ZAJĘCIA TERENOWE 1 dla kierunku: Architektura Krajobrazu

W marcu rozpoczął się cykl zajęć terenowych dla studentów studiów magisterskich kierunku: Architektura Krajobrazu.

W związku z tym, studenci pod opieką dr inż. arch. Agnieszki Wilkaniec i mgr inż. Iwony Huminieckiej z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu spotkali się dnia 5.03.2018r. na Starołęce w Poznaniu, w celu poznania jednego z elementów systemu fortyfikacji miejskich Poznania.

Zajęcia odbyły się w Forcie I a i zostały przeprowadzone przez panią Agnieszkę Wilkaniec oraz Pana Michała Andrzejaka, specjalistę związanego z "Porozumieniem dla Twierdzy Poznań".

Mapa pochodzi ze strony Poznańskiego Szlaku Fortecznego

 

Fort I a - Boyen (oryg. Zwichsenwerk I a) to jeden z 18 fortów wchodzący w skład Twierdzy Poznań, która jest jednym z największych tego typu systemów w Europie.

 

fot. I.Huminiecka

 

W pierwszej połowie XX wieku, według koncepcji Władysława Czarneckiego, układ zewnętrznego pierścienia fortyfikacji miał stać się ważnym elementem pierścieniowo-klinowego systemu zieleni miasta Poznania.

Fort I a Boyen, zbudowany w latach 1887-1890, obecnie jest jednym z najciekawszych obiektów Twierdzy Poznań pod względem krajobrazowym. Posiada ładnie zachowane przedpole, niezabudowane tkanką miejską a teren fortu został włączany do programu obszaru Natura 2000.

 

Studenci kierunku: Architektura Krajobrazu, mieli możliwość przejścia przez cały teren fortu wraz z korytarzami wewnątrz (poternami), pod okiem specjalisty. Zapoznali się z historią obiektu oraz całego układu fortecznego Poznania. Poznali także plany rewitalizacji i przyjrzeli się pracom wykonanym przez wolontariuszy, miedzy innymi, odwodnieniu terenu, odsłonięciu i osuszeniu murów fortecznych.

 

Fort I a w 2018r. został zgłoszony do programu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, projektu, który jest kontynuacją działań z 2017r. obejmującego zabezpieczenie go przed dalszą dewastacją, przeprowadzenie rewitalizacji obiektu w celu otwarcia dla turystów oraz lokalnej społeczności.

Fort I a wpisuje się w ogólny projekt rozbudowy Poznańskiego Szlaku Fortecznego.

mgr inż. Iwona Huminiecka

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1