Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - studia I stopnia

 Elektroniczna rejestracja na studia 1 lipca - 16 sierpnia

 

 Komisja Rekrutacyjna Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  507 927 258 (od 1 lipca, godz. 9-14)

 ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 1. „Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 lipca do 4 października 2020 r. w turach, zgodnie  z terminarzem podanym na stronie www uczelni w zakładce KANDYDAT).
 2. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
 3. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa
 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty.
 5. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat UPP.
 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
 7.  Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.
 8. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 9. Na niektóre kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 zawarte są w:

Uchwale nr 299/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r.

W roku akademickim 2020/21 postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania wyników egzaminu maturalnego.

 

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:

 •  „wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego
 • „ wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)
 • „ wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)

przeliczonych według zasady podanej w tabeli:

Przedmiot

Poziom

Zasada przeliczania1

Język polski

 

podstawowy

1%=0,1 punktu

 

rozszerzony

Język obcy nowożytny

podstawowy

1% = 0,1 punktu

 

rozszerzony

Przedmiot kierunkowy

Jeden przedmiot

do wyboru

podstawowy

1% = 0,6 punktu

rozszerzony

1% = 0,8 punktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Zasady przeliczania dotyczą egzaminu maturalnego według aktualnie obowiązujących przepisów. Szczegółowe zasady przeliczania wyników matury zdawanej w latach 2002-2007 i matury międzynarodowej znajdują się w części Szczegółowe zasady punktacji.

 

Kierunek Architektura Krajobrazu:

 •   Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA
 •  Skala punktowa - 0-100 punktów
 •  Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 •  Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „architektura krajobrazu”
 • Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

 

Kierunek Ogrodnictwo:

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ogrodnictwa”
 • laureaci konkursu: Zielone Dyplomy w specjalności „ogrodnictwo”
 • Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób
 •  Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych - soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr 

 

Elektroniczna rejestracja na studia 1 lipca - 16 sierpnia

 

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1