Wydziały

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE    Facebook

logo czarne

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii

(dawniej Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu)
Dziekanat:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. (+48-61) 848 71 05;
848 75 25; 848 70 51;
Wydział:
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

Strona główna

-