FOTO KONKURS - I Edycja 2019 - relacja

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był organizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego dla uczniów szkół średnich. Była to pierwsza edycja konkursu zatytułowana ,,W tajemniczym ogrodzie…’’.

 

Celem konkursu była aktywizacja młodzieży szkolnej do uważniejszego spojrzenia na otaczające nas ogrody, uwrażliwienie na ich piękno i zróżnicowanie oraz na dynamicznie zachodzące w nich przemiany.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie i przesłanie drogą mailową fotografii ukazującej autorskie ujęcie otaczających nas ogrodów, ich piękna i zróżnicowania oraz dynamicznie zachodzących w nich przemian.

Patronem konkursu był Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP dr hab. Tomasz Kosiada.

Na konkurs napłynęło ponad 20 prac. Prace konkursowe oceniało jury w składzie: dr Jolanta Lisiecka, mgr Iwona Huminiecka, dr Piotr Czuchaj, dr Marcin Kolasiński i mgr Jarosław Surma.

Pierwszą nagrodę uzyskała praca „Nocny ogród” uczennicy drugiej klasy XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu Julii Borówczak. Drugą nagrodę otrzymał uczeń klasy czwartej Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi Krzysztof Schultka za pracę „Ogród o zachodzie słońca”. Trzecia nagroda przypadła uczennicy czwartej klasy Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim Julii Poprawie za pracę „Czas płynie”.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 września 2019 roku w trakcie Dnia Ogrodnika i Architekta Krajobrazu organizowanego już po raz trzeci przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nagrodami w konkursie były: tablet (I nagroda) i dyski przenośne (II i III nagroda). W holu budynku Wydziału (Kolegium Zembala) zorganizowano wystawę prac nadesłanych na konkurs.

Jolanta Lisiecka  

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1