Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Ogrodnik - specjalista ochrony roślin ogrodniczych

Na studiach Ogrodnictwo I stopnia możesz dokonać takich wyborów przedmiotów, które sprawią, że staniesz się specjalistą z zakresu Ochrony roślin ogrodniczych. Studia te będziesz mógł kontynuować na kierunku Ogrodnictwo lub Medycyna roślin II stopnia.

O ochronie roślin ogrodniczych można powiedzieć bardzo wiele, jednak zwróćmy uwagę na najbardziej istotne sprawy.

Zacznijmy od tradycji. W Poznaniu mamy blisko 100 letnią historię nauczania ogrodnictwa z ochroną roślin włącznie, a to za sprawą Katedry Ogrodnictwa Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego i Państwowej Szkoły Ogrodnictwa (PSO), która została powołana do istnienia w 1926 r. PSO cieszyła się ogromną renomą w Polsce, jej siedzibę od 1936 r. stanowił nowo wybudowany gmach obecnego Kolegium Zembala. Możemy pochwalić się wybitnymi Profesorami, którzy wykładali zagadnienia dotyczące ochrony roślin. Wspomnę jednak tylko o Władysławie Węgorku, rektorze poznańskiej uczelni rolniczej i pierwszym kierowniku Katedry Entomologii, twórcy i wieloletnim dyrektorze Instytutu Ochrony Roślin z siedzibą w Poznaniu.

Perspektywy. Sądzę, że teraz można spojrzeć w przyszłość i wreszcie nieco szerzej przedstawić współczesne oblicze ochrony roślin. A ta wydaje się rysować dobrze dla absolwentów, którzy zamierzają pracować, zarówno, w usługach, handlu jaki i własnym gospodarstwie. Duże znaczenie ma w tym względzie wdrożenie w Polsce od 2014 r. postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r., co oznacza wprowadzenie integrowanej produkcji roślin we wszystkich polskich gospodarstwach. Jakie są zatem perspektywy zawodowe? Oto one. Zarządzanie gospodarstwami ogrodniczymi, ochroną roślin; przedstawicielstwo firm produkujących i dystrybuujących środki ochrony roślin takich jak (BASF, Bayer, Ciech, Syngenta, itp.); praca w stacjach hodowli roślin, firmach nasiennych, ogrodach botanicznych, centrach ogrodniczych, hurtowniach i sklepach rolno-ogrodniczych; praca w doradztwie ogrodniczym prywatnym i państwowym, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w państwowych departamentach zajmujących się monitoringiem i ochroną środowiska oraz gospodarką komunalną, jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne; praca w szkolnictwie i jednostkach badawczo-rozwojowych, uczelniach, instytutach a nawet w agendach UE zajmujących się integrowaną ochroną roślin.

Profesjonaliści. Chcemy, żeby o naszych absolwentach, tak jak przez dziesiątki minionych lat, mówiło się, że w swojej dziedzinie należą do grona najlepszych specjalistów w naszym kraju i są otwarci na różnego rodzaju wyzwania. W trakcie studiów zdobywa się wiedzę ogólną i specjalistyczną, kształtuje umiejętności praktyczne i nabywa kompetencji niezbędnych do bycia profesjonalistą w zakresie szeroko pojętego ogrodnictwa i ochrony zdrowia roślin. Tu warto dodać, że wybierając w dalszym toku studiów Medycynę roślin na II stopniu można poszerzyć zakres umiejętności o ochronę roślin rolniczych i leśnych. Na zajęciach z przedmiotów specjalizacyjnych kładziemy nacisk na kształcenie w zakresie rozpoznawania i diagnostyki agrofagów a następnie terapii roślin. Do tego celu wykorzystujemy również narzędzia biologii molekularnej. Uczymy rozpoznawania i uprawy drzew, krzewów, bylin, roślin jednorocznych. Te zagadnienia znajdują pogłębienie na zajęciach z fizjologii roślin. Mówiąc o środkach ochrony roślin i technologiach ich stosowania kładziemy nacisk na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę by nasi studenci jak najlepiej poznali gatunki krajowej flory i fauny i postępowali w ochronie roślin zgodnie z zasadą „primum non nocere”. Przede wszystkim uczymy jednak jak dbać o człowieka produkując zdrową żywność, na miarę możliwości wolną od pozostałości środków ochrony roślin. Doceniamy zatem wagę biologicznej ochrony roślin, programów minimalizujących pozostałości środków ochrony roślin i potencjału genetyki w hodowli roślin. Kształcimy też w zakresie ekonomiki i zrządzania, by nasi absolwenci umiejętnie działali nie tylko w sprzyjających okolicznościach ale i w sytuacjach kryzysowych. A przy tym, jesteśmy na bieżąco z najnowocześniejszymi technologiami i można by rzec, że dążymy do kreowania razem ze studentami rozwiązań wpisujących się w ramy czwartej rewolucji technologicznej.

Spójrzcie zresztą sami do galerii, żeby przekonać się czego uczymy i czym się zajmujemy.

Zobacz co poznaja studenci w ramach specjalizacji ochrona roślin ogrodniczych na kierunku Ogrodnictwo

 

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1