Wykłady monograficzne wydziałowe realizowane w roku akademickim 2019/2020

Wykłady monograficzne wydziałowe realizowane w roku akademickim 2019/2020:

Imię i Nazwisko

Tytuł wykładu

Data

Dr Renata Nowińska

Rośliny inwazyjne a ogrodnictwo

18.10.2019

Dr hab. Władysław Danielewicz

Różnorodność i przemiany polskiej dendroflory

15.11.2019

Prof. dr hab. Hanna Bandurska

Czy istnieje ideotyp rośliny uprawnej odpornej na abiotyczne czynniki stresowe?

13.12.2019

Dr hab. Dorota Szopińska

Działalność Komitetu Zdrowotności Nasion ISTA – nowość w ocenie zdrowotności nasion

17.01.2020

Dr hab. Beata Janowska

Fizjologia trwałości pozbiorczej kwiatów

20.03.2020

Dr hab. Justyna Starzyk

Rola mikroorganizmów w środowisku glebowym

24.04.2020

Dr hab. Zofia Zydlik

Drzewa owocowe formowane inaczej

22.05.2020

Prof. UPP, dr hab. Włodzimierz Krzesiński

Zastosowanie modeli matematycznych w ogrodnictwie na przykładzie cieplarni izolowanej pianą

19.06.2020

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń