Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

KOMISJE RADY WYDZIAŁU (2016-2020)

KOMISJA ds. KADR NAUKOWYCH

Przewodnicząca:   prof. dr hab. Anna Golcz

Członkowie:  prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

                     prof. dr hab. Marek Siwulski

                     dr hab. Agnieszka Krzymińska

                     dr hab. Maria Morozowska

                     dr hab. Piotr Zydlik

                     dr Michał Krzyżaniak

                     dr Jolanta Lisiecka

 

 

KOMISJA ds. STUDIÓW

Przewodniczący:   dr hab. Piotr Urbański

Członkowie:   dr hab. Wojciech Antkowiak

                      dr hab. Marek Bunalski

                      dr hab. Hanna Dorna

                      dr Piotr Czuchaj

                      dr Marcin Kolasiński

                      dr Sławomir Janyszek

                      inż. Mateusz Smorawski

 

 

 

KOMISJA ds. NAUKI

Przewodnicząca:   prof. dr hab. Barbara Szpakowska

Członkowie:   prof. dr hab. Iwona Morkunas

                      dr hab. Lidia Irzykowska

                      dr hab. Zbigniew Karolewski

                      dr hab. Sławomir Świerczyński

                      dr Paweł Sienkiewicz

                      dr Sofia Celewicz

 

 

 

KOMISJA ds. ORGANIZACJI I ROZWOJU WYDZIAŁU

Przewodnicząca:   prof. dr hab. Barbara Politycka

Członkowie:   dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka, prof. nadzw.

                      dr hab. Maciej Bosiacki

                      dr hab. Beata Janowska

                      dr Roman Andrzejak

                      dr Tomasz Spiżewski

                      mgr inż. Paweł Urbański

 

 

KOMISJA OCENIAJĄCA

Przewodniczący:   dr hab. Tomasz Kosiada

Członkowie:  prof. dr hab. Barbara Szpakowska

                     dr hab. Wojciech Antkowiak

                     dr hab. Leszek Bednorz

                     dr hab. Maciej Bosiacki

                     dr Piotr Kosiński 

                     dr Krzysztof Rutkowski

                   

                    Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":

                    prof. dr hab. Barbara Politycka

 

                    Przedstawiciel ZNP:

                    dr Roman Andrzejak

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

Przewodniczący:   dr hab. Beata Janowska

Członkowie:  mgr inż. Jolanta Stawiarska - Sekcja Studenckich Spraw Bytowych

                     inż. Krzysztof Bogosław

                     Mateusz Czyż

                     inż. Aleksandra Katarzyniak 

                     Maciej Kulak