Spis publikacji - dr hab. inż. Michał Krzyżaniak

 

Artykuły naukowe:

 1. Konon, A., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2005). Stan cmentarzy poewangelickich na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Rocz. AR Pozn. CCCLXX, Ogrodn, 39, 45-51.
 2. Rydzewska, A., Krzyżaniak, M. (2009). Rekreacja najmłodszych mieszkańców miast na przykładzie ogrodów jordanowskich Poznania. Nauka Przyr. Technol., 3, 1, #32.
 3. Urbański, P., Krzyżaniak, M., Rydzewska, A. (2009). Zieleń Poznania i innych miast w Polsce. Nauka Przyr. Technol., 3, 1, #44.
 4. Rydzewska, A., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2011). Niegdyś sacrum, dziś profanum – dawne cmentarze ewangelickie Poznania i okolic. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 15, 64-72.
 5. Walerzak, M.T., Urbański, P., Krzyżaniak, M., Świerk, D. (2012). Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach. Czasopismo Techniczne, zeszyt 19, rok 109, 119-126.
 6. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Szczepańska, M. (2012). Koncepcja utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej: „Oczka wodne krajobrazie rolniczym”. Studia periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 8/2012, 113-132.
 7. Krzyżaniak, M., Szczepańska, M., Świerk, D., Napierała, D. (2012). Wartość rekreacyjna i przyrodnicza Ogrodu Jordanowskiego w Międzyrzeczu. Studia periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 8/2012, 89-99.
 8. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, M.T. (2013). Evaluation of the effect of environmental variables on health condition of Quercus robur L. in parks. ECOL CHEM ENG S. 2013, 20, 4, 689-700. doi: 10.2478/eces-2013-0047.
 9. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Przybył, A. (2013). Turystyka ornitologiczna jako forma turystyki poznawczej. Studia periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 9/2013, 9-29.
 10. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2014). Birdwatching as a Potential Factor in the Development of Tourism and Recreation in the Region. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 12, 4, 27-38.
 11. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Urbański, P., Świerk, D. (2014). Aspekty kompozycji parku w Smolicach i jego powiązań widokowych ze współczesnym krajobrazem. Architektura krajobrazu, 1, 42, 42-53.
 12. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Wpływ zmiennych środowiskowych na stan zdrowotny klonu pospolitego (Acer platanoides L.) w wybranych parkach i lasach komunalnych Poznania. SYLWAN, 159, 3, 236-245.
 13. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Kosiada, T., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The influence of selected chemical properties of soil on health status of trees. Fresenius Environemntal Bulletin, 24, 10, 3171-3175.
 14. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The impact of urban conditions on different tree species in public green areas in the city of Poznan. Folia Hort., 27, 2, 89-97. doi: 10.1515/fhort-2015-0018.
 15. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici. Nauka Przyr. Technol., 9, 1, #8. doi: 10.17306/J.NPT.2015.1.8.
 16. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Nauka Przyr. Technol., 9, 2, #23. doi: 10.17306/J.NPT.2015.2.23.
 17. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach). Nauka Przyr. Technol., 9, 3, #35. doi: 10.17306/J.NPT.2015.3.35.
 18. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). The development of buildings as a threat to the integrity of the Edwardowo Estate in the city of Poznan. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 5-A, rok 112, 317-328.
 19. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Assesment of the effect of environmental variables on health status of Tilia cordata Mill. in parks (Ocena wpływu zmiennych środowiskowych na stan zdrowotny lipy drobnolistnej w parkach). ECOL CHEM ENG A., 22, 3, 351-361. doi: 10.2428/ecea.2015.22(3)29.
 20. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). The Morasko Estate – an example of historic value degradation caused by ownership changes and plot dismemberment. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 5-A, rok 112, 305-315.
 21. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Genius loci miejsc zapomnianych na przykładzie zespołu pałacowo-ogrodowego w Gładyszach. Przestrzeń i Forma, 26, 305-318. doi: 10.21005/pif.2016.26.D-12.
 22. Walerzak, M., Walerzak, A., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol., 10, 1, #1. doi: 10.17306/J.NPT.2016.1.1.
 23. Walerzak, M., Urbański, P., Świerk, D., Skalski, M., Krzyżaniak, M. (2016). Barokowy ogród przy zamku w Słońsku - wybrane aspekty kompozycji przestrzennej. Nauka Przyr. Technol., 10, 2, #16. doi: 10.17306/J.NPT.2016. 2.16.
 24. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2016). Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej. Studia Miejskie 22, 129-142.
 25. Krzyżaniak M., Świerk D., Szczepańska M., Urbański P. (2016) Residents' Opinions about the Influence of Public Green Space on Prices of Residences - the Case of Poznań, Poland. Barometr Regionalny (14)3: 105-117.

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Rydzewska, A., Krzyżaniak, M. (2010). Turystyka i rekreacja rodzinna na terenie Poznania – miejsca ciekawe, a mniej znane. [w:] Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. Poznań. 15 kwietnia. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, pp. 115-122.
 2. Urbański, P., Krzyżaniak, M. (2012). Parki jako forma zieleni publicznej w Poznaniu – historia, teraźniejszość, przyszłość. [w:] Tożsamość krajobrazu miasta. Szczecin. 21-23 maja. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 3. Krzyżaniak, M., Rydzewska, A. (2012). Park Szelągowski w Poznaniu – historia i przemiany wpływające na tożsamość krajobrazową. [w:] Tożsamość krajobrazu miasta. Szczecin. 21-23 maja. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 4. Walerzak, M. T., Swierk, D., Krzyzaniak, M., Urbanski, P. (2015). A method of analysis and valorisation of historic green space arrangements in rural areas in Poland. Bulg. J. Agric. Sci., 21, pp. 507–516.

 

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Krzyżaniak, M. (2005). Zanim założysz trawnik. Działkowiec, nr spec. 1, pp. 18-19.
 2. Krzyżaniak, M., Konon, A. (2005). Jak zadbać o trawnik. Działkowiec, nr spec. 1, pp. 28-33.
 3. Krzyżaniak, M. (2005). Nowe oblicze altany. Działkowiec, 7, 659, pp. 64-65.
 4. Krzyżaniak, M. (2005). Nowe oblicze altany. Cz.II. Działkowiec, 9, 661, p. 55.
 5. Urbański, P., Krzyżaniak, M. (2006). Trawnik po suszy. Działkowiec, 9, 673, p. 64.
 6. Krzyżaniak, M. (2006). Nawożenie i nawadnianie terenów zieleni. Przegląd komunalny, 8/2006, pp. 49-50.
 7. Krzyżaniak, M. (2007). Jak zadbać o parkowe trawniki. Zieleń Miejska, 3-4, pp. 38-41.
 8. Urbański, P., Krzyżaniak, M. (2007). Jesienny trawnik. Działkowiec, 10, 686, p. 30.
 9. Krzyżaniak, M. (2009). Trawnik dla każdego. Działkowiec,  nr spec. 2, pp. 4-7.
 10. Urbański, P., Krzyżaniak, M. (2010). Teraźniejszość i przyszłość parków Poznania. Zieleń Miejska, 3, 36, pp. 42-43.
 11. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Świerk, L. (2014). Zakładanie trawnika. Porad. Gospod., 7/8, pp. 48-49.

 

Pozostałe – dorobek projektowy:

 1. Walerzak M., Krzyżaniak M., Świerk D., Urbański P., Walerzak A. (2014). Koncepcja rewaloryzacji fragmentu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu (WOAK-KTZAK-1230/11/2014).

 

 

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1