Młoda kadra dydaktyczna do 35 roku życia - propozycja szkoleń w ramach planowanego projektu

Szanowni Państwo,

w ramach obecnie trwającego konkursu NCBR, Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych ma możliwość zaplanowania szkoleń i różnych działań podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej wydziału, ale tylko osób do 35 roku życia. Możliwe do przeprowadzenia działania, w ramach określonego przez NCBR katalogu tematycznego, są zawarte w ankiecie:

https://goo.gl/forms/G3kxq5ggPqeBcVoB3

W projekcie możemy uwzględnić wyłącznie osoby do 35 r.ż. (przy czym ukończenie 35 roku życia musi nastąpić nie później niż na początku projektu: marzec 2018 r.), jednocześnie zatrudnione u nas na uczelni na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. Doktoranci, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w ramach obowiązkowych praktyk, niestety nie będą mogli uczestniczyć w projekcie. Jeśli natomiast przewidują Państwo, że ich zaangażowanie jest możliwe w takiej formie w roku akademickim 2017/18 i później, również można ich poinformować o projekcie i zachęcić do wypełnienia ankiety.

Natomiast kompleksowy program podniesienia kompetencji dla całej kadry dydaktycznej, niezależnie od wieku, zostanie ujęty jako element Zintegrowanego Programu Uczelni.

z wyrazami szacunku

Tomasz Kosiada

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1