Wizyta w ramach Programu Erasmus Plus - Staff Mobility for Teaching oraz Staff Mobility for Training - Łotwa

W dniach 16 – 20 kwietnia 2018 miała miejsce na WOAK wizyta gości z  Łotwy, z Latvia University of Life Sciences and Technologies w Jelgavie,  w ramach Programu Erasmus Plus, Staff Mobility for Teaching oraz Staff Mobility for Training. Pani Profesor Ina Alsina przyjechała z wykładami dla naszych studentów, natomiast Pani mgr Laila Dubova, wykładowca,  przyjechała w celu odbycia praktyki dydaktycznej.
 
Profesor  Ina Alsina wygłosiła wykłady otwarte w Katedrze Fitopatologii i Nasiennictwa  (Baranowo)  oraz w ramach zajęć realizowanych w Katedrze Żywienia Roślin (Kolegium Zembala) na zaproponowane przez Nią poniższe tematy:
 
1. Seed development, viability, germination and dormancy.
2. Light spectrum effects on photosynthesis productivity.
3. Rhizobia and legumes symbiosis.
 
Odbiorcami wykładów byli zarówno Studenci z Polski jak i studiujący naszym Wydziale Studenci z Chińskiej Republiki Ludowej, a także Pracownicy Wydziału.
 
 W trakcie wizyty Goście spotkali się z władzami WOAK i zapoznali się z ofertą edukacyjną naszego Wydziału, a w trakcie  rozmów ze Studentami i Pracownikami w/w Katedr zapoznali się z problematyką badawczą realizowaną w tych Katedrach  i omówili możliwości obustronnej współpracy oraz wymiany Studentów w ramach Programu Erasmus Plus. 
 
Pani MSc Laila Dubova w ramach krótkiej, kilkudniowej praktyki dydaktycznej wzięła udział w następujących ćwiczeniach i zajęciach praktycznych: 
1. Katedra Fizjologii Roślin:
Ćwiczenia laboratoryjne dla Studentów Wydziału Leśnego z przedmiotu: Fizjologia roślin drzewiastych;
2. Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu:
Zajęcia praktyczne dla Studentów WOAK w pracowni malarskiej z przedmiotu: Malarstwo- formy przestrzenne;
Zajęcia praktyczne dla Studentów WOAK w pracowni komputerowej  z przedmiotu: Techniki graficzne.
W trakcie w/w zajęć Pani Laila Dubova zapoznała się ze sposobami prowadzenia zajęć, przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz materiału roślinnego do prowadzonych w ramach zajęć doświadczeń, a także ze sposobami weryfikacji osiągnięć Studentów. 

Wizyta w Katedrze Fizjologii Roślin

 

Wizyta w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

w Pracowni Malarstwa

Wykład dla pracowników, doktorantów i studentów

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1