniowego mikroelementami. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka praktyce ogrodniczej”, AR Lublin, wrzesień 1995, 521-524.

Tyksiński W., Roszyk J., (1996): Wpływ tlenku i węglanu wapnia na zawartość kadmu w rzodkiewce. Materiały na Konferencję „Nawożenie roślin ogrodniczych – stan badań i kierunki rozwoju”, Kraków 20-21.VI.1996, 67-68.

Tyksiński W., Roszyk J. (1996): Przydatność wspólnego wyciągu uniwersalnego do ekstrakcji kadmu z podłoży ogrodniczych. Materiały na Konferencję „Nawożenie roślin ogrodniczych – stan badań i kierunki rozwoju”, Kraków 20-21.VI.1996, 69-70.

Roszyk J., Tyksiński W. (1996): Wpływ związków alkalizujących na pobieranie kadmu przez sałatę. Materiały na Konferencję „Nawożenie roślin ogrodniczych – stan badań i kierunki rozwoju”, Kraków 20-21.VI.1996, 63-64.

Tyksiński W., Kurdubska J. (1998): Zależność między ilościami Pb i Cd przechodzącymi z podłoży do różnych ekstrahentów a poziomem pH tych podłoży. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Lublin 8-9.06.1998., 105-108.

Tyksiński W., Roszyk J. (1998): Tymczasowe dopuszczalne zawartości ołowiu ekstrahowanego z podłoży ogrodniczych wyciągiem Lindseya. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Lublin 8-9.06.1998., 109-112.

Tyksiński W., Bosiacki M., Janusz S. (1998): Wpływ substancji organicznej na pobieranie ołowiu przez wybrane gatunki roślin warzywnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej”, Poznań 17-18.11.1998., 60-61.

Bosiacki M., Tyksński W. (2000): Wpływ substancji organicznej na pobieranie kadmu przez rzodkiew. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Warszawa 20-21.06.2000., 88-90.

Kurdubska J., Tyksiński W. (2000): Zawartość kadmu i ołowiu w odmianach sałaty i rzodkiewki uprawianych jesienią. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Warszawa 20-21.06.2000., 119-121.

Tyksiński W., Roszyk J., Kowalczyk W. (2000): Wpływ sposobów mineralizacji materiału roślinnego na oznaczanie kadmu metodą AAS i ICP. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Warszawa 20-21.06.2000., 128-130.

Tyksiński W., Wróblewicz A. (2000): Zawartość kadmu i ołowiu w podłożach i częściach jadalnych warzyw pochodzących z upraw produkcyjnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Warszawa 20-21.06.2000., 131-133.

Bosiacki M., Tyksiński W. (2003): Zawartość węgla organicznego a zawartość kadmu i ołowiu w podłożach. Folia Horticulturae, I Zjazd PTNO „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11.IX.2003, 465-467.

Bosiacki M., Tyksiński W. (2003): Wpływ substancji organicznej o zróżnicowanym stopniu rozkładu na pobieranie kadmu i ołowiu przez wybrane gatunki warzyw. Folia Horticulturae, I Zjazd PTNO „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11.IX.2003, 468-470.


Skrypty:

Breś. W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz. I. Diagnostyka potrzeb nawozowych. Wydawnictwo AR Poznań. Wydanie I – 1991 Wydanie II - 1992

Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz. II. Nawozy. Wydawnictwo AR Poznań. Wydanie I – 1992.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz. I. Diagnostyka potrzeb nawozowych. Wydawnictwo AR w Poznaniu. Wydanie III zmienione – 1997.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz. II. Nawozy. Wydawnictwo AR Poznań. Wydanie II – 1995 Wydanie III - 1998

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Nawożenie roślin ogrodniczych. Wydawnictwo AR w Poznaniu., s. 1-186.  2003


Artykuły naukowe:

 

Tyksiński W. (1991): Diagnostyka potrzeb nawożenia roślin warzywnych mikroelementami. AR Kraków, Biuletyn Regionalny Zakładu Upowszechniania Postępu 294, 44-47 (Synteza wyników badań wykonywanych w ramach problemu resortowego MEN RR.II.15).

Tyksiński W. (1993): Zawartość kadmu i ołowiu w warzywach. Ogrodnictwo, z. 4, 14-15.

Tyksiński W. (1998): Ocena zabiegów ograniczających zawartość kadmu i ołowiu w roślinach warzywnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Lublin 8-9.06.1998., 30-36.

Tyksiński W. (2002): Mechanizmy tolerancji roślin na zwiększenie zawartości metali ciężkich w glebie i podłożach. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Poznań, 13-14.06.2002. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCXLI, Ogrodnictwo 35, 209-214.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1