Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

20. Spis publikacji - mgr inż. Anna (Kowalska) Llaka

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

Bednorz L., Adamowicz P., Kowalska A. (2013). Występowanie gruszy drobnoowocowej Pyrus calleyrana Decne. w terenach zieleni Poznania. Nauka Przyroda Technologie 7, 4, #51.

Bednorz L., Kowalska A., Grygier N., Kufel U. (2015). Phenological observations of callery pear (Pyrus calleryana Decne.) growing in the green areas of Poznań. Steciana 19, 4: 211-219. 

Bednorz L., Llaka A. (2017). Evaluation of seed viability of callery pear (Pyrus calleryana) in Poznań. Steciana 21 (1): 3-5.

 

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 Kowalska A., Markiewicz B., Bednorz L. (2015). Zawartość metali ciężkich w glebach na stanowiskach gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w zieleni przyulicznej Poznania. W: Książka streszczeń, Kongres młodych ludzi nauki – wizja, nauka, postęp, Lublin 12 września 2015: 35-36.

Kowalska A., Bednorz L. (2016). Obserwacje fonologiczne gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w Poznaniu. W: Streszczenia referatów i plakatów, 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – „Botanika - tradycja i nowoczesność” (Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R. red.), Lublin 27 czerwca – 3 lipca 2016: 48.

 

8. Publikacje popularno-naukowe