Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.

Dodatkowy Nabór
od 1 Sierpnia

(na kierunki z wolnymi miejscami)

perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Skład Rady Wydziału

Dziekan:

dr hab. Tomasz Kosiada

Prodziekani:

dr hab. Tomasz Kleiber
dr hab. Barbara Frąszczak

dr hab. Beata Janowska

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Włodzimierz Breś, prof. zw.

prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek, prof. zw.

prof. dr hab. Monika Kozłowska, prof. zw.

prof. dr hab. Janusz Nowacki, prof. zw.

prof. dr hab. Barbara Politycka, prof. zw.

prof. dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Anna Golcz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Romuald Górski, prof. nadzw.

prof. dr hab. Roman Hołubowicz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. nadzw.

prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. nadzw.

prof. dr hab. Barbara Szpakowska, prof. nadzw.

dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka, prof. nadzw.
dr hab. Wojciech Antkowiak
dr hab. Leszek Bednorz
dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak
dr hab. Maciej Bosiacki
dr hab. Marek Bunalski
dr hab. Hanna Dorna
dr hab. Krzysztof Górecki
dr hab. Piotr Górski
dr hab. Lidia Irzykowska
dr hab. Beata Janowska
dr hab. Zbigniew Karolewski
dr hab. Agnieszka Krzymińska
dr hab. Jan Kubiś
dr hab. Grzegorz Łysiak
dr hab. Maria Morozowska
dr hab. Barbara Anna Osiadacz
dr hab. Henryk Ratajkiewicz
dr hab. Magdalena Rybus-Zając
dr hab. Magdalena Janyszek-Sołtysiak
dr hab. Aleksander Stachowiak
dr hab. Stanisława Szczepaniak
dr hab. Dorota Szopińska
dr hab. Sławomir Świerczyński
dr hab. Piotr Urbański
dr hab. Piotr Zydlik
dr hab. Zofia Zydlik

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli:

dr inż. Roman Andrzejak
dr inż. Joanna Bykowska
dr Sofia Celewicz
dr inż. Piotr Czuchaj
dr inż. Anna Dudzińska
dr inż. Małgorzata Golcz-Polaszewska
dr inż. Marcin Kolasiński
dr inż. Włodzimierz Krzesiński
dr inż. Michał Krzyżaniak
dr inż. Jolanta Lisiecka
dr inż. Bartosz Markiewicz
dr inż. Agnieszka Rosińska
dr inż. Paweł Sienkiewicz
dr inż. Tomasz Spiżewski
dr inż. Roman Wąsala
dr inż. Agnieszka Wilkaniec

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami:

mgr Tadeusz Gronowski
mgr inż. Iwona Huminiecka
mgr Elżbieta Mieloszyk

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

mgr inż. Marcin Wieczyński 
inż. Wojciech Bobrowski
Mateusz Czyż
inż. Patrycja Dreczka
inż. Aleksandra Katarzyniak
inż. Weronika Kmiotczyk
inż. Anna Kołacz
Sylwia Kubiak
Maciej Kulak
inż. Mateusz Smorawski
inż. Karol Soboczyński
inż. Mateusz Stojko

Agata Walczak
Maciej Wiącek
Kacper Woźniak

Z głosem doradczym

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":

dr Sławomir Janyszek

Przedstawiciel ZNP:

dr inż. Alina Kałużewicz