Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Uczelniane Repozytorium Prac Dyplomowych - instrukcja załączania prac dyplomowych

1. W Wirtualnym Dziekanacie znajduje się funkcja załączania pracy dyplomowej, do czego są zobowiązani dyplomanci (instrukcja w załączniku).
2. Praca powinna być zapisana w jednym pliku jako PDF.
3. Praca może być załączona dopiero wtedy, kiedy uzyskają Państwo status dyplomanta (oddany indeks, wszystkie wpisy w WD).
4. Po dodaniu pracy, jest ona sprawdzana (zgodność z wersją wydrukowaną) przez prodziekana i akceptowana. Od tego momentu jest ona przeniesiona do Uczelnianego Repozytorium Prac Dyplomowych, a następnie do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych, gdzie w każdej chwili może podlegać weryfikacji systemem antyplagiatowym.
5. Praca powinna zostać załączona przez Państwa przed egzaminem dyplomowym (najlepiej co najmniej 7 dni przed, najpóźniej 3 dni przed egzaminem). Jest to warunek przystąpienia do egzaminu.