Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Niezbędne dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, w teczce wiązanej, opisanej według wzoru podanego w zakładce KANDYDAT na stronie www następujące dokumenty:

  1. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości;
  2. Ankietę osobową kandydata formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata;
  3. Jedną aktualną fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – zdjęcie cyfrowe należy zamieścić na swoim rkk;
  4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację – więcej na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia";
  5. Kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej;
  6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
  7. Oświadczenie o studiowaniu na innych kierunkach w uczelni publicznej;

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

  1. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne);
  2. Zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego;
  3. W przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2.

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1