Spis publikacji - dr inż. Bartosz Markiewicz

Markiewicz, B., Golcz, A., & Kozik, E. (2002). Effect of nitrogen fertilization and of harvest term on the yield, content of essential oil and nitrogen in the herb of two cultivars of sweet basil [Ocimum basilicum L.]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, (35).

Golcz, A., SEIDLER-ŁOZYKOWSKA, K., & Markiewicz, B. (2002). Effect of increasing nitrogen doses and harvest terms on the growth and development of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Part I. Herba polonica, 48(2), 55-60.

Golcz, A., & Markiewicz, B. (2002). Effect of increasing nitrogen doses and harvest terms on the quantitative and qualitative parameters of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Part II. Herba polonica,48(3), 107-111.

Markiewicz, B., & Golcz, A. (2003). Oberżyna–roślina warzywna i lecznicza. Biul. Nauk, 22, 249-252.

Gorski, R., Markiewicz, B., & Golcz, A. (2003). Ochrona oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. Folia Horticulturae. Suplement, (1).

Golcz, A., & Markiewicz, B. (2003). Plonowanie dwóch odmian oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w torfie wysokim. Folia Horticulturae. Suplement, (2).

Stachowiak, J., Gasecka, M., Krzesinski, W., Knaflewski, M., Golcz, A., Markiewicz, B., & Kujawski, P. (2003). Zawartość cukrów w wybranych gatunkach warzyw-parametr jakości. Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, (22).

Golcz, A., Markiewicz, B., & Seidler-Lozykowska, K. (2003). Zmiany zawartosci skladnikow mineralnych w podlozu i zielu bazylii wonnej [Ocimum basilicum L.] w zaleznosci od nawozenia azotem. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 36, 15-21.

Golcz, A., Markiewicz, B., & Seidler-Lozykowska, K. (2003). Zmiany zawartosci skladnikow mineralnych w podlozu i zielu bazylii wonnej [Ocimum basilicum L.] w zaleznosci od nawozenia azotem. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 36, 15-21.

Markiewicz, B., Golcz, A., & Politycka, B. (2004). Effect of substrate utilization time on the yield of eggplant (Solanum melongena L.). Rocz. AR Pozn., CCCLVI, Ogrodn, 37, 153-157.

Golcz, A., Potylicka, B., & MARKIEWICZ, B. (2005). Zawartość makroskładników w oberżynie (Solanum molongena L.) uprawianej w podłożach organicznych wielokrotnie użytkowanych. Rocz. AR Poznań, 39, 13-19.

Markiewicz, B., & Golcz, A. (2007). Effect of thermal conditions and substrate type on the yielding of eggplant [Solanum melongena L.]. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,1(3).

Gorski, R., Markiewicz, B., & Golcz, A. (2007). Przydatnosc zabiegow zamglawiania w ochronie oberzyny [Solanum melongena L.] przed szkodnikami. Progress in Plant Protection, 47(4), 289-292.

Golcz, A., Kujawski, P., & Markiewicz, B. (2008). Effect of nitrogen and potassium fertilization on the nutritional status of hot pepper (Capsicum annuum L.) plants and on substrate salinity. Acta Sci. Pol., Hort. Cult, 7(1), 45-52.

Markiewicz, B., Golcz, A., & Kujawski, P. (2008). Effect of plant nutritional status on the yield of eggplant (Solanum melongena L.) grown in organic substrates. Part I. Nitrogen, phosphorus, potassium.Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7(2), 11-20.

Piróg, J., Komosa, A., & Markiewicz, B. (2009). The effect of wood fiber density on the content of macro and microelements in the root environment of greenhouse cucumber. Vegetable Crops Research Bulletin, 70, 81-89.

Markiewicz, B., & Golcz, A. (2009). Dynamika plonowania oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w tunelu foliowym w różnych podłożach przy trzech poziomach nawożenia NPK. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 539(2).

Kleiber, T., Bosiacki, M., & Markiewicz, B. (2010). Effect of the Controlled Fertilization on the Mineral Components of Chosen Varieties of Onion (Allium cepa L.). Part I. Macroelements. Ecological Chemistry and Engineering. A, 17(2-3), 269-277.

Kleiber, T., Bosiacki, M., & Markiewicz, B. (2010). Effect of the Controlled Fertilization on the Mineral Components of Chosen Varieties of Onion (Allium cepa L.). Part II. Microelements and Sodium.Ecological Chemistry and Engineering. A, 17(8), 935-941.

Markiewicz, B., & Golcz, A. (2010). Effect of nitrogen, phosporus and potassium fertilization on yielding and biological value of fruits of aubergine [Solanum melongena L.]. Journal of Elementology,15(4), 661-669.

