Zmiana siedziby Katedry Botaniki

Uprzejmie nformujemy,

że z dniem 1.07.2023 roku Katedra Botaniki przenosi swoją siedzibę z  Colegium Cieszkowskich- Nowe do Kolegium Zembala,

ul. Dąbrowskiego 159, I piętro. Sala dydaktyczna - II piętro. 

 

We kindly inform you,
that as of July 1, 2023, the Chair of Botany moves its seat from the Cieszkowski-Nowe College to the Zembala College,
st. Dąbrowskiego 159, first floor. Teaching room - 2nd floor.

Reminders

No events