Skład Rady Wydziału

Dziekan:

dr hab. Tomasz Kosiada

Prodziekani:

prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber
prof. UPP dr hab. Beata Janowska
dr hab. Barbara Frąszczak

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Hanna Bandurska
prof. dr hab. Włodzimierz Breś
prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek
prof. dr hab. Anna Golcz
prof. dr hab. Romuald Górski
prof. dr hab. Roman Hołubowicz
prof. dr hab. Monika Kozłowska
prof. dr hab. Iwona Morkunas
prof. dr hab. Janusz Nowacki
prof. dr hab. Barbara Politycka
prof. dr hab. Marek Siwulski
prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski
prof. dr hab. Barbara Szpakowska
prof. UPP dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka
prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz
prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
prof. UPP dr hab. Hanna Dorna
prof. UPP dr hab. Włodimierz Krzesiński
prof. UPP dr hab. Maria Morozowska
prof. UPP dr hab. Sławomir Świerczyński
dr hab. Wojciech Antkowiak
dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak
dr hab. Marek Bunalski
dr hab. Krzysztof Górecki
dr hab. Piotr Górski
dr hab. Lidia Irzykowska
dr hab. Zbigniew Karolewski
dr hab. Alina Kałużewicz
dr hab. Agnieszka Krzymińska
dr hab. Jan Kubiś
dr hab. Grzegorz Łysiak
dr hab. Barbara Anna Osiadacz
dr hab. Henryk Ratajkiewicz

dr hab. Magdalena Rybus-Zając
dr hab. Magdalena Janyszek-Sołtysiak
dr hab. Aleksander Stachowiak
dr hab. Stanisława Szczepaniak
dr hab. Dorota Szopińska
dr hab. Piotr Urbański
dr hab. Piotr Zydlik

dr hab. Zofia Zydlik

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli:

dr inż. Roman Andrzejak
dr inż. Joanna Bykowska
dr Sofia Celewicz
dr inż. Piotr Czuchaj
dr inż. Anna Dudzińska
dr inż. Małgorzata Golcz-Polaszewska
dr inż. Marcin Kolasiński
dr inż. Michał Krzyżaniak
dr inż. Jolanta Lisiecka
dr inż. Bartosz Markiewicz
dr inż. Agnieszka Rosińska
dr inż. Paweł Sienkiewicz

dr inż. Tomasz Spiżewski
dr inż. Roman Wąsala

dr inż. Agnieszka Wilkaniec

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami:

mgr Tadeusz Gronowski
mgr inż. Iwona Huminiecka
mgr Elżbieta Mieloszyk

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

mgr inż. Marcin Wieczyński 
inż. Wojciech Bobrowski
Mateusz Czyż
inż. Patrycja Dreczka
inż. Aleksandra Katarzyniak
inż. Weronika Kmiotczyk
inż. Anna Kołacz
Sylwia Kubiak
Maciej Kulak
inż. Mateusz Smorawski
inż. Karol Soboczyński
inż. Mateusz Stojko

Agata Walczak
Maciej Wiącek
Kacper Woźniak

Z głosem doradczym

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":

dr Sławomir Janyszek

Przedstawiciel ZNP:

dr inż. Alina Kałużewicz

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1