Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Stypendia i pomoc materialna dla Studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP

Jeśli wahasz się czy rozpocząć studia, nie wiesz czy Ciebie na nie stać, przeczytaj, jaką pomoc materialną i stypendia oferuje swoim Studentom Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


 Wywiad z dr Tomaszen Spiżewskim na temat stypendiów


Mamy świadomość jak trudne niekiedy, ze względów materialnych, jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów. Coraz częściej studenci łączą naukę się z pracą, choćby w weekendy. Wychodząc naprzeciw, chcielibyśmy poinformować naszych Studentów, jak również Kandydatów na studia, o pomocy materialnej, jaką mogą uzyskać, po spełnieniu określonych kryteriów. Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 mogą ubiegać się o:

- stypendia socjalne, uwarunkowane od dochodu w rodzinie studenta (350-500 zł, miesięcznie),

- możliwe jest zwiększenie wysokości stypendium socjalnego dla studentów mieszkających w domu studenckim lub w obiekcie innym (150 zł, miesięcznie)

- stypendia z tytułu niepełnosprawności (400 zł ),

- zapomogi

  • z tytułu urodzenia dziecka,  śmierci rodziców) (1500 zł, jednorazowo),
  • z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta (do 1500 zł, jednorazowo),
  • inne (do 1000 zł, jednorazowo),

- stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” – dla najzdolniejszych studentów 1. roku studiów. którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie, ze względu na niskie dochody w rodzinie, mogą mieć problem z utrzymaniem (1000 złotych, miesięcznie).


Dla PRYMUSÓW natomiast przyznawane jest stypendium Rektora dla najlepszych studentów (600 zł, miesięcznie), za osiągnięcie najwyższej średniej na kierunku albo roku studiów albo w przypadku łączenia osiągnięć - zwiększone o 200 zł.

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1