Kleiber, T., & Markiewicz, B. (2010). Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego. Nauka Przyr. Technol,4(4), 346.

Markiewicz, B. (2010). Kleiber T. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin.Nauka Przyr Technol, 4(4), 47.

Kleiber, T. (2010). Markiewicz B. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu w roślinach. Nauka Przyr Technol, 4(4), 48.

Kleiber, T., Markiewicz, B., & Kleiber, A. (2010). Wybrane właściwości chemiczne gleb zgrupowania" Szwajcaria Lwówecka". Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 15(4), 69-74.

Markiewicz, B., Golcz, A., Kleiber, T., & Bosiacki, M. (2011). Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization on the content of macroelements in fruits of aubergine (Solanum melongena L.) grown on organic substrates. Journal of Elementology, 16(1).

Komosa, A., Piróg, J., Weber, Z., & Markiewicz, B. (2011). Comparison of yield, nutrient solution changes and nutritional status of greenhouse tomato grown in recirculating and non-recirculating nutrient solution systems. Journal of plant nutrition, 34(10), 1473-1488.

Kleiber, T., Markiewicz, B., & Niewiadomska, A. (2012). Organic substrates for intensive horticultural cultures: yield and nutrient status of plants, microbiological parameters of substrates. Pol. J. Environ. Stud, 21(5), 1261-1271.

Golcz, A., Kujawski, P., & Markiewicz, B. (2012). Yielding of red pepper (Capsicum annuum L.) under the influence of varied potassium fertilization. Acta Scientiarum Polonorum—Hortorum Cultus, 11(4), 3-15.

Kleiber, T., Markiewicz, B., & Bosiacki, M. (2012). Zależność między odczytem SPAD a zawartością składników pokarmowych w liściach pomidora przy zróżnicowanym poziomie żywienia manganem.Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 17(3), 65-70.

Markiewicz, B., Bosiacki, M., & Kleiber, T. (2013). Wpływ fertygacji borem na plonowanie i zawartość składników pokarmowych w sałacie (Lactuca sativa L.) uprawianej w zamkniętym układzie nawożenia z recyrkulacją pożywki. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 18(4), 317-322.

Markiewicz, B., Golcz, A., Bosiacki, M., & Kleiber, T. (2012). Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,6(3).

Kleiber, T., & Markiewicz, B. (2013). Application of “Tytanit” in greenhouse tomato growing. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 12(3).

Bosiacki, M., Kleiber, T., & Markiewicz, B. (2013). Wpływ metali ciężkich na indeks zieloności liści Miscanthus x giganteus Greef i Deu. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 18(1), 77-86.

Komosa, A., Kleiber, T., & Markiewicz, B. (2014). The effect of nutrient solutions on yield and macronutrient status of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in aeroponic and rockwool culture with or without recirculation of nutrient solution. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 13(2), 163-177.

Markiewicz, B., & Kleiber, T. (2014). The effect of Tytanit application on the content of selected microelements and the biological value of tomato fruits. Journal of Elementology, 19(4).

MARKIEWICZ, B., & KLEIBER, T. (2014). WPŁYW STOSOWANIA TYTANITU NA SKŁAD CHEMICZNY STREFY KORZENIOWEJ POMIDORA UPRAWIANEGO W WEŁNIE MINERALNEJ.Science, Nature, Technologies/Nauka, Przyroda, Technologie, 8(3).

 Monografie

Golcz A., Markiewicz B. (2007): Ocena plonu wczesnego kilku odmian oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. Naturalna i indukowana zmienność w genetycznym doskonaleniu roślin ogrodniczych. Monografia. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w   Bydgoszczy. 45 – 50,

Bosiacki, M., Kleiber, T., & Markiewicz, B. (2014). Continuous and Induced Phytoextraction—Plant-Based Methods to Remove Heavy Metals from Contaminated Soil.

Dawidowicz L., Markiewicz B. (2015): Zawartość kadmu, niklu i ołowiu w wybranych gatunkach roślin drzewiastych w terenach miejskich oraz wykorzystanie technik fitoremediacji do ich usuwania. 116-141. “Inżynieria środowiska-młodym okiem” Tom 13. Ekoinżynieria. Białystok 2015.

Dawidowicz L., Markiewicz B. (2015): Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i roślinach drzewiastych rosnących na terenach zurbanizowanych miasta Poznania. Współczesne problemy ochrony środowiska III. Praca zbiorowa po red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Rozdział IX, str. 65 – 96.

Markiewicz, B., Kleiber, T., & Bosiacki, M. (2016). Hydroponic Cultivation of Tomato.

Publikacje popularno-naukowe

Markiewicz, B., & Golcz, A. (2009). Podłoża w uprawie oberżyny pod osłonami. Warzywa, (12).

Powrót

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1