Informator WOAK

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czytaj więcej...

 

perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze
2017

 

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking studiów Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne 2016
 
         

REKRUTACJA ONLINE NA STUDIA II STOPNIA - OD 10 STYCZNIA 2018 ROKU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU --- MEDYCYNA ROŚLIN --- OGRODNICTWO

 

W dniu 28 czerwca 2017 roku Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyjął dwie istotne dla Pracowników i Wydziałów uchwały, a w dniu 24 lipca 2017 roku JM Rerktor wydał powiązane z nimi Zarządzenie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi aktami prawnymi, ponieważ zostały one istotnie zmienione w stosunku do tych z roku poprzedniego:

Uchwała nr 103/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

oraz

Uchwała nr 104/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

 Załacznik do 104.pdf

Z wyżej wymienionymi obowiązkami wiąże się możliwość obniżania pensum, którego zasady zostały określone w:

Zarządzenie nr 79/2017 Rektora UPP z dnia 24 lipca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Prace malarskie studentów AK III ROK

Targi pracy 2017

Zrobione w Gimpie (Prace na zaliczenie AK)

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online