Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.

Dodatkowy Nabór
od 1 Sierpnia

(na kierunki z wolnymi miejscami)

perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Uczelniane Repozytorium Prac Dyplomowych - instrukcja załączania prac dyplomowych - Ogrodnictwo - studia stacjonarne

1. Od tego roku akademickiego w Wirtualnym Dziekanacie została dodana funkcja
załączania pracy dyplomowej, co Państwo są zobowiązani wykonać (instrukcja w
2. Praca powinna być zapisana w jednym pliku jako PDF.
3. Praca może być załączona dopiero wtedy, kiedy uzyskają Państwo status dyplomanta
(oddany indeks, wszystkie wpisy w WD).
4. Po dodaniu pracy, jest ona sprawdzana (zgodność z wersją wydrukowaną) przez
prodziekana i akceptowana. Od tego momentu jest ona przeniesiona do
Uczelnianego Repozytorium Prac Dyplomowych, a następnie do Ogólnopolskiego
Repozytorium Prac Dyplomowych, gdzie w każdej chwili może podlegać weryfikacji
systemem antyplagiatowym.
5. Praca powinna zostać załączona przez Państwa przed egzaminem dyplomowym
(najlepiej co najmniej 7 dni przed, najpóźniej 3 dni przed egzaminem). Jest to
warunek przystąpienia do egzaminu.

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018